KOM DEZE MAAND NAAR DE FEESTELIJKE VOLKSWAGEN VOORJAARS-SHOW WOWIVK's modecentrum Soepenberg Gero-cassettes Gebr.Wansink Goede prestaties Holtense wandelaars natuurlijk ook de handelsreiziger. Plattelandsmeisjes hoorden inleidingen over de bom Metselaars en Timmerlieden fa. B. J. Paalman en H. Tempelman Aluminium Jaloezieën? of Buitenzonwering? HOLTENS NIEUWSBLAD WAAR U AL ZO LANG NAAR ZOEKT: ECHTE NEGENTIEN NU MANNENMODE! Te koop: PHILIPS T.V. (59 cm.) G- Veldhuis, Haarstr. 6. JAN TORN BROERS DINY SCHORFHAAR geven, mede namens we derzijdse ouders, kennis van hun voornemen in het huwelijk te treden DV. op vrijdag 15 april 1966 om 10.45 uur ten gemeente huize te Holten. Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Holten door de Weleerwaarde Heer Ds. C. C. Addink. Toekomstig adres: Holten, Mr. G Vixseboxsestr. 35. Deventer, Rielerweg 141 Holten, Deventerweg 58 april 1966 Gelegenheid tot felicite ren van 5-7 uur in „Hotel Muller", Deventerweg 61, Holten. Te koop: FORNUISPOT met koperen binnenpot en een g.o.h. fornuis. La- renseweg 29. Steeds uit voorraad lever baar: TARWE, GERST en GRASZAAD HOOI STEGEMAN's FOURAGEHANDEL Markelo Tel. 05731-208 Voor snelle levering: hooi - graszaadhooi stro vanaf 1000 kg. franco. DEN HAM Tel. 05495-400, b.g.g. 293 Heden overleed, na een kortstondige ziekte, mijn lieve man, onze vader en opa JAN WILLEM TULLER echtgenoot van H. Oolbekkink, in de ouderdom van 84 jaar. „Dat hij ruste in vrede". Holten: H. Tuller- Oolbekkink H. W. Tulier G. K. Tuller- Munnik en kleinkinderen Holten, 4 april 1966 Kerkstraat 26. De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad. in alle modellen uit voorraad leverbaar. Alleenverkoop voor Holten Heden overleed in het St. Jozefziekenhuis te Deventer, na een kort stondige ziekte, geheel onverwacht, onze zwa ger J. W- TELLER echtgenoot van Harmina Oolbekkink, in de ouderdom van 83 jaar. Diepenveen: Wed Oolbekkink- van Blijkshof Holten: H. Oolbekkink van modern karakter levert -s>re£ en voordelig JAN WIGGERS H. Ooïfc>eKVUntL- Slettenhaar Zutphen. D. Oolbekkink J. Oolbekkink- Sanderman Holten: A. Koopman- Oolbekkink Joh. Koopman Holten: Wed. H. J. Oolbekkink- Müller Laren (G.): M. Wittenberg- Oolbekkink G. J. Wittenberg Holten: Wed. G. H. Oolbekkink- Tukkers Rijssen: Wed. H. Hartgerink- Oolbekkink Holten: J Maats- Oolbekkink B. Maats Holten: J. Meerman- Oolbekkink H. Meerman Holten, 4 april 1966. adverteert in dit blad De plaatselijke W.S.V. „de Trekkers" nam zaterdag 2 april j.l. deel aan de eerste wandeltocht in het nieuwe seizoen. Deze eerste tocht dan, werd onder auspiciën van de N.U.W. georganiseerd door de W.S.V. „de K.S.W." te Nijverdal. De meer dan 1200 wandelaars konden volop genieten van het prachtige natuur schoon rond Nijverdal. De Holtenaren gingen goed van start op deze eerste tocht. De senioren die even als het vorig jaar weer startten in de 2e klasse, behaalden een eervolle 2e plaats met 163 Vi punt, achter de W.S.V. 't Noor den uit Zwolle, die met 165 pnt. de le prijs in de wacht sleepten. De junioren die het vorig jaar prom'o- veerden van de 2e naar de le klasse moes ten met iets minder punten, nl. 160, ge- Te koop: KAPBERG (1 roe met platen). Stevens, Larénseweg DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling, die wij mochten ontvangen bij ons 25-jarig huwelijksfeest, zeggen wij allen hartelijk dank. G. RENSEN T RENSEN- VROLIJK Donderdag 31 maart j.l. hielden de Plattelands meisjes hun maandelijkse bijeenkomst in café de Waag onder leiding van de presidente mej. H. Pasop. Zij opende de vergadering door allen welkom te heten, in het bijzonder de dames Beijers, Metzger, Knijff en Steen huis. Hierna werden de notulen voorgelezen. Mevr. Beijers begon vervolgens een in leiding over de „Individuele zelfbescher ming", zij vertelde o.m., dat men tot een bepaalde grens toch wel iets kan doen om een atoombomval te overleven. De dames Metzger, Knijff en Steen- huisj vertelden ons respectievelijk het één en ander over de luchtdruk, hitte, de radio-activiteit, de nodige kleding en ziekenbehandeling. In de pauze kon men zich opgeven voor de Kring-sport-en wedstrijdendag, die op 21 mei a.s. gehouden zal worden. Na de pauze werden de vragen beant woord, die gesteld werden n.a.v. de ge houden inleidingen omtrent de atoom bom. Dit woord doet eerst een beetje griezelig aan. maar toch begint men er belangstelling voor te krijgen, als men weet hoe men moet handelen tegen de gevolgen er van. Met deze worden be sloot dc presidente de vergadering. GEVRAAGD: Holten, april 1966 N. 90. De handelsreiziger gaat veel naar het buitenland. Daar is geld voor nodig. Vreemde valuta, in kontanten of in cheques. Onze bank verzorgt dat voor hem. Grenzeloos makkelijk. S. Doe als de handelsreiziger, de vakantieganger en vele anderen, Begin uw reis bij onze bank. DANKBETUIGING Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele gelukwensen, bloemen en geschenken, die wij bij ons 50-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. T. EBRECHT H. G. EBRECHT- RIBBINK Holten, april 1966. Holterbroek 81. DIJKERHOEK 24 HOLTEN TEL. 1387 RAIFFEISENBANK „HOLTEN" Gaardenstraat 32 - telefoon 1255. Dagelijks geopend van 8.3012.30 uur en van 13.30 16.00 uur. Vrijdagsavonds van 1921 uur. Dijkerhoek: vrijdags van 13.30—15.00 uur. M»«e6ttW0*te»1CEiCOOPeRAT1ËVE CENTRALE RAJFFEISEN BANK JE UTRECHT Belangrijk goedkoper door rechtstreekse leve ring in heel Twente. 5 jaar garantie. Alle inlichtingen en offerte's vrijblijvend. Gevraagd: NET MEISJE voor winkel en huishouding. DE BORKELD 1 - TEL. 05483-1297 „DE FRUITTAX' Oranjestraat 34.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 6