New York vanuit de lucht Onmisbaar voor de vrouw is een toiletmeubel Kamperen zaak van is een Prinsen meters pakte in laatste zege Toekomst van kangoeroe de Australische is verzekerd De NS-reiskrant 68 I EEN WARE BELE VENIS: Doe het zelf Overheid beschermt fauna Ronde van Twente kreeg boeiend slot BIJ WONINGINRICHTING Hoort in de slaap k amer Vakantie in het Rijnland Brabander nam knap revanche I Niet alleen de gevleugelde dieren, maar ook de mensen hebben thans de gelegenheid om oog in oog te staan met het Vrijheidsbeeld, om recht in de schoorsteenpijp van een oceaan schip te kijken of een secreta resse aan het werk te zien op de bovenste verdieping van het hemelshoge gebouw van de Uni ted Nations. De United States Travel Service het Nationaal Verkeersbureau van de Verenigde Staten - raadt iedere toerist aan deze en nog meer fascine rende evenementen te beleven door in een van de helikopters te stappen van Hel-aire Copters Ltd., die New York op wolkenkrabberhoogte laten zien. Vanaf de heliport, die uitziet op de Hudson rivier aan het eind van West 30th Street, vertrekken als het weer het toelaat regelmatig twee- en vier- persoons helicopters voor vluchten van 6 tot 30 minuten over de metro pool. VLIEGEND TAPIJT De aan alle kanten uitzicht geven de bol-vormige gaskap van het snor rende toestel geeft de passagiers de indruk of zij op een vliegend tapijt zitten. Het zien van de beroemde be zienswaardigheden van New York vanuit een ongekende gezichtshoek maakt dit idee compleet. De helicop ter vliegt zo dicht langs het Vrij heidsbeeld, dat de passagier het ge vóel krijgt of hij met zijn hand de neus kan aanraken. Imponerend lij ken de zeeschepen wanneer het toe stel zijn trip vervolgt langs de Hud son rivier. Vliegend rond het hoofd kwartier van het 39 verdiepingen tel lende gebouw van de United Nations kan men een blik naar binnen wer pen op de bovenste etages. OASE IN HET MIDDEN VAN DE STAD De passagiers zullen verbaasd zijn over de vlotheid, waarmee de heli kopter opstijgt en over de stad kruist. Midden boven Manhatten vermindert de piloot zijn snelheid dusdanig, dat de luchtreiziger de winkels in de Fifth Avenue bijna evengoed kan be kijken als op de grond. De helikopter vliegt op een gemiddelde hoogte van 152 meter. Boven Central Park klimt het toestel overeenkomstig de voor schriften tot een hoogte van 365 m. Vanaf deze hoogte vormt het park, dat men van het ene einde tot het andere kan bekijken, een oase te midden van het steen en beton van de stad. FOTO'S Het New York Visitors Bureau ad viseert iedereen zijn camera mee te" nemen op zijn vogelvlucht boven New York. Foto's en films kunnen zowel door het glas als door een speciale fotodeur in de helikopter worden ge nomen. De meest fotogenieke onderwerpen zijn het Museum of Naturel History, Empire State Building, de Manhatten- en Brooklyn brug, Fulton vismarkt, Governor's eiland, Staten Island Fer ry, Verrazano-brug, Wall Street, Bat- terypark en het Vrijheidsbeeld. Hel-aire biedt vluchten aan van zes minuten, een tocht van New York Bay tot George Washington Bridge. Deze trip kost 5 dollar. De vijftien tot twintig minuten ..Liberty Flight" rond het Vrijheidsbeeld en Staten ei land kost 7.50 dollar. De vijfentwin tig tot dei-tig minuten Manhatten Sky Ride", die alle bezienswaardig heden omvat, kost 12.50 dollar. Op zondagmorgen om 11.30 uur worden gratis demonstraties met he likopters gehouden op de heliport, ledereen kan dan een helikopter van dichtbij bekijken en zien hoe er mee gevlogen kan worden. Gedurende 45 minuten laat de piloot het toestel ronddraaien, zweven, verticaal op stijgen etc. DOE HET ZELF Naast de vele honderden super markten, die ons land idjk is en waar miljoenen huisvrouwen hun inkopen doen, heeft Dordrecht nu zijn Doe- Het-Zelf-supermarkt. Hier kunnen doe-het-zelvers een keuze maken uit honderden artikelen, di«e hen behulp zaam kunnen zijn bij het verrichten van diverse karweitjes. In 't nieuwe Dordtse bedrijf, met een oppervlakte van ongeveer 200 m2, zijn de artikelen in stellingen opge steld en net als in een levensmidde- lenbedrijf kan men met een metalen mandje de winkel rondgaan om de gewenste goederen hierin te depone ren. Aan de kassa rekent men af. Deskundig personeel blijft echter de klant ten allen tijde met advies bij staan. De NS-reiskrant voor het reisjaar 1968 is ditmaal een catalogus van praktisch alle reisactiviteiten van de Nederlandse Spoorwegen, in winter, lente en zomer. Het zijn er vele en daarom beslaan ze dan ook 8 pagi na's druk. Niet zonder reden, want reizen -voor- genoegen of, anders gezegd, toerisme in Nederland, naar en van het buitenland en transiet Neder land, vormt een steeds grotere bron van inkomsten voor de spoorwegen. Op de totale ontvangsten uit het rei- zigersvervoer vormen die uit het toe risme thans ongeveer Vs deel of ruim 12°/oEn wanneer het waar is wat de onderzoekingen leren, nl. dat bij een stijging van de inkomens met 10°/o de uitgaven voor toerisme met 16®/# toe nemen, zodat hier dus eigenlijk de ideale onverzadigbare marktsituatie aanwezig is, dan zal ook voor de spoorwegen deze markt in betekenis blijven toenemen. Hoe snel zo'n toeristisch "artikel" van de NS, zelfs in 'n tijd van massa- motorisering, in omyang kan groei en blijkt uit de geschiedenis van het 8-daagse algemene abonnement. In 1961 een omzet van slechts ruim 600 exemplaren, in 1967 toegenomen tot 67.000 of ruim het 100-voud. In geld uitgedrukt betekent dat voor de NS ongeveer f 13 millioen aan ontvang sten, een niet te verwaarlozen be drag! In de nieuwe NS-reiskrant is de for mule gehandhaafd - 'voor alle reizen- waarbij zowel NS als de toerist zich gelukkig voelt. Immers: de reizen gaan altijd door. De NS-reiskrant is een welspre kend pleidooi voor de actie: "Er op uit,eigen land is in", waarmee de Al gemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, tezamen met ANWB en VVV's sedert enkele maan den de vakantie in eigen land bevor dert. Op de vraag: en waarheen dan in Nederland, heeft de NS dit jaar meer, en betere antwoorden dan ooit te voren. De oplage van de gratis-reiskrant bedraagt 200.000 exemplaren. Ver spreiding geschiedt via stations, in lichtingenbureaus en reisbureaus. Naar aanleiding 1 van het onlangs door ons gepubliceerde artikel „Af scheid van kangoeroe" van de hand van de Australiër John Pilger, schrijft de Australische ambassade in Den Haag het volgende: De op gezette tijden terugkerende strijdkreet van geëmotioneerde die renvrienden dat het in het wilde weg afslachten van kangoeroes in Austra lië wel moet leiden tot het uitsterven van deze diersoort, zorgt altijd voor grote koppen in de kranten maar heeft, gelukkig, weinig te maken met de werkelijke situatie. Om.te beginnen is moedwillige af slachting bij de wet verboden. De Australiërs zouden nooit 'toestaan dat de toekomst van de kangoeroe door de mens in gevaar zou worden ge bracht. Deze schuwe, maar sympa thieke bosbewoner, die lange tijd door de rest van de wereld is gezien als een symbool voor Australië, heeft een zekere toekomst in het land waar hij al eeuwen heeft rondgezworven. Na de verwaarlozing door vroegere generaties en de fouten die andere landen hebben gemaakt, is Australië er alles aan gelegen zijn unieke fau na, waarvan er vele soorten elders niet in de vrije natuur voorkomen, in stand te houden. In de afgelopen 30 a 40 jaar is er een groot aantal be schermende wetten ingesteld en zijn er speciale toevluchtsoorden of reser vaten in het leven geroepen om het voortbestaan van dit bijzonder inte ressante dier te verzekeren. Kunt u zich 's morgens in alle rust opmaken, zonder jachtige huisgenoten, die bezit van de spiegel willen nemen? Als u dat kunt hebt u waarschijnlijk een toiletmeubel, dat helemaal uw eigen hoekje is, ver van scheerzeepklodders en kleurige kinder- kammen. Natuurlijk heeft de ene vrouw meer tijd voor dit ritueel' dan de ander, maar zelfs voor de vrouw, die weet dat ze maar tien minuutjes heeft, is het belangrijk dat ze deze dan ook goed kan besteden! En toch zijn er nog heel wat echtelijke slaapkamers, waarin dit belangrijke meubel ontbreekt. Als we een man vragen wat in een slaapkamer aanwezig hoort te zijn, zal hij zonder aarzelen het bed noe men en na enig nadenken zal hij het nut van een linnenkast en misschien ook nog wel een zitje inzien, maar het toiletmeubel zal hij zeer waar schijnlijk vergeten. Eigenlijk kunnen we hem dit niet kwalijk nemen. Als hij zijn verloofde of aanstaande ziet is ze altijd keurig opgemaakt en hij breekt zich er niet het hoofd over met zich af te vragen, hoe, waar en wanneer zij dat doet. Hij heeft er geen idee van, dat we dagelijks laten we zeggen meer dan een half uur aan onze make-up besteden. Maar wij weten dat wel en daarom moeten we, als vrouw zijnde, er voor zorgen dat het toilethoekje op het lijstje van de woninginrichting komt te staan! EENVOUDIG Het eenvoudige toiletmeubel dat vooral geschikt is voor de kleine slaapkamer, kan al bestaan uit een langwerpig houten bakje, dat aan de voorzijde open is en dat aan de muur bevestigd kan worden. In het open vak kunnen we heel wat spulletjes opbei-gen, terwijl wij de bovenkant In het dal van de Rijn duurt het reisseizoen lang, want de Lente houdt hier vroeg haar intocht en als de wijnfeesten voorbij zijn en de bo men hun loof verliezen is dit gebied nog steeds aantrekkelijk. Het Rijnland is een gastvrij ge west, dank zij zijn vele terrassen, die voornamelijk in de bloeimaand mei aantrekkelijk zijn, zijn talrijke hotels en uitspanningen, zijn gezel lige inwoners. De verwende gast kan in een slot, een burcht of een bergho- tel afstappen. Maar men kan ook in plattelandshotels en bij particulieren worden ondergebracht. In bijna 100 hoeven zijn de toeristen met hun ge zin welkom. En voorts vindt men in het Rijnland ook bungalows en meer dan 50 kampeerterreinen. En 't Rijn land bezit niet slechts de Rijn maar ook aantrekkelijke steden met oude tradities. kunnen gebruiken voor kleine sier- flesjes, met parfum en nagellak. Bo ven dit bakje hangen we een lang werpige spiegel, waarin we onszelf goed kunnen zien. Denkt u er wel ahn, dat toiletmeubéltjes, die aan de muur bevestigd worden, niet te laag hangen, waardoor we de .knieën niet dan het best zo worden opgebouwd, dat u het houten blad met de lade(n) als werkblad gebruikt. Tussen de staanders kunt u dan nog een extra plank leggen, voor bijvoorbeeld sier voorwerpen of boeken. De. spiegel hangen we dan tegen de muur in de ruimte tussen het werkblad en de plank. De beste hoogte is die waarbij we met de ellebogen op het bovenblad kunnen steunen om met „vaste" hand te kunnen werken. Een andere oplossing is een han dig wandrekje, dat als toiletmeubel maar ook als schrijfbureautje ge bruikt kan worden. Het rekje kan kwijt kunnen en ook niet dicht ge noeg bij de spiegel kunnen komen. HANDIG Bij de aanbouwslaapkamers wor- den tegenwoordig heel mooie en te gelijk handige oplossingen gemaakt. Tussen twee hoge kasten wordt bij voorbeeld een kastje met een paar laden gehangen. Doordat de kasten nogal diep zijn ontstaat een nistje. Het voordeel hiervan is dat u als het ware geïsoleerd bent van de rest van de slaapkamer en in alle rust uw make-up kunt aanbrengen, zonder dat u daarbij op de vingers wordt gekgken. Tegen de achterwand is meestal een ronde spiegel geplaatst. De strakke lijnen van de kasten wor den dan onderbroken door het speel se effect van de spiegel. Vroeger stonden er naast het ech telijke bed altijd een paar nachtkast jes, die nauwelijks enige gebruiks waarde hadden. Terecht zijn de ont werpers nu aandacht gaan besteden aan deze slecht benutte ruimte. Zo zijn zij ertoe gekomen de wand waar tegen het bed staat vol te bouwen met lage kastjes, die uitstekend ge bruikt kunnen worden voor linnen goed, ondergoed, kortom voor alles wat gestapeld kan worden. In zo'n combinatie kunt u ook een toilet meubel plaatsen. AAN KASTEN Hebt u heel weinig wandrüimtg, dan kan een eenvoudig toiletmeubel zelfs aan de binnenkant van een kast deur worden bevestigd. Er zijn bo vendien kleine bedkastjes, waarvan het blad kan worden opengeklapt. Aan de binnenkant, van het, blad is een spiegel bevestigd. Een toilethoekje is pas ideaal, als er goed licht en dat betekent kunst verlichting bij aanwezig is. Het meest geschikt zijn hiervoor Phili- neabuislampen (geen t.l.) Een mooi effect en het meeste licht krijgt u als u aan beide zijden van de spiegel een buis van 50 cm plaatst en dus niet bovenaan, wat zovaak wordt ge daan. Bovenlicht geeft nare wallen onder de ogen. Vergeet u ook niet, dat een kleed- spiegel een spiegel waarin u zich zelf ten voeten uit kunt zien ook heel handig is. Deze wordt veelal aan de binnenzijde van een kastdeur geplaatst of ergens tegen een smal stukje muur. De zitplaats voor het toiletmeubel kan zijn een eenvoudig krukje, een tabouretje (met eventuele berging voor wasgoed), een rotanstoeltje, een tenen kuipje of een stoeltje van draadwerk. Er zijn volop oplossingen van heel goedkoop tot heel duur. Kijkt u maar eens in de meubelwinkels! De bekende Australische natuur kenner Harry Frauca heeft onlangs in een artikel gezegd dat wetenschap pelijk is vastgesteld, dat de kangoe roe „tegenwoordig in Australië veel meer voorkomt dan voor er zich Europeanen in dit werelddeel vestig den." Hij schreef, dat in vele delen van het binnenland het kangoeroebestand is verdrievoudigd als gevolg van de verbetering van het gras op weidege bieden en de aanleg van drinkplaat sen voor vee. Dat kangoeroes worden afgescho ten is buiten kijf. Er zijn hiervoor echter dwingende redenen en, zeker in de afgelopen jaren, was dit ge rechtvaardigd gezien in het licht van de steeds toenemende bescherming van het dier. Er zijn drie belangrijke redenen waarom er in Australië kangoeroes worden geschoten: Omdat zij veehou ders en landbouwers overlast bezor gen; de waarde van hun huiden en de waarde van hun vlees dat, .in de laatste jaren, in Australië veel ge vraagd wordt als dierenvoedsel en een exportartikel is geworden naar bijvoorbeeld Hong Kong, West-Duits- lanö, Japan en Maleisië. Deskundigen die het probleem se rieus bestuderen, beschouwen de kan goeroe tegenwoordig als een onder deel van de Australische economie. De kangoeroe moet bij wijze van spreken worden gezien als een artikel zoals hout en vis. Er zijn dan ook maatregelen aanvaard om de voorra den in stand te houden. Andere factoren die het overwegen waard zijn, zijn dat de kangoeroe, en in het bijzonder de rode kangoeroe, een vruchtbaarheid heeft die zijn voortbestaan verzekert.' Ook hebben natuurlijke invloeden, zoals droogte en gebrek aan voedsel, een veel gro tere tol onder de Australische kan- goeroebevolking geëist dan welk menselijk optreden tegen hen dan ook. De afdeling Wildlife van de Austra lische Wetenschappelijke en Indus triële Research Organisatie van het Gemenebest (CSIRO) houdt zich voortdurend bezig met de bestudering van de kangoeroe en de gevolgen, van verhïèfi'gingsraaatregelen waar die" uit winstbejag worden toegepast. Eén van de bevindingen is dat kan goeroes, als zij in groten getale voor komen, zoveel schapenvoedsel eten, in het bijzonder planten met een hoog proteïne- en stikstofgehalte, dat zij een bedreiging vormen voor de wolindustrie. De deskundigen van de CSIRO hebben ook aangetoond dat de kangoeroe in staat is voort, te be staan en zich te vermenigvuldigen in gebieden die onherbergzaam zijn voor schapen, zelfs voor liet taaie Merinoschaap. De vrouwelijke rode kangoeroe is bijna voortdurend zwanger. Meer dan driekwart van de in het wild levende vrouwtjes heeft een jong in haar bui- del. Twintig procent van deze vrouw tjes zoogt bovendien nog een jong dat al kan lopen en zestig procent draagt een reserve-embryo. Nog geen dag nadat het jong de buidel heeft verla ten, wordt het reserve-embryo gebo ren en binnen enkele uren na deze blijde gebeurtenissen zoekt de moe der gewoonlijk al weer een mannetje. Onder ideale omstandigheden zal ze elke drie jaar viermaal jongen baren (waar een schaap normaal drie maal werpt). Maar van deze dieren gaan er veel verloren. Er kan tenminste 75 procent van sterven als zij de bui del tijdens een droogteperiode verla ten. Aan de andere kant zijn er zeer sterke aanwijzingen dat het houden van schapen in sommige gebieden heeft geleid tot een enorrme toename in de aantallen rode kangoeroes. Een groot deel van het binnenland van New South Wales dat vroeger bestond uil struikgewas van een soort dat weinig aantrekkelijk is voor kangoe roes, is dbor het houden van schapen veranderd in grasland waar nu de grootste kangoeroekudden van Aus tralië leven. In het algemeen wordt de kangoe roe in Australië door de wet be schermd en is het doden van het dier in reservaten en toevluchtsoorden verboden. Landeigenaren kunnen echter ver gunning krijgen om kangoeroes te doden als die zo talrijk worden diat zij een bedreiging vormen voor hun bedrijfsvoering. In New South Wales is men overgegaan tot het verstreBc- ken van vergunningen aan kangcte- roejagers om te voorkomen dat de dieren in een bepaald gebied buiteai- sporig veel worden afgeschoten. Het is daar ook verboden kangoeroes be neden een vastgestelde maat te schieten. Het toezicht op deze voor schriften verschilt van staat tot staat maar in één van de staten is een doelmatigheid van bijna honderd pro cent gemeld. Het sterk gedramatiseerde verslag van de heer Pilger over zijn erva ringen in het gezelschap van' een be roepsjager heeft ongetwijfeld bij ve le lezers verontwaardiging gewekt. Zelfs al .zou zijn verslag feiteüijk juist zijn geweest, dan zou het ,-nog verkeerd zijn aan te nemen dat alle jagers op gevoelloze en wrede wijze te werk gaan. De feiten zijn dat; de Australische wetten er op zijn ge richt weerloze dieren de grootst .rno- Met krullen versierde „Jugendstil"-ornamenten en meer dan levensgrote symbool-figuren sieren het portaal van dit ongeveer 70 jaar oude huurhuis aan de Kurürstendamm in West-Berlijn. Deze stucgevel demonstreert een stuk tijd- en kunstgeschiedenis en zou naar de mening van vele Berlijners voor het nageslacht bewaard moeten blijven. gelijke bescherming tegen dit soort praktijken te geven. Er is ook weinig twijfel aan dat de echte beroepsjager zich zal ont houden van het doden van vrouw tjes; hij weet dat hij daardoor een lucratieve bezigheid kwijtraakt. Zijn doel is de kangoeroebevolking uit te dunnen, niet om haar uit te roeien. Zoals blijkt uit de foto die bij 't artikel van de heer Pilger is gepu bliceerd, is er in dit soort gebieden bijna niets meer te eten voor kangoe roes of voor schapen. Beide diersoorten beconcurreren elkaar in de strijd om het bestaan. Normaal valt er in het land min der dan 25 centimeter regen per jaar. Na twee jaar van droogte is het land volkomen kaal gevreten. Schapen dat wil zeggen die er dan nog over zijn houden het Wat lan ger uit op bladeren en twijgen die wellicht door een stevige bries van de bomen kunnen vallen. Er is een groot aantal reservaten in een staat waar dc kangoeroe, evenals andere dieren, volledig wordt beschermd. Het is onvermijde lijk dat de zich uitbreidende land bouw steeds dieper zal doordringen in het grondgebied van de kangoeroe en natuurkenners menen dan ook dat goed ingerichte en behoorlijk ge controleerde toevluchtsoorden de beste kansen bieden voor het voortbe staan van de kangoeroe. OP ELKE camping komen, we ze tegen. Moe en bezweet komen ze aan en ze zijn blij een ge schikte camping te hebben gevonden. Ja, en dan begint het lieve leven: de temt wordt uitgepakt. Hoe moet deze opgezet wonden? Ze weten het niet. Net als vele anderen hebben zij gedacht, we zullen wel zien als we er maar eenmaal zijn. Je ziet ze zoeken, wat hoort bij wat. Buren kampeerders komen tenslotte helpen, maar zij kennen deze tent ook niet, het wordt al een beetje donker, nog wil het niet lukken. Hieruit kunt u opmaken, dat het beslist nood zakelijk is dat u de tent waarin u tijdens uw vakantie moet „wonen" goed kent. Koop uw tent bijtijds en ga hem met uw reisgenoten her haalde malen opzetten. Zo voorkomt u dat u voor onaangename verrassingen komt te staan. WELK TYPE? Als u een tent gaat kopen of hu ren, bedenk dan eerst op welke ma nier u gaat kamperen. Bent u van plan steeds verder te trekken en de tent dus alleen voor de nacht te- gebruiken, dan raden wij u aan een kleine tent te gebruiken. Een grote zou alleen maar tijdverlies zijn om dat het opzetten veel langer duSurt. Hebt u echter 'n vaste standplaats op het oog dan is een grotere tent natuurlijk veel comfortabeler vooral als u zelf gaat koken, u moet dan met uw gasstel uit de wind staan. Veel bungalowtenten hebben daar om tegenwoordig een aparte kook hoek. Ook de slaapplaatsen zijn belang rijk. Veel kampeerders denken „als ik maar kan liggen dan is het wel goed". Het is echter belangrijk in een afgesloten slaaptent te liggen. Denkt u eens aan het ongedierte dat binnen zou kunnen komen en ook tijdens on ze vakantie kunnen de nachten zeer koud zij. Het is de bedoeling dat u tijdens uw vakantie uitrust en dat kan nooit als u 's nachts slecht slaapt. VERDERE BAGAGE. VERREWEG de meeste kampeer ders nemen teveel kleding mee. Zij hebben meestal toch maar één favo riete broek of trui die zijn bijna de gehele kampeervakantie dragen. Dit wil niet zeggen dat u met één exemplaar van elk kledingstuk kunt 'ENTER De 23-jarige Wim Prinsen uit het Brabantse Iiank heeft zaterdag in de zevende Ronde van Twente, revanche genomen op zichzelf. Dat gebeurde op een wijze die ieders respect afdwong. Vorige week ging Prinsen als eerste over de meet in de Omloop van de Baronie, maar na afloop werd hij, terecht, door de jury naar de tweede plaats verwezen, omdat hij de Haarlemmer Baars van zich wegduwde. De Heine machinebankwerker had iets goed te maken. HU wilde bewijzen dat hij ook op reglementaire wyze een klassieker kon winnen. In het zicht van de finish in de straten van Enter, forceerde Prinsen de beslissing. Onwecrstaan- maakte hij zich los van de kopgroep van twaalf renners', die zich nabij Haaksbergen had geformeerd. In een ommezien pakte hij een twintigtal meters en hp stond die voorsprong niet meer af. De Ronde van Twente, begunstigd door fraai lenteweer, had ondanks de enerverende slotfase een nogal vlak verloop. Ofschoon er in hoog tempo de kilometertellers schommelden tussen de 45 en 50 km gékoersd werd, is er vooral gedurende de eer ste 100 kilometer vrijwel geen slag geleverd. Weliswaar waren er veel vuldig schermutselingen, maar tot op 20 kilometer van de finish was er nog geen ontsnapping geweest die succes had opgeleverd, in, deze oa- langs tot klassieker uitgeroepen ron de,- Bij Losser gooide de Fries Piet Hoekstra, één van de meest strijd- lustigste renners, even een klein knuppeltje in 't hoenderhoek, maar hij werd spoedig weer tot de orde geroepen. Door het hoge tempo hadden inmiddels enkele tientallen renners moeten lossen. Gerrit Leferink Nabij Haaksbergen, met nog twin tig kilometer te koersen, kwam er plotsklaps tekening in dc strijd. Een rclle demarrage van Gerrit Leierink, die in zijn woonplaats het renners- veld wilde aanvoeren, bracht 'n schei ding tot stand. Met Leferink gingen elf renners mee, te weten, Ad Duy- ker, Marcel Pennings, Jan Spelgcns, I-Ians Verbeek, Wim Prinsen, Peter Legierse. Gerrit Velthuizen, Ko de Vrieze, Jan Aling, Daan Holste en Nenno Bakker. De groep, die voornamelijk uit tem- polopers bestond, bouwde eendrach tig samenwerkend de beslissende voorsprong op. In het peloton had den kanshebbers als 1-Ienk Nieuw- kamp, van wie men op eigen bodem voel verwachtte, Cees Remt meeste: Rink Cornelisse. Piet Hoekstra. Cor Baars en Ted Blom zich danig laten verrassen. Zeer boeiend werd de strijd in de slotfase. Daan Holst en Gerrit Velt huizen deden vergeefse pogingen om te ontsnappen. Ook Jan Aling en Mar cel Pennings trachtten eeai demarra ge te forceren. Zij bleven eveneens in gebreke. Anderhalve kilometer voor de meet. reeds in de straten van Enter, sloeg Wim Prinsen, fel belust op wraak, ongenadig toe. Hij had het geluk dat hij maar liefst vier Vredestein-rijders als ploegge noten bij zich had in de kopgroep. Dit kwartet, Penning, Leferink, Spetgens en Aling, stond niet meer toe. dat Prinsen werd achterhaald. Vier se- condefr'voor de overige elf ging hij over de streep. De uitslag: 1 W. Prinsen, 1-Iank, 158 km in 3.50.12; 2 op 4 seconden: M-. Pennings, Nw. Vennep; 3 K. de Het langgerekte peloton tij dens de doorkomst in Almelo. Vrieze, Souberg; 4 A. Duyker, Be verwijk; 5 D. Holst, Amsterdam: 6 J. Aling, Bunne; 7 J. Spetgens, So meren; 8 G. Leferink, Haaksbergen; 9 G. Velthuizen, Maasdam; 10 P. Le- giersp, Den Bommel; 11 H. Verbeek, Poeldijk; 12 N. Bakker, Wieringer- werf; 13 op 1 min. 38 sec.: P. Hoek stra, Dokkum; 14 R. Cornelisse, Am sterdam; 15 M. Gerrits, Oploo; 16 H. Nieuwkamp. Borne; 17- T. van Has selt, Roosendaal; 18 C. Baars, Haar lem 19 T. Blom, Haarlem; 20 H. v. Leeuwen. Haarlem. Ruim honderd van de 180 van start gegane renners haalden de finish. Ploegenklassement: 1 Vredestein B42 pt.; 2 Vredestein A 34 Dt.: 3 Peugeot-Michelin 34 pt.; 4 Batavus 29 pt.; 5 Militaire ploeg A 15 pt. en 6 Sport '68 14 pt. volstaan, een reserve moet er natuur lijk wel zijn. Maar neem geen vrach ten kleding mee terwijl er zoveel an dere nuttige dingen zijn. Vergeet geen naaigerei want u kunt met uw kleding ook een onge lukje krijgen. Speldt bovendien op 'n stukje karton: grote en kleine veilig heidsspelden en 'enkele naalden met de draad erin. Rijg op 'n veiligheids speld een aantal knopen enz. Op de ze manier hebt u alles meteen bij el kaar. Let er bij het inpakken op dat u de dingen die u het eerst nodig hebt het dichts bij de han.d houdt. Pak daar om éérst in wat u waarschijnlijk het laatst of helemaal niet nodig zult hebben. Gebruik een grote tas voor de vol gende artikelen: kampeerkaarten, we genkaarten, passen, verdere reispa- pieren en het geld. Doe hierin ook asperine en laxeermiddelen,, vooral als u naar het buitenland gaat want u zult niet alle vreemde benamingen voor deze artikelen kennen. Ook ver band en pleister kunt u plotseling no- dig hebben. DE CAMPING. HET GEBEURT nog altijd dat mem uren rondrijdt om een camping te vinden. Als u twee weken op een vaste standplaats blijft is een goe de camping vereist, vooral met kin deren. In het buitenland komt men wat dat betreft nogal eens bedrogen uit. Het sanitair laat vaak te wen sen over en ook de veiligheid. Bij de A.N.W.B. is gratis een boek je verkrijgbaar waarin alle bij de A.N.W.B. aangesloten campings van heel Europa op kaartjes in zijn aan gegeven. U kunt dan bij het zoeken de bordjes van de A.N.W.B. volgen. Deze bordjes zijn niet al te groot dus is het wel opletten, Ook de Auto Camper Service International (Post bus 192 te Nijmegen) geeft een boek je uit en reserveert plaatsen. Hebt u een camping gevonden, be taal dan. eerst maar voor één nacht dan kunt u als deze u niet bevalt, zon der geldverlies verder zoeken. Als u naar een vreemd land gaat, zorg dan voldoende geld van dat land in Nederland gewisseld te hebben. Wacht u voor de vriendelijke heren die op de campings komen wisselen Zij kunnen waarschijnlijk beter met het geld omgaan dan u... NOG ENKELE TIPS LET er op bij het opzetten van de tent dat hij met zijn rug in de wind staat anders hebt u bij sterke wind deze op de opening van uw tent Ga nooit in een kuil staan, bij re gen zou deze vol water lopen en u beerijpt wat dit betekent Maak een lijst voor alles wat u mee wilt nemen, en streep daarop aan wat u hebt ingepakt Bewaar de ze lijst voor het volgende jaar, u weet dat meteen wat u teveel mee nam en wat u was vergeten Als u rustig wilt kamperen, ga dan niet met uw tent te dicht bij hét sa nitair staan, want dan hebt u de hele dag het geloop van de andere kam peerders om u heen Geef alle gebruiksvoorwerpen in uw tent een vaste plaats, niemand hoeft dan ergens naar te zoeken Sla de haringen voor uw tent hele maal in de grond U kunt er lelijk uw tenen aan stoten

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 5