SPANNENDE STRIJD BIJ DE 250 CC SENIOREN t^Sêl WBRjiP N.V. Gebr. Schuppert opende „Babyhuis* i MAVO IV gediplomeerden af Officiële publikaties Donderend motorgeronk op de Zuurberg Stand nationaal kampioenschap 250 cc senioren MOTOR EN AUTO BOTSEN OP KOLWEG Wie stelt zijn auto beschikbaar? Orleans werd rampvluclit: Hel lag op straat WANDELEN EN PUZZELEN MET „WIP-WAP" VIER EN VIJFTIG GESLAAGDEN... Scholengemeenschap levert eerste Voorbereid ings- besluiten bestem mill gsp I amien Aangifte honden belasting 1969 Aanwijzing Kolweg als voorrangsweg en aanbrengen voetgangers- overs tee'kp I aatsen ONZE AGENDA PREDIKBEURTEN' MEDISCHE DIENST BAZAAR'EUGERIA' Nieuwe aanwinst zakenpanel HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 13 juni 1968 Jaargang JO - no. 24 Uitgave van de Stichting „Hollens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyeri 'Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) 3—. Iedere mm. meer 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Jo Lammers uit Schijndel was onbetwist de sterkste in de kam pioenscross 250 cc senioren, die zondagmiddag op het bosrijke cir cuit van de Zuurberg verreden werd. Hij stuurde zijn Husqvarna op topsnelheid en uiterst behendig over hoogten en laagten en door de scherpe bochten van dit brok natuurgebied, waarin het circuit als het ware is uitgehouwen. Zijn grote rivaal Franske Sigmans uit Bakel eveneens op Husqvarna volgde in zijn kielzog. Er heerste dan ook grote spanning onder de toeschouwers hoe dit ge vecht zou aflopen. Maar Sigmans heeft geen kans gekregen revan che te nemen op zijn nederlaag in Zaltbommel op de tweede pink sterdag. Bijna was het hem in de laatste ronde van de tweede man che nog gelukt om naast Lammers te komen maar bij de spring- schans aan het einde van de rit trok hij even te fel aan de gas- handel en schoot zijn motor wat onderuit, waardoor hij net iets snelheid te kort kwam om dit huzarenstukje uit te voeren. Er steeg een kreet op uit het publiek toen de strijd beslist was. In de eerste manche was het Ton van Heugten, die bij het doorgaan van de eerste ronde op kop lag, maar hij moest in de derde ronde reeds de leiding overgeven aan Jo Lammers en in de zesde ronde was Franske Sigmans al tweede. Ton van Heugten moest in de achtste ronde de strijd staken wegens een lekke achterband. Steeds duidelijker tekende zich ook de klasse al van de andere toprij- ders als Wiebe Plötz (no. 10), Jan Keizer (no. 16), Stef van der Sluis (no. 5), terwijl in deze manche Jan Roessink uit Diepenheim ook nog goed mee kwam. Het overige veld lag aan het slot van de race op één of twee ronden. In de tweede manche^ waarin de werkelijke strijd ging tussen Lam mers en Sigmans, waren het alleen nog maar Plötz en Van der Sluis, die zonder een ronde achterstand eindigden. In middenmoot en achter hoede werd nog wel felle strijd gele verd voor een betere klassering, maar dat was bijna uitsluitend te volgen door het uitstekende commen taar, dat Jan Nikkels via de geluids installatie van alle wedstrijden gaf. Hij bracht het publiek ook op de hoogte van tal van bijzonderheden betreffende de rijders. Eén van de bijzonderheden was de Trabant-Metisse van no. 2, Frank den Edel een automotor (de Tra- bant uit Oost-Duitsland) in een mo torframe gemonteerd waarmee deze in de 350 - 500 cc junioren enke le ronden aan de kop lag. Maar de leiding werd al spoedig overgenomen door nr. 142, Ad. van de Boomen uit Zeelst met Husqvarna, op de voet gevolgd door Henk van 't Lam, nr. 118, uit Lochem op CZ, die in beide manches geleidelijk uitliepen en bei de keren in deze volgorde onbedreigd door de finish gingen. In de tweede manche kwam de Trabant er eerst niet aan te pas, maar Den Edel wist zich toch nog zonder rondenverlies als tiende te klasseren. Hij eindigde als zesde, op de ranglijst. Dries Willems In deze klasse heeft onze plaatsge noot Dries Willems keurig werk ver richt door als 14e te eindigen. Dries had in de eerste ronde van de eerste manche blijkbaar moeilijkheden ge had. want hij kwam als 21e door. In de derde ronde zat hij al op de 12e plaats en vervolgens kwam hij nis tiende door, maar toen kwam de pech en verdween hij uit het strijd gewoel. In de 2c manche veroverde Dries in de 4e ronde de vijfde plaats, die hij niet meer afstand. Door dit uitstekend rijden kon hij zich in het eindklassement, zoals gezegd, nog tot de 14e plaats opwerken. 1-Iennie Vruwink (nr. 116) kwam in de eerste ronde als 5e door op zijn Triumph 500 cc, maar hij schoot daarna uit de bocht waardoor zijn gashandel kwam vast te zitten. Hij kon in de bochten geen gas terugne men, waardoor hij het erg moeilijk kreeg en in de le manche op één ronde op de 19e plaats eindigde. Aan gezien het defect niet zo snel te her stellen was moest hij de strijd sta ken. Evert Jan Broekhuis uit Dijkerhoek had een pechvolle dag. In de eerste manche kreeg zijn 500 cc Triumph een defecte olieleiding, zodat hij reeds in de tweede ronde de strijd moest staken en in de 2e manche haperde er iets aan de ontsteking, De stand der classering voor het na tionaal kampioenschap in de 250 cc senioren ziet er voor de zes hoogst geplaatste kandidaten na de wed strijd in Holten als volgt uit. Er zijn thans drie van de vijf wedstrijden verreden. Voor de classering gelden de beste uitslagen uit vier wedstrij den. Voor een Ie tot en met 9e plaals worden resp. 30. 28. 26, 25, 24, 23, 22, 21 en 20 punten gegeven. Franske Sismans 30, 30 en 28 is 88; Wiebe Plötz 26, 26 en 26 is 78; Stel: v. d. Sluis 23, 28 en 26 is 76; Joop Roelol's 24, 25 en 21 is 70; Jan Roes sink 22, 23 en 22 is 67. zodat hij reeds in de eerste ronde het bijltje er bij neer moest leggen. J. Lanting (nr. 74) uit Klaziena- veen op CZ, Hein van Olst (nr. 46) uit Heino op Husqvarna en J. Kam ming (nr. 26') uit Norg op Montesa konden de twee koplopers 142 en 118 niet bedreigen maar gaven toch een goede onderlinge strijd te zien. Ove rigens werd er in de middenmoot en in de staartgroep niet genoeg strijd geleverd. Veel spanning zat er daar niet in. Die spanning ontbrak ook wel een beetje bij de 500 cc senioren. Het is interessant om deze opgevoerde snel- brommers te zien racen, maar al spoedig komt het veld teveel uit el- ondanks tie hoge kosten voor renners en KNMV er wel uit zal springen. Voorzitter Dick Müller opende met een welkomstwoord en be dankte politie, EHBO en brand weer, maar in het bijzonder de tal rijke medewerkers, die ontzettend veel werk verzet hebben. De drie winnaars in elke klasse ontvingen bloemen op het ere-scha- votje, dat voor de jurywagen van Vredestein werd opgesteld. De drie winnaars van de 250 cc senioren werden de bloemen aangeboden door mej. Leuale Olelsson, de verloofde van de Zweed Haakon Anderson, die bij de Grand Prix in Markelo een been brak en met enkele bestuursle den van de MAC Markelo naar Hol ten was gekomen. Het publiek drong toen zo, dat de laatste rijders in de mensenmassa dreigden te rijden. De organisatie was overigens uitstekend geregeld. Als starter trad op de voorzitter van de Sportcommissie Oost. de heer B. W. Winkel uit Vriezenveen. Van de KNMV whren o.a. aanwezig de heer Ben Majoor en dé secretaris de heer Van Egdom. Uitslagen De eerste tien uitslagen van elke klasse waren als volgt: 250 cc senioren: 1 J. Lammers, Schijndel, Husqvarna; 2 F. Sigmans, Bakel, idem; 3 W. Plötz, Nieuw- Dordrecht, idem; 4 S. v.d. Sluis, Arnhem, Bultaco; 5 J. Keizer's Hee kaar te liggen en is het moeilijk spannende strijd te leveren. Het bes te gebeurde dat nog tussen André Gebben uit Rouveen op Zündapp (nr. 25) en Bertus van de Brink uit De Harskamp op Cotra Kreidler. in 'de le manche. Bertus bleef -zijn rivaal toen net de baas. In de tweede man che was het Gebben, die de toon aangaf, doordat Van den Brink er gens achterstand opgelopen had. Hij bleef op de zesde plaats, maar ein digde in het totaal klassement toch nog als derde. Jan Tijhuis uit Nij verdal zat Gebben wel vlak op de hielen, maar kon hem evenals nr. 17 J. Veenhof uit Doetinchem toch niet echt bedreigen. In de middenmoot werd nog wel gestreden, maar veel verandering kwam er niet in de ver schillende posities. Goede organisatie De Holtense motocross is overi gens in zijn geheel uitstekend ge slaagd. Het weer was goed en er waren plm. drieduizend toeschou wers, zodat de cross-commissie renberg, Husqvarna; 6 P. van Heug ten, Amersfoort, idem; 7 J. Roessink Diepenheim, idem; 8 J. Roelofs, Gorssel, idem; 9 J. Roossink, Klis sen (Bico) CZ en 10 H. Wassink, Doetinchem, idem. 350 cc junioren en hoger: 1 Ad v.d. Boomen, Zeelst. Husqvarna; 2 H. van '1 Lam, Lochem, CZ; 3 J. Lanting, Klazienaveen, idem; 4 H. van Olst, Heino, Husqvarna; 5 J. Kammi'ng, Norg, Montesa; 6 F. den Edel, Gou da, Trabant-Metissa; 7 W. v.d. Meu- len, Appelscha, Maico; 8 B. Nijhuis, Soest, Husqvarna; 9 A. Watson, Nij megen, Lindström; 10 M. Wassink, Arnhem, Maico. 500 cc senioren: 1 A. Gebben, Rou veen, Zündapp; 2 J. Tijhuis, Nijver- dal, R.Sachs; 3 B. v.d. Brink, Hars kamp, Crosta-ICreidler; 4 J. Veenhof, Doetinchem, Kreidler; 5 G. Ruine mans, Steenwijkerwold, AGS-Zün- dapp; 6 J. B'raakhekke, Barchem, R.Sachs; 7 G. Lenderihk, Zelhem, LoamSpec.; 8 P. Plevier, Oterleek, Kreidler; 9. IL Damme, Schiedam, Nova Sachs en 10 R. Molenaar, Doorn, AGS-Zündapp. De 29-jarige timmerman J. H. OoJ- bekkink uit het Holterbroek is woens dagavond even voor half acht op de kruising Kolweg Industriestraat H. J. Wansinkstraat in botsing geko men met de personenauto van de heer D. J. Wansink. De heer Oolbek- kink, die op weg was naar het Kol- plan-Oost, waar hij voor zich zelf een bungalow bouwt, kwam met zijn motor tegen de achterzijde van de auto aan, waarmee de heer Wansink de H. .1. Wansinkstraat wilde inrij den. De motorrijder smakte op straat en had ontvellingen aan hoofd en handen. Hij kon zelf naar de wo ning van de heer A. Boele lopen, waar dokter Rietdijk constateerde, dat hij geen ernstig letsel had opge lopen. Hij is door een neef van de heer Wansink per auto naar huis ge bracht. De motor was aan voorwiel en telescoop beschadigd. Van de auto was de achterzijruit gebroken en het achterportier flink ingedeukt. De heer Wansink had de motorrijder geen voprrang verleend. De Kolweg is juist dezer dagen tot voorrangsweg verklaard, maar de borden zijn nog niet geplaatst, zodat dit besluit nog geen rechtskracht heeft. Mogen wij onze autobezittende le zers nog even herinneren aan het verzoek van mej. Bosgoed uit Deven ter om op 10 juli a.s. hun auto be schikbaar te stellen voor het vervoer van 20 gehandicapte kinderen naar de openluchtvoorstelling van de to neelclub „Vios" te Nijverdal. Enke len belden ons reeds op, maar er zijn nog een paar auto's nodig. Gaarne Uw bericht via telefoon nr. 1243 ten name van W. Beijers, alhier. De postduivenvereniging De Berg- vliegers nam zaterdag met 66 duiven deel aan de wedvlucht vanaf Orleans, afstand 585 km. De duiven werden gelost om 5.30 uur. Het werd een ware rampvlucht. Zaterdag avond waren er nog maar 15 duiven op de hokken terug. De duiven wer den gelost met mooi weer, maar zijn onderweg in een zware regenval te rechtgekomen. Hopelijk voor de lief hebbers zullen er nog wel duiven na komen, maar na de aankomst van de laatste duif 16,30,49 uur is er nog geen weer bij gekomen. Aankomst eerste duif 13.25.51 uur. De uitslag is als volgt: 1, 2 en 5 L. Gazan, 3 en 10 H. van Beek, 4, 14 en 15 G. Steunenberg,: 6 H. J. Aaftink, 7 M. Lodeweges, 8 en 13 Gebr. Wil lems, 9 F. Meester, 12 G. Veldhuis en 11 W. Aaftink. Verloren: 1 witte zakmes; 1 rode sjaal; 1 zwarte damesportemonnee: 1 damesarmband! 1 groene legertas m. plastic broodtrommeltje; 1 gouden ring met bruinachtige steen; 1 pols horloge met zwart bandje; 1 brom fietshelm (grijs). Gevonden: 1 zakmes; 1 wandelstok; 1 bedelarmbandje; 1 kinderjack; 1 huissleutel; 1 armbandje. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tus sen 8 en 22 uur, doch niet tussen 13 en 14 uur. (Men verzocht ons plaatsing van het volgende). Zo als jullie wel gemex'kt' hebben is er in verband met Pinksteren geen WIP-WAP avond geweest. Maar zon dag 16 juni kunnen jullie allemaal 'n frisse neus halen want we organise ren dan een puzzelwandeltocht. Je moet wel een paar stevige goed ge zoolde schoenen „aanschieten" want we zullen niet altijd op de vei'harde weg blijven. Het inleggeld is drie kwartjes. We hopen dat we ook een heleboel nieuwe gezichten krijgen te zien. Iedereen is hartelijk welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Als het regent Dan zorgen we voor een binnen- programma en pret-binnen. Tot ziens zondagavond om half acht bij „Irene". WIP-WAP groep. Vier en vijftig leerlingen van de openbare scholengemeenschap te we len 27 jogens en 27 meisjes hebben - als een primeur met nog vier andere scholen in Nederland - het MAVO- diploma, 4-jarige cursus, in ont vangst mogen nemen. De examens waren de vorige week woensdag be gonnen. Donderdagmiddag werd in de aula van de scholengemeenschap de uitslag bekend gemaakt. Omdat het de eerste 4-jarige MAVO- cxamens betrof kreeg de bijeenkomst van de geslaagden en de leerkrach ten en enige ouders een officieel tintje. De burgemeester, mr. W. H. Enklaar, reikte n.l. de MAVO- diploma's uit. De directeur, de heer H. J, Hid- dinlc, wenste jongens en meisjes ge luk met het behaalde resultaat, be dankte de leerkrachten, die aan de opleiding hebben megewerkt en de rijksgqcommiteerden voor hun bij stand tijdens de examens. De burge- meester sloot zich met zijn geluk wensen bij de woorden van de heer Hiddink- aan en spoorde de jongelui aan zich door verdere studie een goede positie in de maatschahppij te veroveren. De voorzitter van de rijksgecommiteerden, de heer C. A. M. Rijk, sprak zijn voldoening uit over de behaalde resultaten en her innerde er aan dat met dit examen vooruitgelopen wordt op de inwer kingtreding van de z.g. Mammoetwet op 1 augustus a.s. Tenslotte kreeg de heer F. Groe- newoudt, waarnemend directeur en secretaris van de examencommissie, nog een pluim voor de goede samen stelling van het examenrooster van de heer Hiddink. De geslaagden zijn: Jongens: F. P. van der Maat, Rijssen; K. R. Boonstra, Rijssen; P. Miedema, Bathmen; H. te Pas, Mar kelo; M, A. Bendien, Almelo; J. Broere, Holten; H. Romp, Markelo; H. Boode, Holten; J. Th. Gijsbers, Rijssen; W. Kaaiman, Bathmen; H. Klein Ovink, Holten; R. J. W. Kra nenborg, Nijverdal; W. 11'. Beijers, Holten; J. Dasselaar, Rijssen; W. J. Dikkers, Holten; H. Brinkman, Bath men; A. J. Brinkmans. Max-kelo; A. J. D. Jansen, Colmschate; I-I. H. Kolthof, Nijverdal; J. A. Pinkert, Holten; G. Bruinsma, Rijssen; W. L. ten Hove, Max'kelo; J. M. Kamper man, HellendoornJ. Hofsteenge, Holten; L. Meijer. Bathmen; J. Spakman, Holten; J. G. Waanders, Nijverdal. Meisjes: R. Haas, Nijverdal; G. M. Meijer, Markelo; S. A. Vincent, Hol ten; J. S. Wanx-ooy, Max-kelo; E. J. Dijltink, Markelo; B. Gosewich, Rijs sen; N. Kamperman, Hellendoorn; D. A. Markvoort, Holten; M. G. Mol- link, Hellendoorn; H. J. Olijdam, Max-kelo; G. J. Rensen, Espelo; H. B. Vosman, Okkenbx-oek; L. Lonink, Max-kelo; M, M. Esman, Bathmen B. J. Krikkink, Holten; A. Schuur man, Nijverdal; Tr. Veenstra, Hol ten; J. Beekhof, Bathmen; II. J. Beldman, Holten; E. W. Klein Tlox's- man, Holten; A. Kronenberg, Epse; A. Nijerees, Holten; D. I-I. Dondert- man, Laren (G.); J. TI. Klein Vel- dernxan, Diepenveen; G. J. I-I. Pe ters, Laren G.J. G. Bessem, Oude Molen en J. Bolle, Okkenbroek. Negen kandidaten mogen voor één vak her-examen doen, twee kandi daten werden afgewezen. Een groep Kolschoolleerlingen te weten de 3e en 4e klas maakte vrijdag onder leiding van de heren 11. Wilpshaar, J. G. Boering en de dames mej. W. E. Wolters en mevr. D. J. van Maux-ik-Brasz, een De burgemeester van Holten maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend, dat de raad van die gemeente in zijn verga dering van 4 juni 1968 heelt besloten: I. te verklaren, dat een herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied, zoals dit gebied op de bij het besluit behorende tekening groen omlijnd is aange duid, met uitzondering van de oranje gearceerde gebieden, wordt voorbei-eid; II. te verklaren, dat een bestem mingsplan voor de kom van het doi'p Holten wordt voorbereid, omvatlende het gebied zoals na der op de bij het besluit beho rende kaart met zwarte stippel lijn is aangegeven; III. te bepalen, dat het verboden is binnen het sub I bedoelde gebied zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aan- legvergunning) van burgemees ter en wethouders wijziging te brengen of te laten brengen in de op het tijdstip van inwerkingtre ding van dit besluit uitgeoefende bodemcultuur, teneinde te vooi*- komen, dat door de uitvoering van wei-ken, geen bouwwerken zijnde, of wei-kzaamheden 'n ter rein mjnder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de daar aan bij de in voorbei-eiding zijn de herziening van het bestem mingsplan te geven bestemmin gen; IV. te bepalen dat het verboden is binnen het sub II omschreven ge bied zonder of in afwijking van een schxiftelijke vergunning van burgemeester en wethoudex-s (aanlegvergunning), op te slaan, te bergen, te hebben of opgesla gen te houden: a. afbraak, puin, vuilnis, oud metaal en andere oude mate rialen; b. nog bi-uikbai-e metalen of nog bruikbaar matei-iaal, zoals bouw- en aannemersmatex-ïaal, machines, wex-ktuigen, con structie-ijzer, balken, rails en dergelijke voorwei-pen; c. onbruikbare of aan hun nor male bestemming onttrokken rij- en voertuigen. V. te bepalen, dat de desbetreffen de besluiten in wei*king treden met ingang van heden. De besluiten met bijbehoi'ende te keningen liggen van de dag der in werkingtreding af ter secretarie van deze gemeente voor een ieder ter in zage. Hollen, 14 juni 1968. De burgemeester van Holten, W. H. Enklaar. Burgemeester en Wethouders van, Holten maken bekend, dat ingevolge 'ij bepaalde in artikel 7, lid 4 van de „Verordening op de heffing en invox-- dering van een hondenbelasting in de ze gemeente" een ieder aan wie een aangiftebiljet is uitgereikt of toege zonden, verplicht is de daax-in gestel de vragen duidelijk en zonder voorbe houd naar waarheid te beantwoorden, de aangifte met zijn handtekening te bekrachtigen en het biljet binnen 14 dagen na de datum van uitx-eilring of toezending ter gemeente-secretarie te O O Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat bij hun besluiten van 21 juni 1967, nr. 2597, goedgekeurd door de minister van verkeer en waterstaat d.d. 13 mei 1968, nr. RVW 30956 en van 6 juni 1968, nr. 2218, op grond van het be paalde in de artikelen 132 en 136, 2e lid van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, in het algemeen belang van het verkeer, is besloten: I. de Kolweg, vanaf het perceel Kol weg 24 tot aan de in deze weg gelegen verkeex-sheuvel, deel uit makende van de wegaansluiting van de Kolweg aan de Rijksweg Holten - Rijssen (parallelweg, rijkswegenplan 1958, nr. 44a) in de gemeente Holten door plaat sing bij het beginpunt van bord 6 en verder aanduiding door palen met oranjekleurige banden van bijlage II van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens aan te wijzen als voorrangsweg en borden 9 van genoemde bijla ge te plaatsen op de aansluitende wegen. II. in te trekken hun besluit van 22 mei. 1964, nr. 1369, waai-bij de wegkruising gevormd door de Kolweg met de Noordenberg straat - A. J. Goldsteinstraat is aangewezen als voorrangskrui sing. III. op de Kolweg, tegenover het ter rein van de openbare lagere Kol- school en wel 12V2 meter uit de as van de kruising van de Kol weg met de Holterenkstraat en de Pannenbakkersstraat 'n voet gangersoversteekplaats aan te leggen, door op het wegdek te kens, als bedoeld in hoofdstuk III, par. 3 van de beschikking van de minister van verkeer en waterstaat van 29 december 1966, nr. 76727 aan te brengen. De besluiten van 21 juni 1967, nr. 2597 en 6 juni 1968, nr. 2218 zijn in af schrift gezonden aan de hoofdinge nieur-directeur van de rijkswater staat, aan gedeputeerde staten van Overijssel, aan de Koninklijke Ne- dexiandsche Toex-istenbond ANWB, aan de Koninklijke Nederlandse Auto mobielclub KNAC en aan de Konink lijke Nederlandse Motorrijdersvereni ging KNMV. Van het besluit kan door Iedere be langhebbende beroep bij de Kroon worden ingesteld binnen 30 dagen na de dagtekening van deze openbax-e kennsgeving. Het adres van beroep moet aan de Kroon wox-den gexïcht, maar bij de Commissaris der Koningin in de pi'o- vincie Overijssel te Zwolle worden in gediend. Holten, 7 juni 1968. Burgemeester en wethouders voox-noemd, W. I-I. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. bezorgen of te doen bezorgen. Een ieder, die aan deze verplichting nog niet heeft voldaan wordt verzocht zo spoedig rpogelijk alsnog hieraan te voldoen. Holten, 11 juni 1968. Burgemeester en wethoudex-s voor noemd, W. IT. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secx-etaris. Zaterdag 15 juni: 19.30 uur Geluksrit MAC „De HoJterbei'g" (zie adv.) Zaterdag 15 juni: Laatste dag opga ve uitwisseling met afdeling Ber- gum door leden af. OLM Zaterdag 15 juni: 19.30 u dansen bij Dika van de Kruusweg in Markelo (zie adv.) Zaterdag 15 juni: 15 u Finale wed strijd De Zweef - Holten op SVVN- -tex-rein te Nijverdal (zie adv.) Zaterdag 15 juni Beslissingswedstrijd Cl junioren Hector-terrein Goor. Vertrek 14.15 uur vanaf Smidsbelt (zie ber.) Zondag 16 juni: 19.30 u dansen in zaal Boode le Bathmen (zie adv.) Zondag 16 juni: 19.30 u Wip-Wap-Puz- zelwandeltocht vanaf Ii-ene (zie adv.) Maandag 17 t.l.m 22 juni AVO-coliec- te (zie adv. en ber.) Maandag 17 juni t.m. 3 juli Pedicure mevr. Karmelk - Van Geemen wegens vakantie afwezig. Maandag 17 juni t.m. maandag 24 ju ni fa. H Stokkers wegens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 17 t.e.m. zaterdag 22 juni: Melkwinkel Aaftink, Dorpsstraat wegens vakantie gesloten (zie adv.) Dinsdag 18 juni 20 uur: Jaarverga dering ZVV Blauw Wit '66 in café De Waag (gewijzigd) Woensdag 19 juni 20 u conceit HMV mmv kinderkoor en grote Koor van HGK op de muziekkoepel in Kalfstermansweide (zie ber.) Zaterdag 22 juni, 14 16 uur hengel- wedstrijd lagere scholen bij de Wip- pert (zie ber.) Zatex-dag 22 juni 20 uur „De Boertjes van Buuten" in Loo - Bathmen zaal Jachtlust zie adv.) Zatex-dag 22 juni t.m. 29 juni Schoen- handel Oolbekkink, Oranjestraat en fa. F Haan en Zn„ Oi-anjestxaat we gens vakantie gesloten (zie adv.) Zaterdag 29 juni 2 uur 's nachts ver trek Hengelsportver. „De Riet voorn naar Tacozijl (zie ber.) Zaterdag 29 juni 20 u Gezamenlijke feestavond PJGO - afdelingen Hol ten en Bathmen in zaal ,,'t Bonte Paard" Donderdag 4 juli: Uitwisseling afde ling met Bergum opgave uiterlijk 15 juni HOLTEN Ned. Herv. Kerk 8.30 u ds C C Addink, 10.15 u ds. C C Addink (vier. dankz. HA) Ger. Kerk 8.30. 10 en 15 u ds. R A Hoogkamp (voorber. HA) In alle diensten is het ene offer voor Algemene Diakonale ai-beid. Bij de uitgang collecte voor bouw nieuwe kerk Eucharistieviering 8.45 u II Mis in het gebouw Irene DIJKERHOEK Bethanië 9.30 u fis. J H Isx-aël (vier. en dankz. HA) Zaterdag 15 juni vanaf 12 uur tot en met maandagochtend 3 uur dokter Volkers (vervnger dokter Sijtsema) tel. 1870 bgg 1280 (alleen voor spoed gevallen) Zaterdag 15 juni en zondag 16 juni." Th. A Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, tel. 1515 De bazaar gehouden ten bate van het Verpleegtehuis „Eugeria" te Al melo heeft f 17.500 opgebracht. Dit px-achtig resultaat kon mede bereikt worden door de royale schenkingen in natura, die ook uit Holten kwamen en waarvoor de organisatoi-en zeer dankbaar zijn. De N.V. Gebr. Schuppert heeft haar wiiilvelpand op de hoek van de Dorpsstraat en Kerkstraat, dal de laatste jaren nog gedeeltelijk als meubelzaak diende, geheel verbouwd en vernieuwd en het nu volledig ingericht als „Babyhuis". Alleen de afdeling naaimachines is er nog gebleven. Men kan er alle artikelen, die vanaf de geboor te tot aan de kleutertijd van de zuigeling nodig zijn vinden; vanaf de rammelaar tot aan kinderwagens, dekentjes en kinderledikant- jes. Zelfs voor de pre natale zorg zal men hier niet misvragen. Het is een smaakvol geheel geworden, waarbij de tweede verdieping geheel voor kinder- ledikantjes en dergelijke is in gericht. Men heeft voorts een zeer praktische maatregel geno men, door de ingang nu aan de zijde van de Kerkstraat te pro jecteren, zodat de aanstaande moeders zoveel mogelijk de ge varen van de drukke Dorps straat kunnen ontgaan, waar 't trottoir zeer smal is. Het is een mooie aanwinst voor de familie Schuppert. De zevenjarige Teun Schuppert, 'n kleinzoon van de heer D. J. Schup pert, die het pand altijd met zijn ge zin bewoond heeft, mocht zijn gx-oot- vader maandagmiddag de sleutel aanreiken bij de opening. De heer Schuppert vertelde in enkele woor den hoe hij als achtjarige jongen het pand voor het eerst mocht betreden, toen zijn vader voor de tweede maal trouwde met een dochter van de fa milie Karkemeijer, waaraan de fa milie Schuppert en het pand nog al tijd een bijnaam ontlenen. Omdat er in Holten grote behoefte was aan ka mers om kostgangers te houden, werd toen het pand gedeeltelijk ver bouwd. Burgemeester Galenkamp was een van de eersten, die bij de familie Schuppext op kamers kwam. Omstreeks 1920 kreeg de winkel een groot raam. Het was de eerste grote etalageruit in Holten, die gevolgd werd door de hox-logerie van de Fa. Bouwhuis. Holten breidt zich zo sterk uit, zei de heer Schuppert, dat er nodig een speciale babyzaak moest komen. Hij sprak de hoop uit, dat men de men sen hierin zo goed mogelijk zal kun nen helpen. Het kopen van naaima chines noemde hij een zaak van ver- ti'ouwen. Verschillende zakenmensen en bu ren kwam de familie Schuppert ge lukwensen. De Holtense Handelsver eniging was vertegenwoordigd door de heren A. van der Maat en H. Koopman. De verbouwing geschiedde door de Fa. B. J. Vukkink, timmerwerk. J. Voordes, metselwerk, Fa. Schipper, schildex'werk, G. Spakman, stuca- doorswex-k, N.V. Metalu, verwar ming, Fa. J. van Bruggen, elektra en de Fa. Bearzatto, Rijssen .terraz- zowex'k.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1