üf VOETBAL SPORT U S' Van let erf der Kerk Iseiisv Wansink m Blauw Wit verloer wan D.E.S. 911 V oetbalprogramma Holten 1 miste ie aansluiting ij da kopgroep P.H. 4-Holten 2 1-6 Schuitemaker Meugmesttank G. W. RIETMAN I ZN. Cafetaria „De Molenhei!" Saté of Schasück Gero-cassettes Gebr. Soepenberg Marjo's Bloemenhal landfeoyw- ¥0orf¥ariug dia-projectie scherm F®t© ten Melde W0NNINK WONNINK nylons^ Zaterdag 15 oktober 10GO MOLTENS NIEUWSBLAD Op het sportpark „Gagelman" te Nij- verdal heeft het eerste van Blauw Wit '66 zaterdag met 2-3 verloren van D.E.S. III dat door deze zege op de ranglijst met de Blauw Witten van plaats verwisselde. Blauw Wit dat met drie invallers uit kwam en in de acterhoede Arie Lande- weerd miste keek na 3 minuten al tegen een achterstand aan. Rechtsbuiten Mensink was de maker van dit doelpunt. Hij kreeg een opgelegde kans toen Thalen de spekgladde bal onder de schoen weg glipte. Vijf minuten later kreeg Beldman de kans van de dag om te scoren toen Schöppers een hoekschop presenteerde. Beldman probeerde te koppen doch hij miste grandioos. Blauw Wit bleef aandringen en DES kroop tweemaal binnen een minuut door het oog van de bekende naald toen Her man ter Beek op de lat kopte en een gloeiende kogel buiten bereik van de DES-goalie tegen de lat dreunde. Na een half uur spelen werd Blauw Wit even buiten >het strafschop gebied een vrije schop toegewezen die door Heuvink op het hoofd van Leo Steggink werd ge plaatst en dit betekende 1-1, een stand waarmee ook de rust aanbrak. De tweede helft was ruim een kwartier oud toen het geringe overwicht van de thuisclub in een doelpunt werd uitge drukt. Tien minuten later werd het 3-1 toen keeper Heuvink, die overigens ver dienstelijk werk verrichte, een ingescho ten bal liet vallen, voor de midvoor van DES een onverwacht buitenkansje wat op de juiste manier werd benut. Dit doelpunt was voor enkele Blauw Witters niet het sein „alles of niks" nee men ging „babbelen" om maar geen ander woord te gebruiken. De goede geest was even zoek en de tegenpartij maakte hier van goed gebruik door even fel door te zetten en de stand op 3-1 te brengen, een doelpunt waarbij keeper Heuvink, die overigens verdienstelijk werk verrichtte, niet geheel vrij uitging doordat hij een ingezette bal liet vallen, voor de midvoor van DES. een onverwacht buitenkansje dat op de juiste manier werd benut. Een kwartier voor tijd maakte Steggink uit een voorzet van Ter Beek een prachtig doelpunt en Blauw Wit zette toen alles op alles om te komen tot een puntenverde ling wat echter niet lukte. DES had in middels de verdediging versterkt en wist de Blauw Witte aanvallen met succes af te slaan. Zo kwam het einde van een fors gespeelde wedstrijd met verlies voor de Blauw Witten. Verlies met toch een winst puntje omdat men duidelijk heeft ervaren dat met „babbelen" geen Wedstrijd ge wonnen kan worden. BLAUW WIT II Blauw Wit II speelde thuis tegen het zesde van Excelsior (Rijssen) dat even als Blauw Wit tot een van de zwaksten (2 punten uit 5 wedstrijden) behoort. Wie gedacht mocht hebben dat Blauw Wit in ieder geval een puntje zou binnenhalen kwam bedrogen uit. Met de rust leidden de Rijssenaren met 2-0 en na de thee kwam Blauw Wit er ook niet aan te pas. Eindstand 0-6. Beter deden het de pupillen door in Goor GFC f een gelijkspel af te dwingen. GFC f behaalde uit 5 wedstrijden 7 pun ten en staat op de 2e plaats afd. L in welke afdeling deBlauw Witjes de 4e plaats bezetten. Stand in de 2e klasse: Excelsior III 5 4 10 9 Enter Vporuit II 5 3 2 0 8 DES III 5 3 2 1 8 Blauw Wit I 6 3 12 7 S.c. Denekamp 16 3 12 7 S.c. Rijssen I 6 3 0 3 6 Juliana II (H.) 5 2 1 2 5 Sparta 4 (Ens.) 4 0 2 2 2 Sportlust III 5 10 4 2 Achilles II 4 0 2 2 2 Hulz. Boys II 6 1 0 5 2 19- 3 25- 6 19-14 14- 9 14-18 16-14 15-14 6-20 13-15 4-17 10-26 PROGRAMMA Blauw Wit I ontvangt zaterdagmiddag om tien voor vier het derde elftal van het Rijssense Excelsior dat tot nog toe geen enkele wedstrijd verloor. Dat Blauw Wit z'n uiterste best zal doen om de roodwitten de eerste nederlaag toe te brengen spreekt vanzelf. Tegenstander van het tweede van Blauw Wit is Vesos 4 te Hellendoorn, ter wijl de pupillen thuis spelen tegen de pu- Aangevoerd Runderen 50 Varkens 794 Totaal 844 Prijzen: 31 koeien van 900,tot 1.125,per stuk; 15 pinken van 750,tot ƒ950, per st.uk; 4 kalveren van ƒ500,tot ƒ650,per stuk; 781 biggen van ƒ75, tot ƒ90,per stuk; 13 zeugen van ƒ400,tot ƒ485,per stuk. Overzicht handel: Runderen: Handel zeer gereserveerd, prijzen laag. Biggen: Handel vlot, prijzen staande. Zeugen: Handel stug, staande prij zen. pillen van het Hengeveldse WW. Deze jongelui zijn nog ongeslagen en behaalden uit vijf wedstrijden negen punten. De ju nioren spelen om 4 uur te Nijverdal tegen DES-c dat het in deze competitie evenals de Blauw Wit-junioren nog niet tot winst- wist te brengen. Zaterdag: BI, Wit 1Excelsior 3 (terr. De Poppe) 3.50 uur Vesos 4Blauw Wit 2 3.45 uur Holten bSVVW b 3.50 uur DES cBlauw Wit a 4.00 uur Sp. Rijssen cHolten c 2.50 uur BI. Wit bWW e (terr. De Poppe) 3.00 uur Holten dSp. Rijssen d 3.00 uur Zondag: SOS 1—Holten 1 Holten 2Almelo 3 Holten 3RKSV 2 Holten 4De Zweef 5 Nijverdal 3Holten 5 2.30 uur 10.30 uur 12.15 uur 2.30 uur 2.30 uur (Van een speciale medewerker) Holten 1 heeft j.l. zondag de aanslui ting bij de kopgroep gemist. De kansen hiervoor waren ruimschoots aanwezig. Op het zéér gladde terrein nam de thuis club al spoedig het heft in handen en het leek er in het begin op, dat deze wed strijd gewonnen zou worden. Vele opge legde kansen om te scoren werden onbe nut gelaten. Na een kwartier spelen nam M. KI. Velderman uit een goed opgezette aanval de bal mee en scoorde met een mpoi doelpunt voor Holten (10). Even later maakte de rechtsbinnen van Delden gelijk (11). Met gelijke stand brak de rust aan. Na de thee nog steeds Holten in de aanval en weer werden vele kansen om zeep gebracht. De voorhoede der gasten werd steeds gevaarlijker en na een half uur spelen in.de tweede helft bracht de linksbuiten van Delden na 2 Holtenaren te hebben omspeeld de stand op 12. Hierna kwam de thuisclub nog verwoed opzetten, doch aanval op aanval strand de op de stugge verdediging van Delden. Gezien de krachtsverhouding in het veld was het een onverdiende nederlaag. Laten we hopen, dat a.s. zondag tegen S.O.S. het verloren terrein zdl worden herwonnen. De stand in afdeling IB is nu als volgt: RoodZwart 6 3 2 1 8 12-9 Rijssen V. 5 2 3 0 7 10-8 UD 5 2 2 1 6 9-8 KSCV 6 2 2 2 6 7-7 Twenthe 6 2 2 2 6 9-10 Delden 5 2 1 2 5 9-8 Zenderen V. 5 2 1 2 5 6-7 SOS 6 1 3 2 5 12-13 Holten 5 1 2 2 4 8-8 Hector 5 1 2 2 4 6-7 RKSV 6 1 2 3 4 9-12 Op een door de regen moeilijk bespeel baar geworden veld heeft Holten 2 zondag zijn vijfde achtereenvolgende overwin ning geboekt. Holten 2 moest hiervoor naar P.H. 4 in Almelo. Zoals gewoonlijk begonnen de Holtena ren met een serie snelle aanvallen op het P.H.-doel. Reeds na 7 minuten spelen kon H. Wansinlc alleen doorbreken, doch hij werd door de P.H.-stopper even buiten het strafschopgebied ten' val gebracht. De hiervoor toegekende directe vrije schop werd door D. Nijenhuis met een hard schot in een doelpunt omgezet, (0-1). De P.H.-achterhoede had het erg moei lijk met het gladde veld en kon daardoor niet zo snel uit de voeten komen. De voor hoede van Holten profiteerde hiervan. D. Nijenhuis kwam weer tot een hard schot doch de keeper kon nog juist de bal tot corner verwerken. Uit deze hoekschop wist H. Wansink met een harde kopbal te scoren, (0-2). P.H. kwam daarna sterk opzetten maar voorlopig leverde dit geen resultaat op. Tien minuten voor de rust werd de stand op 0-3 gebracht, doordat de P.H.-back, na een scherpe inzet van A. Vincent, de bal van richting veranderde. Direct hierna kwam P.H. tot een gevaarlijke tegenactie. De middenvoor kon hieruit met een hard schot via de keeper scoren, <1-3). Na de rust ging P.H. harder spelen en probeerde de achterstand te verkleinen. De Holten-achterhoede, met als centrale punt, stopper G. W. Schooien, kon het echter wel klaren. De doelpunten vielen aan de andere kant. Eerst scoorde H. Wansink uit een voor zet (1-4), daarna kon A. Vincent uit een hoge voorzet met een kopbal scoren (1-5) en tenslotte was het wederom H. Wansink die, na een foutieve terugspeelbal van de P.H.-back, de eindstand op 1-6 bracht. Invaller J. ten Velde speelde deze mid- dig een goeie, wedstrijd en had in 3 goals een groot aandeel. In de tweede speelhelft deed zich nog een klein incident voor, waardoor A. Klein Velderman moeilijkheden kreeg met de grensrechter van P.H. Dit inci dent werd door de Holter speler op zeer sportieve en verstandige wijze opgelost. A.s. zondag speelt Holten 2 thuis tegen Almelo 3. Het zal voor de thuisclub een zware opgave zijn ook uit deze wedstrijd twee punten te halen. UITSLAGEN: De uitslagen der wedstrijden van Hol- - ten waren: Holten 1Delden 1 l2 P.H. 4Holten 2 16 Wierden 2Holten 3 35 Holten 5Haarlese Boys 4 12 RKSV 3Holten 4 24 Holten aRV a 40 RV bHolten b 7o Holten cDe Zweef d 02 Hector dHolten d 13 Nijverdal eHolten e 10 Steeds meer HBS-ers studeren theologie in Kampen Voor het nieuwe studiejaar zijn aan de Theologische Hogeschool van de Ge reformeerde Kerken in Kampen 45 eer stejaarsstudenten ingeschreven. Vijftien van hen hadden een gymnasiale voor opleiding, terwijl er dertig een diploma HBS of kweekschool hadden. Zoals bekend, was de theologische stu die tot voor enkele jaren uitsluitend toe gankelijk voor jongeren, die een gymna sium hadden doorlopen. Nu via speciale aanvullende cursussen ook andere mid delbaar geschoolden theologie kunnen studeren, voltrekt zich in een snel tempo een sterke verandering in de samenstel ling van de studentengemeenschap. Uit de cijfers van dit jaar blijkt, dat het aantal niet-gymnasiasten onder de eerstejaars tweemaal Zo groot is als het aantal gymnasten. Verwacht wordt, dat dit verschil in de toekomst nog groter zal worden, zodat men op den duur de landelijke verhoudingscijfers tussen gym nasiasten en HBS-ers zal benaderen. Dit jaar slaagden in Nederland drieduizend jongeren voor het eindexamen gymna sium tegen elfduizend voor het eindex amen HBS. Gemiddelde gevangene hetzelfde intelli gentiequotiënt als elke Nederlander De intelligentie als zodanig speelt in het ontstaan van de criminaliteit geen rol. Ook de mate van intelligentie waar over de delinquent beschikt, vertoont praktisch geen enkele relatie met de' aard van het delict of de wijze, waarop het wordt bedreven. De oorzaken van de misdadigheid moeten dan ook in de per soonlijkheidsstructuur van de deiinqent gezocht worden. (Hierbij zij opgemerkt dat de invloed van sociaal-psychologi sche factoren altijd van secundaire en aanvullende aard is). Gebleken is dat de doorsneedelinquent in ernstige mate neurotisch is. Tot deze conclusie is het Selectie- en oriëntatie-centrum van het gevangenis wezen te Den Haag (Seloc) gekomen, na een onderzoek van 425 delinquenten. De aan het Seloc verbonden klinisch psycholoog Drs. J. A. M. Dorpmans gaf tijdens een persbijeenkomst in het ka der van de jaarlijkse reclasseringsactie 19 september 2 oktober) een toelich ting op de nieuwe inzichten van het Se loc. „Neurose", aldus Drs. Dorpmans, „ontstaat in de kinderjaren door een zich achtergesteld voelen. Gebleken is dat de neurose leidt tot dwangmatig ge drag, waarop de normale psyche geen houvast heeft. Voorbeeld: De gedetineer den zullen de schuld van hun crimineel gedrag steeds bij een ander zoeken: dwangmatig' klagen en aanklagen." Op het veranderen van deze mentali teit is het streven van de Seloc-psycho- logen gericht. „De nieuwe inzichten", aldus Drs. Dorpmans, „zullen het ons mogelijk maken iedere gedetineerde zo goed mogelijk gereed te maken voor zijn terugkeer in de maatschappij. Hoofd doel hierbij is de bestrijding van de neu rose." Behendigheid en kans Op de Voorpagina van Hervormd Ne derland pleit N. P. van Schouwen burg voor het openen van de moge lijkheid voor kansspelen onder vol doende restricties. De vraag blijft of wij er goed aan doen iedere vorm van gokken te weigeren. Niemand zal een als in Engeland ont stane situatie wensen, maar het is dui delijk dat wij met het consequent de deur wijzen van goklustigen er ook niet komen. Niet alleen, omdat gokspelen voor het toerisme naar Nederland een belangrijke stimulans kan betekenen (al kunnen hier ook bezwaren aan kleven). Maar het bij de wet verbieden van het openlijk gelegenheid geven tot het be drijven. van gokspelen betekent onbe twist, dat de geheime speelholen als paddestoelen uit de grond schieten. Dat de controle hierop moeilijk is, behoeft geen betoog. Volgens schatting zijn er in ons land reeds een honderdtwintig ge- heime clubs, waarvan ongeveer vijfen- veertig in Amsterdam en ruim dertig in j Den Haag. Een ander aspect van de i zaak is, dat nu jaarlijks zo'n honderd twintigduizend Nederlanders naar casi no's even over de grens reizen en daar een twintig miljoen gulden heenbrengen. Blindemannetje spelen Zijn wij met deze situatie zoveel ge lukkiger uit, dan wanneer we de gok spelen wèl in ons land toelaten? Wie mo rele bezwaren aanvoert zal toch moeten erkennen, dat wij onszelf op deze manier voor de gek houden. Ten slotte zijn door de staat geëxploiteerde speelbanken heel goed denkbaar, terwijl een verre gaand staatstoezicht op door particulie ren geëxploiteerde casino's beslist niet tot de onmogelijkheden behoort. In dit verband is het ook interessant te weten, dat bij bijvoorbeeld het casino in Monaco in particuliere exploitatie door afdracht van een groot përcen- H.H. LANDBOUWERS Op MAANDAG 17 OKTOBER A.'S., 's morgens 10 uur, demonstreren wij de op de boerderij van de heer J. W. Hulsman, op „Noaberhuus", Beuseberg 136. Verder inlichtingen en prijzen van alle Ferguson tractoren en landbouwmachines zowel nieuwe als gereviseerde, worden u gaarne door ons verstrekt. S3 OOK INRUIL MOGELIJK B MECHANISATIEBEDRIJF TELEF. 1385 heeft weer IETS NIEUWS om van te smullen. Maak eens spoedig kennis met onze heerlijke porties (uit de Hongaarse keuken). NO: IN MODE in alle modellen uit voorraad leverbaar. ALLEENVERKOOP VOOR HOLTEN: Voor hooi, graszaadhooi, stro, bierbostel, aar dappelvezels DRONTEN Tel. 03210',2224, b.g.g. 03212-206-319. Oranjestraat t.o. Hotel „Vosman" Ons devies: STEEDS HET BESTE VOOR EEN BILLIJKE PRIJS - Volop prachtige CYCLAMEN Te koop: OPEL in zeer goede staat. Slechts 45.000 km. gelopen. Te be vragen: E.'H-A-G,, tel. 1226. Enige wollen Smyrna VLOERKLEDEN door Groothandel op Jaar beurs gebruikt; 150,- per stuk. Grote maten. Niet van nieuw te onderschei den. Eventueel thuis te be< zichtigen. Brieven onder no. 1510 bureau dezer. NOTARIS PLUIMERS TE MARKELO zal op donderdag 20 okto ber a.s., des nam. 2 uur, ten verzoeke van de heer J. Klein 'Lankhorst a con tant publiek verkopen op het thans door de heer Bouwhuis bewoonde boe renerve te Espelo 91, ge meente Holten: als: schoffelmachine, bie tensnijder, slijpsteen voor grasmaaier, cirkelzaag, hakselmachine, assen en drijfriemen, vangkooi, voerbakken voor pluim vee, legnesten, eggen, boe renwagen, melkkar, meik rek, koelbak, gierketel, varkensbak, ladder, ben zinebussen, weidepomp, sihi-pomp, bascule, dek kleed, touwwerk, biggen- kachels, benevens enige stoelen en tafels. 130 x 130 glasparel op statief incl. viewer f 75. TEL. 1850 Onze nieuwe koilektie is inderdaad no. 1 als het gaat om mode! MODECENTRUM Te koop: de helft of een vierde van een vette koe en een fornuis. J. W. Sluiter, Beuseberg 169, telef. 1488. Te koop: goed onderhouden bromfiets merk Velovap '(Solextype). H. Meijer, Bergmanstr. 24, Holten. MODECENTRUM tage van de opbrengst een belangrijk deel van de subsidies aan culturele eve nementen voor zijn rekening neemt, en dat in Duitsland tachtig procent van de opbrengst naar de fiscus gaat. Naar voorbeeld hiervan beoogt de in de aan hef van dit artikel genoemde Stichting Behendigheidsspelen met de exploitatie van een roulette niet alleen de bevor dering van het toerisme, maar ook de financiering van recreatie-objecten. De huidige situatie in Nederland bete kent in wezen niets anders dan dat wij blindemannetje spelen. Wij zouden er zeker niet voor willen pleiten de gok spelen zonder meer toe te laten. Met de vraag öf we met dit soort spelen niet „omlaag" gaan, komen wij niet verder. De ogen moeten openstaan voor de wer kelijkheid, willen wij niet achterop ko- men. De vraag is bovendien, of het allemaal i wel zo'n vaart zal lopen. En er schuilt ook iets schijnheiligs in als we wél de j mogelijkheden van staatsloterij exi sport- toto verruimen. Is deelname hieraan on- zedelijker dan een gokspel? Indien men dit als christen van mening is, mag die mening dan ook andersdenkenden wor den opgelegd? Het zijn vragen waarover j niet serieus gerxoeg mag worden nage- i dacht. (Ds.) L. H. R(uitenberg) is het hier- mee niet eens. „Gokt Nederland wer- i kelijk mis?" vraagt hij. Allereerst is er immers de afstand tussen dienst en verdienen, die hier aan het licht j komt. Waar de bezitsvermeerdering afhankelijk is van het rollen van een rond voorwerp is geen sprake van „verdienste". Bovendien ligt er in het gokken nog een goddeloos element. In de bijbel wordt het lot geworpen om de wil van God te kennen. Een heel enkele keer wordt het lot getrokken bij overheidsbeslissingen, b.v. wanneer be noemingen op eexi doodpunt gekomen zijn of wanneer zonder aanzien des per- soons gehandeld moet worden. Weinigen zullen dat thans ervaren als een vragen om Gods beslissing. Maar wel zal in dat laatste element gevoeld worden van in grenssituatie te verkeren, waar mense lijk handelen ontoereikend is. Zulk een loten is in ieder geval een zaak, die in de sfeer van het gevaarlijk-religieuze ligt en daarom ook omzichtig, wil men: met eerbied wordt benaderd. Maar het spelen met het lot, dat altijd deze bepaalde sfeer om zich heen heeft, het lot trekken in de praktijk van het onverdiend-geld (dus vrijheid, dus macht) veroveren, moet door ons, juist omdat wij het een grexisgebied tus sen het kenbare en het onkenbare ach ten, vermeden worden- Ja, tenzij zoals een krantenbericht ons meldde de kansberekening per computer geschiedt en men zodoende elke bank kan laten springen. Dan is het ook uit met de pret. Maar zolang het nog niet uit is met deze zoete, gevaarlijke pret menen wij, oxn bovengenoemde zakelijke en morele redenen, dat de zo aannemelijk klin kende redenering van N. P. van Schou wenburg niet gevolgd moet worden. MODEBEWUSTE DAMES DRAGEN NOLANDA Composita elegant, modieus en sterk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 3