f. I Holtense Braderie BEZOEKT DE TWAALFDE PROGRAMMA Ook II bent hartelijk welkom in feestvierend Holten WIELRENNEN w Q a X e a In s 5? BRADERIEKRANT ACEADA KERKDIENSTEN Op parcours rond het nieuwe slachthuis Vier kampioenen onder de ruim 100 deelnemers O O (D (D 3 Q m 7? TT Q Q m Bromfietsers over de kop Arbeidsaanbod verder gedaald Burgerlijke Stand Zaterdag 16 juli 1966 No. 28 Jaargang 18 NIEUWSBUD van de Stichting .fiottens Nieuwsblad" Adv.-grijs 1-15 mm. (a contant) 3,--. Ieder te Holten. Telefoon 05483 - 1284 HOLTEN!) De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Goöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 op maandag 25 juli, dinsdag 26 juli, woensdag 27 juli en donderdag 28 juli 1966. (Wijzigingen voorbehouden). ZATERDAG 23 JULI: 19.30 uur: Groot Teenagerbal in de grote tent in „Kalfstermansweide". Muziek „The Rocking Drifters". MAANDAG 25 JULI: 18.45 uur: Rondgang Muziekvereniging en Drumband „H.M.V.". 19.15 uur: Optreden van de kindergroep Boerendansers te Markelo op podium in „Kalfstermansweide". 19.45 uur: Optreden boerendansgroep „Larense Schotsers". 20.00 uur: Verkiezing Braderiekoningin 1966. 20.30 Uur: -Groot Koninginnebal in de tent o.l.v. „The Rocking Drifters". DINSDAG 26 JULI: 14.00 uur: Officiële opening van de Braderie. 14.30 uur: Rondgang Braderiekoningin met haar gevolg over het Braderie terrein. 19.30 uur: Ouderwetse Boerenbruiloft in de grote tent m.m.v. Boerenkapel en Boerendansgroep „Larense Schotsers". WOENSDAG 27 JULI: 14.00 uur: Verkoop labels voor de ballonwedstrijd voor kinderen. Prijs 15 cent per stuk. 14.30 uur: Oplaten van de ballonnen in „Kalfstermansweide". 15.00 uur: Groot Jeugdcircus. Variétévoorstelling met de bekende clowns Pe- pino en Tonic in de grote tent. DONDERDAG 28 JULI: 14.00 uur: Koningsschieten. .15.30 uur: Optreden Ponyclub van. de Land. Rijver. „St. Steffenrijxlers" te- Laren in „Kalfstermansweide". 19.15 uur: Rondgang Schutterskoning 1966 vanaf hotel „Vosman" m.m.v. „H.M.V. en Drumband". 21.00 uur: Jennekesmarkt rond de Dorpstoren. ZATERDAG 30 JULI: 19.30 uur: Groot Teenagerbal in de tent in „Kalfstermansweide". Muziek „The Rocking Drifters". Het alom bekende Braderie-treintje rijdt alle dagen weer de normale route. GROOT AMUSEMENT- EN KRAMENPARK IN DE DORPSKERN FEESTELIJKE VERLICHTING. BEWAAR DEZE FOLDER. ff Mh Het Wielercomité „Roiule van Holten" is er in geslaagd voor woensdagavond 20 juli een wielersportfestijn bij uitstek op stapel te zetten. Op het programma staat een daverende amateur-wielerronde (aan vang 7 uur) die vooraf zal worden ge gaan door wedstrijden voor de jeugd (aanvang 6 uur). Wat de wedstrijd voor amateurs betreft, op de deelnemerslijst van de 4de Ronde van Holten prijken liefst 102 namen! Uit alle windstreken komen ze. Om al die namen te noemen zou te ver voeren daarom bepalen we ons tot de voornaamste amateurs, knapen, die naar onze mening bij de eersten kunnen ein digen. Wanneer we bet rennersveld raadple gen zien we, dat alle noordelijke en oos telijke kampioenen aan de start verschij nen. In de eerste plaats is. dit Jan Bols uit Hoogeveen, kampioen van Drenthe en tevens titelhouder van de drie noorde lijke provincies, die dit seizoen prachtige successen boekte in binnen- en buiten land. Dit is ook het geval met de Friese kampioen 1966 Henk Hoekstra, die in Holten al eens met de bloemen fietste. Henk Benjamins, die ook al eens zege vierde in Holten kan jammergenoeg niet van de partij zijn omdat hij in België verblijft. Wel van de partij is de Groning se kampioen „good-old" Frans Scheune- man (Veendam), die met zijn ploegmak- kers van de Melkploeg, Piet Dijkstra, Jan Glas, Harm Rutgers, Jo Wilkens en Jan Hendrik Koops alles in het werk zal stellen een rol van betekenis te spelen. Dit zal ook de Overijsselse kampioen 1966 Fred Niemeijer uit Hengelo probe- I ren en niet te vergeten de oostelijke cracks Jan Boode, Gerrit Leferink, Jan van Dam, Joh. Pluimers, Jan Disman, Henk Schouten, Wim Derkink (winnaar 1965!), Cees Smouter, Gerrie Thijssen, Plarrie Tijhuis, Dries van Wijhe en Bert Boom, welke laatste organisatorisch jaarlijks ook een behoorlijke vinger in de pap heeft bij de Ronde van Holten met mannen als Wiggers en Brinks. Van de renners uit andere provincies noemen we o.a. Th. Oudshoorn uit Wa- verveen, M. Middag uit Zeist, Jan Vonk uit Nigteveght, E. Broesder uit Haar lem, Th. Brus uit Schijndel en favoriet A. Heemskerk uit Ter Aar. De renners hebben 80 km voor de boeg. De wielersportliefhebbers, die het par cours zullen omzomen kunnen voorts ge tuige zijn van tal van premiesprints, dit mede dankzij de spontane medewerking van de Holtense middenstand. Via de ge luidsinstallatie zal de bekende wieier- commentator Dick van Berkum uit Zwol le het publiek op de hoogte houden van het verloop van de wedstrijd. Hij fun geerde als reporter reeds bij plm. 800 wedstrijden, kent nagenoeg alle renners en verstaat de kunst leven in de wieier- brouwerij te brengen. DEELNEMERS: G. Baltus, Apeldoorn; G. v. d. Berg, Rijs- sen; P. Boersma, Zwaagwesteinde; J. Bols, Hoogeveen; G. Bongers, Voorst; J. Boode, Nijverdal; B. Boom, Enter; R. Bos, Kampen; D. Bossink, Den Ham (O.); H. v. d. Brink, Oldebroek; E. Broekstra, Warffum; A. Broers, Wog- num; E. Broesder, Haarlem; Th. Brus, Schijndel; J. van Dam, Zwolle; M. van Dekken, Hoogkerk; J. Dokter, Ensche de; S. Douma, Grouw; P. Dijkstra, Schoonoord; F. Ebink, Vaassen (Gld.); PI. Eckelboom, Heerde; H. Eikelboom, Zutphen; H. J. Emmens, Annen; J. Fran sen, Hengelo; G. Geerdink, Almelo; Jan Glas, Schipborg; A. Heemskerk, Ter Aar; H. Hoekstra, Ureterp; H. Hondeveld, Markelo; B. ten Hove, Nijverdal; B. Hui zing, Middelstum; E. Iiup, Dokkum; J. Hup, Kampen; J. Jager, Dokkum; B. PI. M. Jansen, Dedemsvaart; M. Jeurissen, Wierden; J. v. d. Kamp, Arnhem; H. Klein, Barnflair; H. Kleine Staarman, Nijverdal; J. van Klinken, Valthermond; J. Konijn, de Weere; J. H. Koops, Veen- dam; J. Koster, Leeuwarden; Joh. Kra mer, Buitenpost; W. Kronenburg, En schede; G. de Leeuw, Wolvega; G. Lefe rink, Haaksbergen; PI. J. Ligtenberg, Lo- chem; W. Lubbers, Aalten; G. Lucassen, Nijverdal; PI. Luchies, Geesbrug; G. W. Mensink, Laren (Gld.); M. v. d. Meulen, Enschede; L. Meijering, Arnhem; M. Mi- chorius, Bentelo; M. Middag, Zeist; D. Middelveld, Hoogeveen; W. Neeskens, Borne; F. Niemeijer, Hengelo; K. Nie meijer, Hengelo; J. W. v. Nord, Öoster- wolde; G. Nijkamp, Zwolle; J. Olsman, Kloosterhaar; J. Oosting, Emmen; T. Otten, Bornerbroek; F. Otten, Velp; H. Ottema, Leek; Th. Oudshoorn, Waver- veen; G. Pluimers, Enter; Joh. Pluimers, Enter; J. Pol, Nieuw Roden; J. H. Protz- man, Almelo; J. Roescher, Raalte; PI. Rutgers, Gieten; PI. Rijkeboer, Meppel; G. Santing, de Wijk; E. Schaake, Apel doorn; F. Scheuneman, Veendam; H. Scheuten, Hengelo; M. Schotkamp, En schede; P. Schreur, Wolvega; A. Schuite- ma, Bedum;- Z. Sclles, Kampen; A. Slot, Vinkega; C. Smouter, Nw. Amsterdam; J. Snippe, Dedemsvaart; P. Soetekouw, Nijmegen; G. v. d. Stelt, Arnhem; W. Stenvers, Enschede; B. Stokkink, Neede; C. R. Stokkink, Bathmen; H. Stroetinga, Hoogkerk; H. Strijbosch, Rolde; G. Thijs sen, Groesbeek; H. Troost, Nijbroek; H, De volgende week verschijnt de Brade riekrant. Adverteerders worden vriende lijk verzocht hun advertentie zo vroeg mogelijk op te geven aan één van de be kende adressen, eventueel telefonisch op nummer 1234 1356 1533. Adm. Holtens Nieuwsblad. In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks twaalf uur zijn twee jongelui uit Hellendoorn op de Toeristenweg op de Holterberg ongeveer een kilometer v'oorbij de brandtoren met hun brom fiets over de kop geslagen, waarbij zij vrij ernstig aan het gezicht gewond wer den. De brommer werd bestuurd door G. H. D., terwijl als duo-passagier mee reed G. J. van L. Beiden kwamen uit de richting Holten. Na voorlopig verbonden te zijn, zijn zij ter verdere behandeling met een taxi naar het Irene-ziekenhuis in Almelo overgebracht. Vermoedelijk zijn zij met een te grote snelheid in de zachte berm terecht gekomen en met hun gezichten over het wegdek ge schuurd. Ook de brommer kwam er niet helemaal zonder schade af. De geregistreerde arbeidsreserve en de vraag in enige belangrijke beroepsgroe pen is voor het gewest Deventer blijkens het overzicht van de geregistreerde ar beidsreserve aan mannen over de maand juni van het gewestelijk arbeidsbureau, aldaar, per 30 juni jl. als volgt: Aanbod: bouwvakarbeiders: 18 (v.j. 9), metaalbewerkers 48 (3), textielarbeiders 20 (0), levens- en genotmiddelenbereiders 2 (0), kantoorpersoneel 16 (5), personeel in algemene dienst (incl. losse arbeiders) 19 (3), minder geschikten: 138 (123). Vraag: bouwvakarbeiders 95 (69), me taalbewerkers 260 (291), textielarbeiders 24 (61), levens- en genotmiddelenberei ders 135 (92), kantoorpersoneel 70 (11), personeel in algem. dienst (incl. losse arbeiders) 82 (66). Plet totaal beschikbaar aanbod bedroeg op die datujn: Deventer 244 (v.j. 121), Bathmen 2 (1), Diepenveen 10 (4), Hol ten 6- <70-, Olst 10 (7) en- Raalte 29 (20)? totaal 301 (160). De vermindering van het aanbod (-57), die gedurende de maand juni is opgetre den, heeft in hoofdzaak plaatsgevonden bij de bedrijf skiassen metaalnijverheid en de textielnijverheid. Bij de metaalnijver heid veroorzaakt de herplaatsing van de ontslagenen van de N.V. Davo en bij de textielnijverheid een doorgaande bemid deling van de ontslagenen van de N.V. Ankersmit de daling van de arbeidsre serve., Een gedurige stijging van het aan bod van de categorie minder geschikte arbeidskrachten valt eveneens waar te nemen. Deze ontwikkeling is normaal te achten bij een hogere geregistreerde ar beidsreserve, vooral wanneer deze ver oorzaakt wordt door massale ontslagen. Het huidige standcijfer van de minder geschikten is 138. Een vergelijkingmet de cijfers van 1965 laat zien, dat de ont wikkeling van de werkgelegenheid te Deventer de arbeidsmarkt niet onberoerd heeft gelaten; er zijn thans ruim 140 meer geregistreerde werkloze mannen dan eind juni 1965. De vraag naar arbeidskrach ten is momenteel zeer groot. Hierbij moet echter rekening worden gehouden, dat dit cijfer sterk beïnvloed is door de vraag naar de jeugdigen, die de komende tijd de scholen verlaten. In de totale vraag van 877 zijn 441 jeugdigen begrepen. De belangrijkste sectoren qua grootte van de vraag zijn de grafische nijverheid, de bouwnijverheid, de metaalnijverheid en de voedings- en genotmiddelenindustrie. VROUWEN Het aanbod van vrouwen is gering. Bij na 24% van het totale aanbod is minder geschikt. Er is een sterke spreiding over de diverse bedrijf skiassen. De vraag is ook hier groot door dezelfde oorzaken als hierboven genoemd. Hier zijn vooral de kleding- en reinigingsindustrie, de me taalnijverheid, de voedings- en genotmid delenindustrie, de handel en de kanto ren, die personeelsbehoeften hebben. GEVONDEN EN VERLOKEN VOORWERPEN Gevonden: 1 Sleutelbos (met contactsleutels van auto); 1 Colbertjas; Kinderkleding (ba- by-dolls); 1 Regenbroek; 1 Contactsleu tel van auto; 1 Kinderportemonnaie (met inhoud). Aan komen vliegen: 1 Postduif. Verloren: 2 Regenjassen; '1 Portemonnaie (met in houd); 1 Nylonjack; 2 Damesparaplu's; 1 Regencapa; 1 Jongenstrui. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13.00—14.00 uur. Tijhuis, Klarenbeek; B. Veerman, I-Ieer- dë; J. Vonk, Nigtevecht; J. Wennemers, Nijverdal; J. Wilkens, Gieten; D. van Wijhe, Oosterwolde; T. Zijlstra, Buiten post. Vrijdag 15 t.m. 31 juli: Fa. Broekhuis en Zoon, Dijkerhoek, wegens vakantie ge sloten. Zaterdag 16 t.m. 31 juli: Smederij Nij- land, Espelo, wegens vakantie gesloten. Maandag 18 t.m. zaterdag 23 juli: Win kelier H. Tuller, Deventerweg, wegens vakantie gesloten. Maandag 18 t.m. zaterdag 23 juli: Fa. J. Rozendom en Zn. wegens vakantie ge sloten. Maandag 18 t.m. zaterdag 23 juli: Coöpe ratie te Holten wegens vakantie ge sloten. Woensdag 20 juli, 19.30 uur: Grote va kantie-, dans- en showavond in Ami- citia. Vrijdag 22 juli, 8 uur: Ledenvergadering voetbalvereniging „Holten" in café Jansen. Zaterdag 23 juli: Groot teenagersbal in de grote tent in Kalfstermansweide, als opening van de jaarlijkse braderie. Maandag 25 juli t.m. 30 juli: Coöperatie te Dijkerhoek wegens vakantie ge sloten. Maandag 25 t.m. zaterdag 30 juli: B. Maats „De Spar" en Levensmiddelen- bedrijf A. Paalman, Raalterweg, we gens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 25 juli, 20.00 uur: Verkiezing Braderiekoningin, na rondgang H.M.V. en optreden folkloristische groepen (zie programma) Dinsdag 26 juli, 14.00 uur: Officiële ope ning van de Braderie; 14.30 uur: Rond gang braderiekoningin; 19.30 uur: Ouderwetse boerenbruiloft in de tent op Kalfstermansweide. Woensdag 27 juli, 14.00 uur: Ballon wed strijd voor kinderen op Kalfstermans weide; 15.00 uur: Groot Jeugdcircus in de grote tent, aldaar. Donderdag 28 juli, 14.00 uur: Konings schieten; 15.30 uur: Optreden Pony club Laren in Kalfstermansweide; 19.15 uur: Rondgang Schutterskoning 1966; 21.00 uur: Jennekensmarkt rond de Dorpstoren. Zaterdag 30 juli, 19.30 uur: Groot Teen agersbal in de tent op Kalfstermans weide. Woensdag 3 augustus, 's avond 8 uur in gebouw „Rehoboth" hervatting repeti ties Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Zondag 17 juli 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 en 10.15 uur ds Addink. Extra collecte voor het Ned. Bijbel genootschap. Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur Eerw. heer Schellevis. Extra collecte voor het Ned. Bijbel genootschap. Geref. Kerk: 8.30, 10.00 en 19.00 uur ds Joh. C. Baumfalk van Groningen. In alle diensten is het ene offer voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerkbouw. R.K. Kerkdienst: 8.30 en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Interk. Kampdienst. 10.45 uur in tent hoek Borkeldsweg- Landuwerweg. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 16 en zondag 17 juli: de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tele foon 18 03. Geboren: Hendrik, z.v. H. Theijn en A. H. van der Pluijm, Hof fesstraat 4. Jan Johannes Dirk, z.v. G. van Bruggen en J. H. Meesterberend, Neerdorp 11. Overleden: H. J. Luggenhorst, 81 jr., Holterbroek 60. Ondertrouwd: S. O. W. Frick, 30 jr., Hengelo (O.) en D. J. Tuller, 27 jr., De venterweg 7. G. J. Beldman, 22 jr., Rörikstraat 10 en J. Ekkelkamp, 20 jr., Beuseberg 6. E. R. Tuitert, 23 jr., Neerdorp 76 en H. Klein Lankhorst, 22 jr., Diepenveen. D. J. Kreijkes, 27 jr., Rijssen en J. Schppert, 29 jr., Pastorie straat 16. B. Voogt-, 21 jr., Delft en D. H. Willems, 20 jr., Burg. v. d. Borch- straat 25. Gehuwd: H. Rietman, 25 jr., Look 25 en H. Beldman, 23 jr., Rörikstraat 10. A. Westerik, 24 jr., Pastoriestraat 47 en D. Klein Velderman, 24 jr., Dorpsstraat 13. E. Beldman, 23 jr., Bessinkpasstr. 13 en J. V. Kats, 19 jr., Rotterdam, BEVOLKING Ingekomen: D. H. Schreurs van Mar kelo naar Look 2. A. H. Wansink van Arnhem, naar Dorpsstraat 39. Vertrokken: J. P. Nekkers van Haar- straat 12 naar Apeldoorn. S. Ekkel kamp van Beuseberg 6 naar Amstelveen. p§S5B85p|8M CARBOViT tegen maag- en 'darmstoornissen. PWHS mugolin (reukloos) I ter voorkoming van muggebeten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1