ft IEPEN 198 r bujio Sperziebonen 2x PFAFF Garage SCHUPPERT Agentschap: O. Kers Goidjam H.H. Kersen SPARZEGELS H awal ananas 1 Rundvlees 118 65 6 Kikkers 0i muizen 49 •10% Kopen bij de is sparen bij de koop WONKINK Bronswerk gashaard BW-10 H. KLEIN VELDERMAN Bekendmaking Ilgemeen Ziekenfonds „Bewenfer Onderling Ziekenfonds van 1860" (B.0.I.) Steunt de collecte van het Prinses Beatrix Poliofonds van 17 t.m. 23 oktober a.s. afdeling Holten van het Nederlaiidsche Roode Kruis bloedplasma-avonden neem nu d© landbouwer... EROP OF ERONDER! Doe Uw voordeel sn haal vlees en vleeswaren bij \|l|§J® Ü2111*1**1*9913111 r 7 Hazelnoot 89 89 84-1°. 89« 95 55- 75 m Zaterdag 15 oktober 1966 HOLTENS NIEUWSBLAD Keurslager 8' 1/ttdlM>CÉ/ DINSDAG: Bij iedere rookworst: 500 gram zuurkool voor 10 ct. Vz kg. varkensworst 228 Vz kg. runderworst 248 blik erwt en-wortelen 72 WOENSDAG: kg. speklappen 185 bakje hachévlees 145 2 pakken rund vet 90 DONDERDAG: Vz kg. gehakt 210 het tweede Vz kg. gehakt voor188 V2 kg. doorregen runderlappen 275 VRIJDAG en ZATERDAG: Vz kg. schouderkarbonade 245 150 gram soepballetjes 89 DE HELE WEEK: 2 biefstuk tartaar 108 blik aardbeien op sap 176 pot appelmoes 60 blik Smac 120 blik rolpens 155 KEURSLAGERIJ ZOJUIST ONTVANGEN: DE NIEUWSTE MODELLEN: S GEBOORTEKAARTJES m VERLOVINGSKAARTJES B ONDERTROUWBRIEVEN KAARTEN ROUWBRIEVEN ENZ. OOK VOOR UW HANDELSDRUKWERK HET ADRES GAARDENSTRAAT 17 TEL. 1533 Het is weer smakelijk smullen bij d POT ...J. VAN 150 VOOR #130 -10% Aarbeien/Abrikozen van 138 voor U$-TQ% 1/1 BUK 1e kwaliteit 89 MELK OF PUUR VAN IO@ VOOR %89 -10% KOFFIE ROODMERK (Ook de andere soorten Spar-kottie met 20%) met 40 ct sparzegels BLIK SPAR-EÜROP dus met 20% korting VANAF U met 16 ct sparzegels BLIK 200 GRAM met 24 cT sparzegels Ontbijtspek 150 ara™ zonder zwoerd NI Borstplaat Custard 9'Qot pak pak 500 9 splïterwten (ook andere Spar oxtra split/groene oiwton mot 10%) Marie bescuiBs 500 gram NQ Bokkepooijes zak,-e 6 droprollen NU Speelgoedsnoep 250 gtar Rumbonen SP AR-winkeliers: B. MAATS - Dorpsstraat 72 H. KOOPMAN Dorpsstraat 16 NEEM EEN PFAFF \p /"I 1 Thans reeds een PFAFF ZIG ZAG voor f 248.— en 498.— EEN PFAFF IS AF netto cap. 8600 Kcal/u netto; met thermostaat. Kleuren: licht- en donkergrijs of licht- met donkerbeige. GEHEEL ROESTVRIJSTALEN BINNENWERK In onze showroom op de hoek Kerkhofsweg-Industriestraat hebben wij BECKERS, BOCAL, DRU, ETNA, FABER, HORN, JAARSMA, VELIE en andere merken voorradig. Komt U eens kijken. Wij kunnen U hier de diverse haarden demonstreren. Verder ruimer sortering in GASFORNUIZEN en -KOOKPLATEN VOOR KOKEN OP EN STOKEN MET AARDGAS NAAR LOODGIETERSBEDRIJF TELEF. 1422 (b.g.g. 1941) Het Bestuur van het deelt zijn verzekerden mede, dat overeenkomstig de bepalingen van het Reglement voor de Ledenraad de verkiezingstermijn van 5 jaren ultimo 1966 wordt beëindigd. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Desgevraagd hebben alle leden op 2 na zic"h herkies baar gesteld. Ter vervulling van de bestaande vakature in de Ge meente Holten stelt het bestuur voor: de heer K. Soer, Gaardenstraat 53 te Holten. Art. 2 bepaalt, dat 2 maanden vóór een verkiezing van een nieuwe ledenraad door middel van adver tenties kennis gegeven moet worden aan de verzekerden. Ter voldoening aan deze bepaling is de leden raadsvergadering van ons fonds bepaald op donderdag 8 december 1966. Art. 3 Vijftig leden van het fonds, behorende tot de A- groep en 25 leden behorende tot de B-groep, hebben het recht binnen een maand na de me dedeling, bedoeld in artikel 2, bij het bestuur tegenover een bepaalde door het bestuur gestel de kandidaat schriftelijk een tegenkandidaat in te dienen. Art. 4 Indien tegenover de door het bestuur gestelde kandidaten geen tegenkandidaten zijn gesteld, worden deze kandidaten gekozen verklaard. 1-Iet bestuur. Het Bestuur van de maakt bekend, dat op maandag 17 oktober en op maandag 24 oktober a.s. van 19 tot 21.15 uur in het Parkgebouw te Rijssen weer worden gehouden. Bij voldoende deelname zal er op maandag 17 oktober om 19.30 uur vanaf de Smidsbelt kosteloos een extra bus naar Rijssen lopen. j Aanmelden voor deelname bij de bestuursleden W. ten I Berge, Dorpsstraat 8, telef. 1214 en bij mej. E. H. W. Vincent, Molenbelterweg 24, telef. 1562. Het Bestuur voornoemd, C. H. RIETDIJK, Voorzitter. E. H. W. VINCENT, Secretaresse. m Ook hij spaart bij onze bank. Modern en veilig. Voor al zijn hartewensen. Doe als de landbouwer, de notaris, de coupeuse en vele anderen. Spaar bij onze bank. RAIFFEISENBANK „HOLTEN" Gaar'denstraat 32 Telefoon 1255. Dagelijks geopend van 8.30-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur. Vrijdagsavonds van 19-21 uur. Dijkerhoek: vrijdags van 13.30-15.00 uur. BU DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Juist de onderkant van uw auto heeft het meest te lijden van de funeste inwerking van water, sneeuw, pekel. Erop of eronder? U rijdt een winter lang zorgeloos wanneer u door ons het chassies van uw wagen tegen corrosie laat U.B.Ceren. "SHELL" U.B.C. beschermt af doende! Maak een afspraak. Off. Simca dealer Holten Tel. 1363 SHELL

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 6