fles Conchita 269 MIEN EN GEURT Ivoel je Jethuis! De Raiffeisenbank is goed voor uw geld Uw salaris bijvoorbeeld. 1.10 Uitnodiging VEEMARKT - RIJSSEN SLAGERIJ BRANDS Familie berichten N.V.ALGEM.NED. BEGRAFENISVERZORGING EN VERZEKERINGMIJ. 'ANBV' I s&'Sa jamarln'•iiKfc^w—- 500 GRAM CHOCOLADEHACiËL PETIT BEURRE KOFFIE MELK 31% naar Dorpsstraat @4 erwtensoep met veel worst groot blik sperziebonen mm gratis Olympiade mouwembleem panty nylons 275 na 2' Miiller's Begrafenisonderneming gebraden gebakt 69 H. Koopman - Dorpsstraat 16 - Holten Wed. B. Maats - Dorpsstraat 72 - Holten VERSE haantjes en eieren De Banketbakker De Raiffeisenbank is goed voor uw geld. Met verzekerd sparen sju bijvoorbeeld. RESTANT KLOMPEN Hoover sleestofzuigers voor slechts 129- Strijkijzers 27.95 Extra voordelige aanbieding first man Retexturingbedrijf .ACCURAAT" N.V., Oldenzaal 'The Outfaces' H. H. PLUIMVEEHOUDERS RAIFFEISENBANK Trekking 45ste Marktverloting DE SPAR VIERT DE SPELEf „SPARRETJES VAN GE WEEK' Zaterdag 5 oktober 1968 Heden overleed zeer plotseling onze geliefde zoon, broer, zwager en oom Heden werd zeer plotseling uit ons midden wegge nomen onze lieve, zorgzame man, vader en ppa GEERT BRANDS echtgenoot van G. Haantjes in de leeftijd van 68 jaar. Geert Brands in de ouderdom van 68 j. Aved. J. Brands- Geerlings R. Draaijer R. Brands W. Brands-Oostebrink G.Beijering-Brands J. Beijering E. Brands Joh. Brands-Doedens L. Brands L. Brands-Pronk H. Brink-Brands R. Brink neven en nichten Rolde (Dr.), 1 okt. 1968 Met vreugde en dankbaar heid geven wij U kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje 6 oktober, aanvang 7.15 uur n.m. in de N. H. Kerk. Voorganger is: Ds. W. Straatsma uit Dedemsvaart. Thema van de preek: „SPEL-HOOG SPEL-OVERSPEL"*. 'alt ons dit verlies. Hendrik Jan (ANDRÊ) Holten: Enschede. G. Brands-Haantjes J. Brands M. Brands-Vruggink P. A. Brands D. Brands-Aaltink G. H. Brands en kleinkinderen W. Bekkernens M. H. Bekkernens- Meester berends Eric Holten GEVESTIGD TE ENSCHEDE Afdeling Holten, Bathmen, Markelo Holten, 21 september 1968 Kozakkenstraat 34 Holten, 3 oktober' 1968 Pastoriestraat 10 Voor uw jonge Olympische supporters. Om op hun mouw te dragen. Net als onze Nederlandse deelnemers aan de spelen in Mexico. Die dragen precies hetzelfde embleem op him blauwe blazers. U krijgt het gratis bij uw bood- De begrafenis zal plaats vinden, zaterdag, 5 ok tober a.s. om 15.00 uur op de nieuwe begraaf plaats te Holten. Dankbaar en blij berichten wij u de geboorte van ons zoontje Heden overleed te Twel- lo na een korte ziekte plotseling onze geliefde zwager Johan. Willem. Ooiman echtgenoot van Engelina Johanna Wansink in de leeftijd van 67 jaar. 'iSSüSSis*f Gelegenheid tot condoleren op vrijdag, 4 oktober a.s. 'j avonds van 7.00-9.00 uur. maar f 150 mee'En tkost J. Oolbekkink B. H. Oolbekkink Willemsen Verzorging van begrafenissen voor leden én niet-leden. Wij beschikken over geheel nieuw materiaal. Alle begrafenissen worden op de meest correcte wijze verzorgd en geregeld. Holten, 27 september 1968 Schoutenstraat 2 chocoladehagel melk 155 De Raad der gemeente Holten vervult hiermede de droeve plicht kennis te geven van het plotse ling overlijden van de heer GEERT BRANDS in leven lid van de Raad van Holten en oud-wet houder dezer gemeente. De Raad voornoemd, W. H, Enklaar, voorzitter G. J. Langenbarg, secretaris. Holten, 1 oktober 1968 Met grote vreugde geven wij u kennis van de geboor te van onze dochter en zusje Brenda Holten: H. Z. Wansink T. M. Muller- Wansink C. A. Müller Holten, 1 oktober 1968 Look 15 Sterfgevallen kunnen worden gemeld bij onze aanspreker, de heer H. Koop man, Deventerweg 4, telefoon 1920. H. J. Karst M. KarstHofman Albertha Deventer, 30 september 1968 Keizer Frederiketraat 157 Heden nam de Here plot seling tot Zich Johanna Keuterman echtgenote van H. Stevens in de ouderdom van 67 jaar. Rust zacht. Jannie Podt Holten, oktober 1968 van Gaardenstraat Getrouwd Met diep leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze goede vriend en collega-raadslid, de heer JOHN. F. AKKERMAN (voorheen schoenhandel Steunenberg) G. BRANDS TINEKE BRAUNIUS (Telefoon 1991 is vervallen; u kunt ons binnenkort 's avonds ook bereiken onder tel. 1400; het wachten is nog op de PTT voor een nevenaansluiting). Zijn collegialiteit en vriendschap zullen wij steeds in herinnering houden. Deventer, Graven 17 Holten, Holterberg 65 3 oktober 1968 A. Jansen H. Meerman Holten, 1 oktober 1968 Toekomstig adres Dover farm P.O. Box 1155, Salisbury, Rodesia. bij f5.- aan boodschappen merk Winston small-medium-large Dankbetuiging Langs deze weg zeggen wij allen die hebben meegeleefd; bij het overlijden van onze man en vader G. Kooiman hartelijk dank. a.<m, Met grote A'erslagenheid namen het zeer plotseling overlijden van 'ij kennis A'an is aller vriend Larenseweg 48 - Telefoon 1320 Regeling en verzorging van begrafenissen voor Holten en omgeving Nadere inlichtingen worden gaarne aan ons kantoor verstrekt Vrijdag 11 oktober a.s. hopen wij met onze kin deren en kleinkinderen de dag te herdenken dat wij 40 jaar geleden zijn getrouwd. Joh. Bronsvoort H. Bronsvoort- Paalman Holten, oktober 1968 Deventerweg 12 Gelegenheid tot felicite ren op A'rijdag 11 oktober 's avonds van 7.30-10.00 uur in café „De Waag" te Holten. 100 gram casselerrib GEERT BRANDS oud-bestuurslid van de Holtense Muziekvereniging ..H.M.V." en bestuurslid van de Supportersclub onzer vereniging. Wij bewaren aan hem de beste herinneringen. Bestuur, dirigent en leden A'an „H.M.V." en Supportersclub Holten, 1 oktober 1968 Uit aller naam Mevr. P. Kooiman-Roos Holten, oktober 1968 Waagweg 9 Weekend reclame 1 brok heerlijke SPECULAAS met roomboter Oranjestraat, tel. 1815. ECHT wittebrood is toch lekkerder Met groot leedwezen geven wij kennis van het overlijden A'an de heer Het bestuur van de Holtense Muziekvereniging H.M.V." nodigt bij deze de ingezetenen hartelijk uit bij het aanbieden van- de nieuwe instrumenten door de Edelachtbare Heer mr. W. H. Enklaar, burgemeester van Holten op vrijdag 11 oktober a.s. 's avonds om 8.00 uur in zaal „Amicitia" Eens geprobeerd altijd begeerd. Ook thuis bezorgen. G. BRANDS in leven secretaris van de Vereniging „Het Groe ne Kruis" te Holten. Maandag, 14 oktober a.s. hopen onze geliefde ouders en grootouders G. J. KLAASSES en G. KLAASSES- VENEKLAAS hun 25-jarige echtvereni ging te herdenken. Dat zij nog lang voor el kaar en voor ons ge spaard mogen blijven is de wens van Henk - Hennv Diny Opoe Gerrit en Annelies Holten, oktober 1968 Gelegenheid tot felicite ren 's middags van 3-5 uur 's avonds na 7.30 uur in zaal „Bonte Paard". Zijn veeljarige arbeid voor onze A'ereniging ge denken wij in dankbaarheid. Het Bestuur A'an de Vereniging „Het Groene Kruis" te Holten. Barvelink't pluimveebedrijf BORKELD. TEL. 1564 Om steeds in de behoeften van de spaarders te blijven voorzien streeft de Raiffeisenbank naar nieuwe aantrekkelijke spaar- vormen. Vandaar dat de Raiffeisenbank u thans de mogelijkheid biedt van verzekerd sparen. Gaarne geven wij u nadere inlichtingen. Na het officiële gedeelet zal door „H.M.V." licht muzikaal programma worden uitgevoerd. Holten, 1 oktober 1968 SLAATJE SLAATJE Met grote ontsteltenis geven wij kennis van het plotseling overlijden van ons bestuurslid de heer diverse maten Steeds in voorraad: Volop VERSE GROENTEN als: SPINAZIE - ANDIJVIE - SLA - WITLOF SPERZIE- en SNIJBONEN enz. en/,. EXTRA ZATERDAGAANBIEDING: Zak GESNEDEN SNIJBONEN 2 kg. fijne HANDPEREN 2 kg. HANDAPPELS Cox en Sterapp Kilo WITTE DRUIVEN VOLOP SINAAS- EN HANDAPPELEN EXTRA WEEKAANBIEDING Maandag, een kilo ANDIJVIE Dinsdag, een zak HUTSPOT Woensdag, een zak WITTE KOOL r Donderdag, een kilo WASPEEN Vrijdag, een kilo BIETEN G.BRANDS Dorpsstraat 61. die ruim dertien jaar raadslid wethouder - is geweest. Ader jaar Met grote dankbaarheid gedenken wij zijn arbeid in het belang onzer afdeling en van de Holtense gemeenschap. Speciale aanbieding! (1 WEEK GELDIG) Diverse GASKACHELS tegen sterk gereduceerde prijzen Nieuwe nummer-één shirt- mode: First Man. Luxe over hemden die eigenlijk gul dens duurder moeten koste»? 13.90,15.90,17.90,19.90 VAN ENKELE OVERJARIGE MODELLEN De Afdeling Holten van de Partij van de Arbeid, J. H. van der Harst, voorzitter L. Kaan, secretaris Heden overleed, na een langdurige ziekte, nog geheel onverwacht, onze lieve man, vader, be huwd- en grootvader Teunis Noteboom echtgenoot van Tonia Nijland in de ouderdom van 73 j. Zwaar valt ons dit ver lies maar wij berusten in de wil des Heeren. wed, T. Noteboom- Nijland H. J. Noteboom J. H. Achterkamp- Noteboom J. A. Achterkamp Hennie Holten, 30 sept. 1968 Dijkerhoek 18 Holten, 1 oktober 1968 MODECENTRUM STATIONSSTRAAT 11 TELEFOON 1216 BEPERKTE VOORRAAD Voor extra voordeel naar Wegens enorme navraag gedurende deze maand MANTELS EN JASSEN CHEM. REINIGEN van 6,50 voor f 5. Tevens uw adres voor: Onzichtbaar stoppen, Verven en Overhemden-reparatie. Profiteert nu nog van deze aanbieding. iOLTEN: SCHOPPERS, PASTORIESTRAAT LOODGIETERS BEDRIJF Wegsns de opheffing van mijn levensmiddelenbedrijf zeg ik al mijn klanten langs deze weg hartelijk dank voor hel; vertrouwen, dat zij mij vele jaren geschonken hebben. BATHMEN hoek Kerkhofsweg/Industriestraat Telefoon 1422 - b.g.g. 1941 KOLWEG 76 - TELEFOON 12 0 9 presenteert aanstaande zondag een grandioze group Heden overleed, na een langdurige ziekte nog geheel onverwacht onze geliefde broer, zwager en oom Teunis Noteboom echtgenoot van Tonia Nijland in de ouderdom van 73 j. Dat hij ruste in vrede is de wens van Holten: G. H. Noteboom wed, G. J. Noteboom Okkenbroek: fam. E. J. Reilink Rijssen: fam. G. J. Elbersen Holten fam. J. W. Noteboom faH. Lubbersen Holten, 30 september '68 Wij vragen enkele vermeerderaars voor het houden van slachtkuiken moederdieren Aanvang 7.30 uur J. G, P. MüLLER - Dorpsstraat 61 VOORZAAL aan het hammond orgel COR RODERT. Gewenste koppelgrole plm. 2000 dieren. Wij bieden: goede eierprijs, garantie afname en vlotte betaling. Wanneer gewenst financiering. Inlichtingen K. Dekker, Markepad 5, Holten telefoon 05483 - 1717. Maandag 7 oktober grote ZATERDAG 5 OKTOBER, DE GEHELE DAG Verdien geld met uw salaris 1 Laat het overschrijven naar een *7"» 31/2 %-rente dragende privé-rekening. %'w De Raiffeisenbank beheert uw salaris zorgvuldig; ontvangt en betaalt in uw opdracht; houdt u op de hoogte van de stand van zaken zonder dat u daarvoor kosten in rekemng worden gebracht. Dèt is Raiffeisenbank-service. Dagelijks geopend van: 3.30—12.30 uur en van 13.30—16.00 uur Vrijdagsavonds van 19.00—21.00 uur OKKENBROEK: (gebouw „Het Centrum") vrijdags van 10.30—12.00 uur. DIJKERHOEK: vrijdags van 13.30-15.00 uur SfiAABBANK EN. ALLE BANKZAKEN Heden overleed na een langdurige ziekte nog ge heel onverwacht onze ge liefde zwager en. oom Teunis Noteboom echtgenoot van Tonia Nijland in de ouderdom van 73 j. Dat hij ruste in vrede is de wens van de fam. wed. G. W. Nijland fam. G. J. Nijland Holten, 30 september '63 NOTARIS PLUIMERS te Markelo zal op donderdag, 10 oktober a.s. des namiddags half twee ten verzoeke en. ten huize van de heer G J Klein Hegeman te Holten, Dijkerhoek 80 wegens opheffing van hei landbouwbedrijf, a contant publiek verkopen DE GEHELE BOERENVOORTVARING hoofdzakelijk bestaande uil 1 werkpaard, 8 neurende- en dragende koeien met lijsten, 2 pinken, 3 kalveren, lucht bandenwagen, sleepkar, kunstmeststrooier, grasmaaima- chine, hooisehudder, weidesleep, 2 éénroedige kapbêrgen, '^Iblkbussen ga emmers ea klein landbouwgeriei. j

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 4