is gfbb. [flii'W de gehele dag gesloten Lompen voor „liet Tref piinf MEIMARKT in „Ka If ster manswei de" ZOETBROOD FA. GEBR. WANSINK construsfie bankwerker Opening „Doe het zelf'-zaak A. SCHIPPER zaken op maandag, 1 mei Bewoners van de Schoolkring Espelo Mfiïler's DENKT U OVER liN NIEUW COSTUUM? Wonnink SLAATJE SLAATJE ADVERTEERT IN DIT BLAD DEZE 100% SPAARPREMIE HET BABYHUIS MARJO is op de Melmarki present STEUNT „DE TREKKERS KOOPT BIJ „MARJO" GRATIS FILMEN GOED VOOR U nu f 299.— FOTO TEN VELDE FIRMA DAMMNING EN KEUKENKAMP iiiiiwiiniiuinniniiniifliuiiinii Weekendreclame! De Banketbakker Waterschap Salland-ölst Voor de t.b.c.-bestrijding Jonge Kerknieuws Zaterdag 22 april 1967 HOLTENS NIEUWSBLAD BERT SNIJDERS THE A KISTEMAKER hebben, de eer U, mede na mens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op vrij dag 28 april a.s., des na middags 3 uur, in het ge meentehuis te Markelo. Hengelo, Vöckersweg 26 Markelo, Taets van Aemerongenstraat 1, april 1967. Toekomstig adres: Assen, Molenstraat 297. Receptie van 16.00-17.30 u. in het eethuis „In de Köp'ren Smorre", Hotter- weg 18, Markelo. (Inplaats van kaarten). WIM WISSINK TOOSJE HAVERSLAG geven U hierbij kennis, mede namens wederzijdse ouders, van hun voorgeno men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op vrijdag 28 april 1967 om 11.45 uur in het gemeentehuis te Holten. Kerkelijke bevestiging om 12.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Holten door de Weleerw. Heer Ds. J. H. Israël. Holten, Dijkerhoek 49 Lettele, Bloemenkampsweg 4. Toekomstig adres: Dijkerhoek 62j, Holten. Receptie van 4.00-6.00 uur in. café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij U, ook. namens wederzijdse ouders, hartelijk danken voor alle felicitaties, bloe men en cadeaus, die wij bij ons huwelijk mochten ont vangen. G. H. Brilman J. Brilman-Reilink Meppel, april 1967. Aelbert Cuypstraat 15. HOOI en STRO vanaf 1000 kg. aan huis bezorgd. Koop nu BIERBOSTEL Gebr. Soepenberg Dronten - Tel. 03210-2224 REÏLINK Holten - Tel. 05483-1704. Te koop: B.M.W. 700 L.S. Luxus 1963 2 M&S banden 7.0ÖS14 voor o.a. "VW-bus; 1V2 paards grasmachine, Cor- mick, met oliebad. Klein Hegeman, Dijkerhoek 80, telef. 1608. Te koop: Simplex melkmachine 1 jaar gebruikt, wordt ver kocht onder volle garantie (moet weg). Tevens een nieuwe kabel -voor zowel licht- als krachtstroom, zeer geschikt voor melk machine-kabel, 0,50 p. m. P. Brummel, Wieman- straat 8, Ernst (Vel.), telef. 05787-244. Gevraagd: kampeerboerderij voor het weekend van 7 juli t.m. 9 juli voor een groep van pl.m. 20 meisjes. - Mej. A. Wild- vank, Ruitenborchstr. 81, Dalfsen, telef. 05204-313. it het grootste )e-het-zelf- land (Amerika)! S childersbedrij f DORPSSTRAAT 3 TELEF. 1390 Glas - Verf - Behang Het Bestuur van dé HOLTENSE HANDELSVERENIGING deelt mede, dat ALLE (VIERING KONINGINNEDAG) zullen zijn. Het Bestuur voornoemd, W. TEN BERGE, voorzitter. A. SLOTMAN, secretaris. 99 WIJ KOMEN ZE HALEN: ZATERDAG 29 APRIL A.S. Wilt u ze klaar zetten - Bij voorbaat hartelijk dank. Het Bestuur van „Het Trefpunt". BEGRAFENISONDERNEMING Larenseweg 48 Telefoon 1320 Regeling en verzorging van begrafe nissen voor Holten en omgeving Nadere inlichtingen worden gaarne aan ons kantoor verstrekt. Dan is het de moeite waard onze stijlvolle collect!® te komen bewonderen. Elegante eostuums voor de man van ml, die weet dat goed gekleed gaan zjjn persoonlijkheid ten goede kéfs& W| adviseren gasme. Modecentrum Ook BLOEMENHAL „MARJO" is aanwezig met een groot sortiment VASTE PLANTEN die verkocht zullen worden voor SCHERPE PRIJZEN Doe uw voordeel en koop bij „Marjo" kwaliteit voor billijke prijs Nu weer grote afslag van VERSE GROENTEN by SLAATJE Prachtige SLA 3 en 4 krop voor1,— SPINAZIE, hele kilo 0,69 PRACHTIGE BLOEMKOOL VERDER: ANDIJVIE, WITLOF ENZ. ENZ. Heerlijke JAFFA'S - nieuwe oogst 5-6-7-8 voor1,10 Zolang de voorraad strekt: Heel blik ANANAS 1,15 Heel blik PERZIKEN f 1,15 Heel blik SLABONEN f 0,69 Heel blik APPELMOES 0,69 Prima SINAASAPPELEN 15-12-10-8 voor 1,50 RUIME KEUZE HANDAPPELEN STATIONSSTRAAT 11 TELEF. 1216 Te koop: Volkswagen 1961 met A.N.W.B.-rapport. Rijssen, telef. 05480-3077. Een paar jongens gevraagd om de rommel op te prikken met Hemelvaartsdag (eventueel ook 1 mei). Zich melden bij: IJSTENT „De 15 Manden" Holterberg 49. Welk meisje wil ons twee dagen in de week komen helpen? Manége T. Beldman, Mar- keloseweg L 8, telef. 1287. Te koop: partytjes Woudster en Noordeling pootaardappelen M. Schutte, Beuseberg 72, telef. 1671. Gevraagd: MEISJE voor hele of halve dagen per week. Aanmelden: Me vrouw Brouwers, Raalter- weg 24, Holten, tel. 1451. wrvunccri ntvn i wr GELDIG VAN 24 APRIL TOT 29 APRIL 1967 Extra veel Kroontjes Goudkronen van 10 voor 5 cent 1 blik Goulash (435 gram) 198 met 10 Kroontjes 1 pak Klokwit 124 met 10 Kroontjes 1 pak Vanillegries (500 gram) 79 met 10 Kroontjes 1 zakje Juliaantjes 89 met 10 Kroontjes 1 pak Cronavit Koffiebonen 186 met 40 Kroontjes 1 zak Weka Pinda's 69 met 1 Goudkroon 1 paar Nylons 195 met 2 Goudkronen 1 pakje Fruithagel 49 met 1 Goudkroon 1 fles Cronavit Koffiemelk 205 met 4 Goudkronen 1 fles Monaco Wijn 395 met 4 Goudkronen. EXTRA KOOPJES ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 2 flessen Vruchtensinas (3 Es) 8 Knotsen 1 blik Vlaaivulling 1 Ontbijtkoek 98 39 125 63 1 blik Perziken 139 1 flacon Loda Bleekmiddel 47 2 pak Servetten 75 250 gram Rumbonen 98 UW KROON-KRUIDENIER DORPSSTRAAT 17 TEL. 1277 HOLTEN II GEBR. SCHUPPERT DORPSSTRAAT 2 y» heeft voor U een ruime sortering Kinderwagens - Wandelwagens - Wiegen Reiswiegen - Kommodes - Ledikantjes Kinderstoelen Baby-badjes (op standaard) - Baby-sitters Auto-zitjes (Roney) Regenhoezen voor wandelwagen Voetenzakken voor wandelwagen Chroom boodschappen-korven Kindertroontjes en nog vele artikelen meer. BILLIJKE PRIJZEN Kom eens een kijkje bij ons nemen. Het verplicht U tot niets. Wij zullen U gaarne van dienst zijn GEVRAAGD: MOET GOED KUNNEN LASSEN METALU HOLTEN N.V. W. SCHALK - WAARDENBORCHSTRAAT 28 met alle soorten PERKPLANTEN en TUINBLOEMEN die verkocht zullen worden door leden van de Wandelsportvereniging „De Trekkers". De „standwerkers" van „De Trekkers" ontvangen een ruime provisie en hopen hun verenigingskas flink te kunnen „spekken". Graag lenen wij U één van de nieuwste AGFA CASSETTE-CAMERA'S zodat U zonder verplichtingen kennis kunt maken met een fascinerende hobby. AGFA MOVEX CAMERA geheel compleet met verlichting en film TELEF. 1850 DONDERDAG 27 APRIL A.S., des namiddags om 2.00 uur: officiële opening v'an „DE BOUWHAL" Pannenbakkersstraat 14 (bij het slachthuis) door de Edelachtbare Heer Mr. W. H. Enklaar, burgemeester van Holten. Vanaf vrijdag a.s. nodigen wij iedereen uit om dit nieuwe bedrijf te be zichtigen. Tevens kunt U dan profiteren van onze voordelige aanbie dingen in „Doe het zelf"-artikelen. HOUTHANDEL, BOUWELEMENTEN-ZAGERIJ EN SCHAVERIJ van modern karakter levert stzeSen voordelig Agent: JAN WIGGERS Kolweg 14 - tel. 356 1 BOTERKOEK 1.25 150 gram PINDAROTSJES 1 1.35 ORANJESTRAAT Plaats uw familieberichten in dit blad. U bereikt er al uw vrienden en kennissen mee Het dagelijks bestuur van het waterschap Salland maakt bekend: I. dat in de vergadering van het verenigd college d.d. 18 april 1967 t.b.v. de heffing van water schapslasten voorlopig zijn vastgesteld: a. de herklassificatie van gronden, gelegen in het verbeterde gebied; b. de aanwijzing van enkele gebieden, die ge ringe verbetering der waterbeheersing hebben gekregen, tot overgangsgebieden I en n; II. dat bovenvermelde herklassificatie en aanwijzing van 28 april t.m. 27 mei 1967 ter inzage liggen van de ingelanden op het waterschapshuis te Olst; III. dat bovendien deze aangelegenheid ter inzage zal liggen, waarbij tevens inlichtingen gevraagd kun nen worden op maandag 8 mei 1967 te Holten, café „Het Bonte Paard" van 8.30-12.30 en van 14.00-17.00 uur; woensdag 10 mei 1967 te Lettele, café Koerkamp, van 8.30-12.30 uur; donderdag 11 mei 1967 te Heino, Gemeentehuis, van 8.30-12.30 en van 14.00-17.00 uur; dinsdag 16 mei 1967 te Kaalte, Gemeentehuis, van 8.30-12.30 en van 14.00-17.00 uur; donderdag 18 mei 1967 te Hellendoom, Gemeen tehuis, van 8.30-12.30 uur; vrijdag 19 mei 1967 te Olst. Waterschapshuis, van 8.30-12.30 uur; maandag 22 mei 1967 te Wijhe, Gemeentehuis, van 8.30-12.30 en van 14.00-17.00 uur; IV. dat de ingelanden van 28 april tot en met 3 juni 1967 hun eventuele bezwaren schriftelijk bij het verenigd college van het waterschap Salland te Olst kunnen inbrengen. Het dagelijks bestuur voornoemd, J. H. SCHOOT UITERKAMP, dijkgraaf. Mr. F. A. VAILLANT, secretaris. Olst, 19 april 1967. De vereniging „Het Groene Kruis" heeft ten behoeve van de Emmabloemcollecte, die in de week van 2430 april gehouden zal worden, aan alle gezinnen per post huis aan huis collectezakjes doen toe komen om daarin een bijdrage te depo neren ten behoeve van de tuberculose bestrijding. Hoewel deze gevreesde ziekte voor een groot deel is terug gedrongen, zegt het kruisbestuur in de begeleidende circu laire, dat de aandacht voor de bestrijding hiervan niet mag verslappen. De kruis verenigingen doen hiervoor belangrijk preventief werk. De heren H. Bosman, E. J. Koopman, Joh. Koopman, G. J. Nekkers, Joh. Nek kers, H. J. Pinkert en H. Traanman heb ben zich bereid verklaard de gevulde col lectezakjes langs de huizen der ingezete nen op te halen. Men kan hun taak aan merkelijk verlichten door zijn gave ge reed te leggen. Deze dagen, kwam de Jonge Kerk bij een ten huize van de fam. Slotman aan de Oranjestraat. Mevr. Overbeek hield een zeer inte ressante inleiding over het onderwerp: „Sympathie en antipathie in de samen leving", waarop een heel geanimeerde discussie ontstond. De volgende bijeenkomst, die gehou den wordt ten huize van de fam. K. v. Bruggen aan de Kerkstraat, werd vast gesteld op donderdag, 27 april a.s. om half acht. Als spreker treedt op de heer Kam perman uit Havelte, die zal spreken over het onderwrp: De wonderlijke bouw van het heelal. De heer Kamperman is heel bekend amateur-astroloog.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 3