advertenties BLAUW WIT START MET NEDERLAAG Volleybaltoernooi om de B. J. Hueskenbeker AANWINSTEN BIBLIOTHEEK TE HOLTEN SUIKER-OOM Voetbalkastje verplaatst Supportersbus Voetbal Opstelling Holten I Wijziging lessen van „B.A.T.O." voor de kachel voor uw zaak Zaterdag 16 september 1967 HOLTENS NIEUWSRT.AD Blauw Wit 1 heeft zaterdag in Enter tegen het gepromoveerde 3de van Enter Vooruit met 21 verloren een kleine ne derlaag waarvoor als excuus mag gelden slechts 10 man in het veld en de laatste 20 minuten maar 9 door het uitvallen van linksbuiten Gert Schöppers. Hij kreeg hij het koppen een hard schot ver keerd op het hoofd en moest er mee stop pen. Albers opende na plm. 15 minuten spe len voor E.V. de score een stand waarin voor de rust geen verandering kwam hoewel Herman ter Beek nog wel een fraaie kans kreeg om gelijk te maken. Vijf minuten was de 2de helft oud, toen Herman ter Beek uit een fraaie voorzet van Gert Schöppers de E.V. doel man Velten geen schijn van kans gaf. Ver in de 2e helft kwam E.V. uit een hoekschop op 21 en plm. 10 minuten voor tijd kreeg Heuvink een droomkans om gelijk te maken doch hij schoot naast. De laatste minuten drong Blauw Wit fel aan maar de versterkte E.V. defensie wist het te klaren. Blauw Wit 2 schoot zaterdag tegen het 2de van de Ned. Spoorwegen uit Hengelo geweldig uit de voetbalslof. De spoor- mannen gingen kansloos ten onder met 7—1. In het Sportdal deelden de pupillen Holten Dl en Blauw Wit Dl de puntjes. Henrie Bronsvoort scoorde voor Blauw Wit. De Blauw Witte pupillen (Cl) verloren in Enter met 41. Jan v.d. Berg redde voor Blauw Wit de eer. De Blauw Witte junioren speelden thuis tegen G.F.C. uit' Goor en verloren met maar liefst 71. Reeds na 5 minu ten opende Bekkernens voor Blauw Wit de score en niets wees toen op een deba cle. Blauw Wit ging pittig door en kreeg goede kansen om de score op te voeren. In laatste instantie was er echter de G.F.C. doelman die resoluut ingreep. Hij loste tal van problemen op de enig juiste manier op iets wat van de Blauw Witte reserve doelman Johan Schuppert niet gezegd kan worden. Hij blunderde voor de rust 4x en z'n opvolger Winnie Müller deed dit na rust 2x. Daarbij gevoegd het daverende schot in eigen doel (Dick Beldman) en de debacle was compleet. PROGRAMMA Blauw Wit I speelt thuis tegen het 2e van B.C.S.V. te Borne. Deze 2e editie van B.C.S.V. speelde het vorig seizoen in de In verband met de gedeeltelijk reeds aangevangen sloop van het oude Aaltinks- huis is het voetbalkastje, waarin o.a. de opstellingen en dergelijke worden aange plakt, overgeplaatst naar de oude bakke rij van Gebr. Wansink. In verband met de eerste uitwedstrijd van Holten I tegen „De Tukkers" laat de supportersvereniging een extra bus lopen. Deze vertrekt om 13.30 uur vanaf de Smidsbelt. De spelers zelf vertrekken reeds per bus om 13.00 uur naar Alber- gen. Op de maandag j.l. te Rijssen gehouden veemarkt waren aangevoerd 30 runde ren, 841 varkens en 443 schapen. De prijzen van vette koeien beliepen van f 3,90 tot f 4,20 per kg. slachtgewicht, van melk- en kalf koeien van f 900 tot f 1250 per stuk, van pinken van f 800 tot f 950, van graskalveren van f 450f 650, van drachtige zeugen van f350f425 en van biggen van f 65—f 75. De handel in rundvee was vrij vlot met staande prijzen, in zeugen was de handel rustig en de prijzen staande. Biggen wer den redelijk vlot verkocht en de prijzen waren lager. De prijzen van de schapen waren aanzienlijk hoger dan vorig jaar en de handel verliep zeer willig en vlug. Op de fokveedag van het Texels Scha penstamboek waren aangevoerd 323 schapen; de aanvoer op de markt be droeg 120 stuks. De prijzen van de slacht- lammeren waren f 90 tot f 150, die van de foklammeren f 125 tot f 400. 2de klasse B en eindigde toen in de mid denmoot (18 punten uit 18 wedstrijden) we houden het op de volle winst voor de Blauw Witten. Het 2e van Blauw Wit gaat naar Hen gelo (O) en moet spelend als de afgelo pen zaterdag in ieder geval de halve winst kunnen grijpen tegen Juliana 3. Voor de Blauw Witte jeugd is het vol gende programma vastgesteld: Enter Vooruit Al - Blauw Wit Al Blauw Wit Cl - Excelsior C2 Blauw Wit Dl - Vesos Dl Zaterdag: Excelsior c 3Holten c 1, 2.50 uur; Holten c 2GFC c 1, 2.30 uur; Hol ten d 2—SVVN d 1, 10.00 uur; Hulzense Boys d 1Holten d 1, 10.00 uur. Zondag: De Tukkers 1Holten 1, 2.30 uur; GFC 3—Holten 3, 11.00 uur; Holten 5Nijverdal 3. 10.00 uur; Holten 4PH 4, 12.00 uur. Holten I (tegen „De Tukkers" uit): doel: B. Breukink; achter: G. Soer, H. Hommes, G. Markvoort, G. Brands: mid den: Kwintenberg, W. Kaiser; voor: Joh. Veneklaas, Menkoes, M. Klein Velderman en W. Nijenhuis. Gemakkelijke en afdoende oplossing thans gevonden Bij niet minder dan 1215 van onze koeien komt het schadelijke verschijnsel van speenbetrapping voor. Schadelijk ge noeg, want het betekent aanzienlijke ver mindering van de melkgift soms tij delijk, vaak blijvend. Zelfs zijn er ge vallen, waarbij een dier om de gevolgen van speenbetrapping als melkkoe on bruikbaar is geworden. Oorzaken Over de oorzaken van dit pijnlijke ver schijnsel bestaan talloze theorieën. De inrichting van de stal, de diepte van de uier. de lengte van de spenen tot zelfs erfelijkheids- en dierpsychologische fak- toren worden hierbij aangevoerd. Onafhankelijk van deze „diepere ach tergronden" staat echter de direkte oor zaak van het kwaad: de bijklauw. Bijklauw Het is dit rudimentaire deel van de klauw twee hoornachtige „stompjes" aan de achterpoot dat, bijvoorbeeld bij het opstaan, in aanraking komt met de uier. Het ligt dus voor de hand om niet te zeggen: voor de hoef dat een oplos sing van het probleem speenbetrapping zich moest richten op dit schadelijke ru diment. Pogingen met een lederen hoef- en klauwhoes leken aanvankelijk succesvol. Totdat Totdat de klachten kwamen De leren hoes wordt nat, absorbeert urine, water enz., en kan schaafwonden veroorzaken vaak in infekties resul terend. Het leer wordt na betrekkelijk korte tijd hard: verwijderen en bevesti gen is een lastig karwei. En de leren De sportver. BATO verzoekt ons mede te delen, dat de lessen vanaf 18 septem ber a.s. nader zijn vastgesteld, t.w.: Maandag. Leiding dhr. Jansen; 5.00-5.45 uur meisjes, 5-6 jaar; 5.45-6.30 uur meis jes, 6-10 jaar; 6.30-7.15 uur meisjes, 10-12 jaar; 7.15-8.15 uur meisjes 12-15 jaar; 8.15-9.15 uur Dames Turngroep. Woensdag Leiding dhr. Jansen: 4.45- 5.30 uur meisjes 9-10 jaar; 5.30-6.15 uur jongens, 11-12 jaar; 6.15-7.00 uur meisjes 12 jaar; 7.00-8.00 uur adsp. dames; 8.00- 9.00 uur dames senioren. Vrijdag. Leiding dhr. Jansen: 4.45-5.30 uur jongens, 5-6 jaar; 5.30-6.15 uur jon gens, 12 jaar: 6.15-7.15 uur jongens, 16 jaar; 7.15-8.15 uur meisjes, 16 jaar; 8.15- 9.15 uur adsp. dames; 9.15-10.15 uur he ren senioren. Voor deze afdeling geldt een ledenstop. Dinsdag. Judo-afdeling. De leiding van deze groep berust bij de heer v. d. Werf horst, verbonden aan de Sportschool Wolfs te Zwolle en aangesloten bij de N.J.J.B. De judolessen beginnen om 6.00 uUr tot 9.00 uur en zijn ingedeeld naar leeftijd. Donderdag. Volleybal. Leiding dhr. T. G. Lukkien: 6.30-7.30 uur dames; 7.30-8.00 uur dames I en heren II; 8.00-9.30 uur heren; 9.30-10.30 uur dames senioren. De volleybal avond wordt gehouden in het Gym. lokaal aan de Haarstraat. Nieu we leden kunnen zich iedere donderdag avond opgeven aan de zaal. hoefhoes gaat hoogstens één stalperiode mee. De oplossing kon dus door koe noch meester worden toegejuicht. Hulp van overwachte zijde De N.V. Rubberfabrieken Hevea, door zijn uitgebreide „laarzenprogramma" veelvuldig in kontakt met het boerenbe drijf, heeft zich tenslotte het probleem van de speenbetrapping aangetrokken. Knowhow op 't gebied van materiaal verwerking en vormgeving, en een arse naal van technische hulpmiddelen kon den nu worden ingeschakeld. Kort en goed, men is er bij Hevea in geslaagd, een klauwbeschermer te ontwikkelen, die alle reden geeft om hem als definitief te beschouwen. Uit één stuk De nieuwe klauwbeschermer is uitge voerd in polyvinyl-chloride, een kunst stof die niet wordt aangetast door urine of ander vocht, die daardoor ook niet hard of schrijnend wordt. De klauwbeschermer is gemodelleerd uit één stuk, zodat zich nergens vuil e.d. kan vastzetten. Meerdere ventilatie-openingen zorgen voor voldoende uitwaseming en voorko men drukplekken. Twee handige gespen maken aan- en afdoen gemakkelijk. Ook het reinigen geeft geen problemen. Het materiaal is bestand tegen de ge bruikelijke ontsmettingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld Halamid en natronloog. De klauwbeschermer voor het rood bont vee, welke in verband met de poot- omtrek groter is, heeft rode gespen. Die voor het zwart-bont vee heeft zwarte gespen. De Hevea-kiauwbeschermer een bij drage tot perfekte verzorging van de Ne derlandse veestapel is o.m. verkrijg baar bij de Landbouw-coöperaties. De particuliere prijs bedraagt 6,95 per paar. Nijverdal. Het volleybaltoernooi om de B. J. Hueskenbeker dat voor de negen de keer werd georganiseerd door de afde ling Nijverdal van de NeVoBo is ten ein de. Vier dagen lang heeft volleybalmin- nend Nijverdal kunnen genieten van goed en soms spannend volleybal met 'n schit terende finale. Het herenteam van Nij verdal won dit toernooi voor de zesde maal, terwijl de dames van CARACO (de nieuwe naam voor de Visnet-VBOW com binatie) voor de tweede maal met de be geerde trofee naar huis gingen. De strijd bij de dames ging tussen de winnares van poule A Leve en CARACO in een „best of three" ontmoeting. Vooral in de eerste set gaf Levo enorm partij tegen de dames uit de overgangsklasse. De Levo-dames stonden zelfs diverse keren voor met o.a. 63, 108 en 1412. De Caraco-dames wonnen tenslotte met 1614. Tot 55 ging de tweede set gelijk op, doch toen kreeg Caraco steeds meer overwicht en Levo kwam er niet meer aan te pas. Het werd duidelijk' 155 overwinning, on danks'twee „time ouls" voor Levo. Bij de heren had Nijverdal in een goede wed strijd. Cacaro 1 uitgeschakeld en werd hierdoor winnaar in poule A. Zij moesten in de finale de strijd opnemen tegen Ca raco 2, dat winnaar in poule B werd met een Va puntje meer dan het Enterse Ho- lyoke. De Caraco-reserves hebben zich in deze finale uitstekend geweerd. Vooral „old star" Boeve gaf een verbluffend staaltje volleybal weg. Het werd 'n mooie en spannende eerste set die na een 83 voorsprong van Nijverdal door Caraco met. 1010 weer op gelijke voet werd gebracht. Het werd 1011, 11^11 en toen liep Nijverdal plotseling weg van Caraco en won met 1511. De tweede set toonde een oppermachtig Nijverdal dat op de slofjes met 155 won. De derde set (er werl in deze set „best of five" gespeeld) was de spannendste. Eerst een 40 voor sprong voor Caraco. Nijverdal sloeg terug tot 64, waarop Caraco „time out" vroeg. Dit hielp de Caraco-mannen want zij na- ROMANS: 1. Caspary, V. De vrouw die hij liefhad. 2. Cronin, A. J. De dame met de anjers. 3. Doolaard, A. den. Wampie. 4. Dor, M. Doden met verlof. 5. Farrimond, J. Stof in mijn keel. 6. Gilford, C. B. Het laatste woord. 7. Gourdon, F. Zolang de vrees regeert. 8. Graham, W. Storm en zegepraal. 9. Hailey, A. Hotel in New Orleans. 10. Hartog, J. de. De kapitein. 11. Knight, B. Het oude erfgoed. 12. Küpper, H. Simplicius 45. 13. Kosters, H. Wie is zo rijk als ik? 14. Larteguy, J. Spookbeeld uit de hel. 15. Lederex-, W. J„ en E. Burdick: De rode mieren. 16. McLaughin, W. R. D. Schot voor de boeg. 17. Marquand, J. P. De dood van een Russisch agent. 18. Eerste herinnering. 19. Maugham, W. S. Vreemdeling in Parijs. 20. Oever, F. van den. „Lest best". 21. Queen, E. Het geheim van de laatste letter. 22. Roblès, E. De Vesuvius. 23. Shute, N. Pastorale. 24. Simeon, G. De bananentoerist. 25. Simeon, G. Maigret. en de zaak Nahour 26. Standish, R. Het huis aan de Whang- poo. 27. Stolz, M. Michel, wacht op mij. 28. Strindberg, A. De indringer. 29. Vestdijk, S. Een huisbewaarder. 30. Vestdijk, S. De laatste kans. 31. Vestdijk, S. De rimpels van Esther Ornstein. 32. Vestdijk, S. De vrije vogel. 33. Warner, K. De nozem en het meisje. 34. White, N. G. De muur die Oliver bouwde. 35. Woodhouse, M. De boomkikker. STUDIEBOEKEN: 36. Arnothy, Chr. J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir. (F). 37. Bennett, A. The old wives' tale. E. 38. Bouman, P. J. Fundamentele socio logie. 303. 39. Bouwmeester, H. 3. Prisma schaak boek. 621.2. (Combinatiemotieven) 40. Bouwmeester, H. 7. Prisma schaak boek. Het eindspel. 621.2. 41. Broch, H. Wandeling naar den vreem de. 896. 42. Carmiggelt, S. J. Maatschappelijk verkeer. 897. 43. Claus, H. De Metsiers. 897. 44. Defoe, D. Robinson Crusoe. E. men hierop 96 voorsprong. Aanvoerder Broekhuis c.s. lieten zich echter niet uit het veld slaan en kwamen terug tot 109, waarop Caraco haar tweede „time" out" pakte. Nijverdal ging door tot 149, doch kon moeizaam het laatste puntje pakken. Nog één maal kwamen de stoere Caraco- mannefi terug en dwongen Nijverdal bij 1412 een „time out" af. Acht keer op slag wisselen verhoogde de spanning doch Leo Kleinjan maakte met één van zijn beruchte „smashes" een einde aan deze spanning en hielp zijn ploeg aan de over winning. De voorzitter van de NeVoBo, afdeling Nijverdal, de heer T. G. Lukkien uit Holten, overhandigde de gelukkige winnaar de prachtige prijzen. Het B. J. Huesken-toernooi, dat in 1959 van start ging werd toen bij de dames door Levo gewonnen, gevolgd door OKK twee keer en vervolgens 't Visnet in 1962, VBOW in 1963, Levo in 1964 en Nijverdal in 1965. Vorig jaar en dit jaar was VBOWVC/ CARACO gelukkige winnares. Bij de he ren sleepte Nijverdal in 1961 de eerste trofee uit het vuur, men had drie keer achtereen gewonnen en kon de beker voor goed in de" kast zetten. De tweede beker werd dat jaar daarop door Visnet voor de eerste keer gewonnen, gevolgd door Nijverdal in 1963, PSVH in 1964 en Visnet weer in 1965. Vorig jaar en dit jaar was het weer de ploeg van Harx-ie Bi'oekhuis die de trofee voor een jaar mocht en mag bewaren. De eindstanden in de vier poules waren: Dames poule A: Levo 1 46; Caraco 2 4412OKK 1 4—3i/2Bato 4 4—2; Nij verdal 3 42. Dames poule B: Caraco 1 59y2> Nij verdal 1 58V2; Bato 1 54; Levo 2 5 3; Nijverdal 2 53; SVVN 1 52. Heren poule A: Nijverdal 47; Levo 46; Caraco 45; Bato 42; OKK 40. Heren poule B: Caraco 2 58; Holyoke 1 574/2; Levo 2 55y2; Bato 2 5312 Caraco 3 531,!»; Nijverdal 2 52L» 45. Egeraat, L. van. Tsjechoslowakije. 992. 46. Eliot, G. Silas Maimer. E. 47. Ellin, 'S. De specialiteit van het huis. 899. 48. Goldsmith, D. She stops to conquer. 883. 49. Goldsmith, O. The vicar of Wake field. E. 50. Gordiner, N. De zachte stem van de slang. 899. 51. Gxeen, R. Lancelyn. Scandinavische mythen en sagen. 916.4. 52. Greene, G. The power and the glory. E. 53. Grimm, (J. L.), en (W. K.) Grimm. Sprookjes. 434.8. 54 Haan, Tj. W. R. de. Nederlandse volksspi'ookjes. 917. 55. Haar, J. ter. Altijd, ovei'al, iedereen. 614.8. 56. Hartog, J. de. Herinneringen van een bramzijgertje. 896. 57. Heai'st, S. 2000 miljoen hongeren 352.6. 58. Heuvel, H. W. Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek. 938. 59. Hugenholtz, F. W. M. Floris V. 937.2. 60. Jans, J. Landelijke bouwkunst 719.4. wat brandstof Feuilleton door Tom Lodewijk 25) De komst van Sjoerd deed hem op schrikken en weldra waren zijn gedach ten helemaal bij het jolletje van Han. Sjoerd trok een bedenkelijk gezicht, maar zag er wel een gat in. Er lag nog een prima mast, van een schuitje dat in diggels gevaren was. Daar was wel iets van te maken, dat niet de-wereld-uit zou kosten. Hij begrootte de schade en het viel nog best mee. „Bij een gewone scheepswerf", zei hij, „was ze twee tot driemaal zo duur uit geweest, maar ja, Han is iederéén niet, wat zeg jij Simon?" Dat was Simon hartgrondig met hem eens. Opgewekt stapte hij de volgende dag op de fiets. Het was een prachtige zo meravond, het idee in een bus te zitten schrikte hem af, en hij had de buiten lucht nodig om na te denken. „Zó", zei Han respectvol, jij bent voor geen kleintje vervaard. En van avond nog dat hele eind terug." „Ach kind, dat is zo heerlijk. Lekker rustig langs de weg. En 't is goed voor de lijn ook." „Ja, dat heb jij wel nodig", lachte ze, terwijl ze zijn stoere, gespierde gestalte opnam. „Zoveel overbodig vet zit er niet op je ribben." „Ik ben een van die gelukkige men sen", verklaarde Simon „die zo veel kan eten als hij wil en nooit dik wordt." „Is dat soms een tip, dat je al weer honger hebt?" „Zo ver 'is het nog niet." „Ik heb boterkoek bij de koffie, dus dat vult de gaatjes weer een beetje." Simon genoot van de koffie, loofde de boterkoek en de bakster, van de boter koek, en deed zijn verhaal. „Dat valt mee", zei Han verheugend. „Dat arme kind was gisteravond nog aan m'n deur. Is nog op school, dolgraag op 't water/zorgt voor haar eigen bootje, al haar zakgeld gaat er aan. Ik denk, dat ik haar maar niet eens lastig val. Dan is er weer een blij mens in de we reld. 't Is een aardige meid, we hebben zo gezellig zitten kletsen. Ik verheug me er al op om haar gezicht te zien." „Ik begin inderdaad te geloven", zei Simon ernstig, „dat jouw levensvreugd ligt in het geluk van je medemensen." „Maar dat ik ook iets heerlijks", gaf ze toe, „als je iemand kunt helpen, blij, gelukkig kunt maken. Iets mooiers be staat er niet." „Je krijgt niet alleen dank." Dat hoeft niet. Je bent zelf dank baar omdat je het hebt kunnen doen." 't Klonk allemaal heel idealistisch, vond Simon maar opeens dacht hij aan het meisje dat in de sloppen en de krot ten rond Buenos Aires had gewerkt. Nee, dat was geen wereldvreemd idealisme, daar schuilde geen haartje poëzie in. Zij, Han Heersma, kón dit zeggen zonder dat het hoogdravend klonk. „Moet je nog een kop koffie?", onder brak ze zijn gedachten. Hij wel. Terwijl ze in haar keukentje bezig was, dwaalden haar gedachten af. Een man in huis, gezellig. En hij was een gezellige vent. Hij zat daar, alsof hij hier dage lijks kwam. Een grimas voltrok haar gezicht. Zou daar even over geroddeld worden? Zuster Heersma die mannen ontving! Ze stak de schemerlamp aan, want het werd al donker in de kamer, en al pra tend kwam ze Simon's levensgeschiede nis aan de weet. Een zwerver aan de wal, dacht ze, en nu hij aan de wal is weet hij met zijn leven geen raad. ,Dat vrije leven", vatte Simon zijn eigen gedachten van de dag te voren sa men. „dat verliest ééns zijn bekoring. En dan vraag je: wat zit er nog voor me in?" „Ja", zei Han peinzend, „dat is de leeftijd. Het is niet alleen maar dat je terugziet op wat: je gedaan hebt. Dat valt vaak nog erg mee. Je hebt gelééfd. Maar ik denk ook wel es: ik ben weer spiksplintergezond, ik kan wel zeventig, misschien tachtig worden. Dan ben ik nu even over de helft. Maar wat zit er nog voor me in?" „Neem nou mijn neef Pieter", vatte Si mon de draad op, „een doodgewone schoolmeester. Helemaal geen ambities, een hoop liefhebberijen, schat van. een vrouw, leuke jongens, die maakt zich daar niet druk over. Die heeft z'n kinde ren, misschien straks kleinkinderen, en die heeft z'n vrouw, die hem tot het eind van z'n dagen niet zal vervelen. Samen oud en lelijk worden, zegt hij, en dan kan hij er om lachen. Maar als je op je eentje oud en lelijk en eenzaam wordt, dat is niks leuk." Ze zweeg, staarde voor zich uit. „Als jij nou nog es een vent vond die zin in je had, zou jij het dan nog aan durven?", vroeg hij opeens met zijn ka rakteristieke bruuskheid. Ze schrok op. En ze wist zo gauw geen antwoord. „Zó oud ben je toch nog niet?", zei hij lachend. Ze zag hem niet aan. Ze speelde met de franje van het tafelkleedje toen ze zei: „Het gaat niet Om een vent. Het gaat er niet om een man te hebben. Ik heb de leeftijd niet meer om halsoverkop ver liefd te worden misschien dat nog wel, maar dan wint je gezonde vertsand het toch. Het zou iemand moeten zijn waar je meteen mee op je gemak bent, dat je mekaar begrijpt, zelfs al zeg je niets, dal je om dezelfde dingen kunt lachen, en het over andere dingen lek ker nooit eens worden. En je moet elkaar vrijheid laten, geen twee parkietjes in een kooi. Ik ben ie lang m'n eigen baas geweest, dan dat ik zoet in een huisje kan gaan zitten en tevreden zijn met het poetsen van de meubels en het koken van het eten. (Wordt vervolgd)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 2