165 590 KAAS 169 119 BE KALFSTERMM tijd 10°/o korting, altijd extra voordeel! De wolauio komt Sëerzie- miien Tijdelijk met dubbel Sparzegels Gebouw „Irene" - Hellen I Spaarbank ie lieven l ei* Wonnink's modeshom WONNINK's E. II. VINCENT van. Mevrouw, hier is Uw g1S§ «Voorkeur- slager SoepbalienPoederkoffie Vermicelli *mmm§rn Eik Mk V0Ö"DEUG ROOKWORST0g 68-,o* Jam h.h. 99~20 een prachtig en handig FRUITMESJE sparretje van de week: B. MAATS - T. KOOPMAN - Dorpsstraat 72 Dorpsstraat 16 Sp, Enschede- Fortuua Sp- Enscfiede- F.C. Köln Fa. Gebr, Olthof soliede GRAFMONUMENTEN Oktobermaand Is spaarbankmaand FORT SASKATCHEWAN N.V. GEBR. SCHÜPPERT Agent: MU WIGGERS Kolweg 14 - Telef. 31® Waterschap Salland - Olst maakt bekend, KIJK EENS wat een goede aanbiedingen in de advertenties staan Zaterdag 6 oktober 19G2 HOLTEN,S NIEUWSBLAD pagina 6 Maandag 8 oktober: ESPELO, bij de O.L. School 1.15-1.45 u. DIJKERHOEK, café Het Bonte Paard 2,2.30 u. HOLTEN, hotel Vosman 2.45-3.30 u. Koopt uw breiwol en zuiver wollen dekens in de wolauto met de grootste keus, de beste kwaliteit en de laagste prijzen! U mag uzelf bedienen! PROFITEER VAN ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN: DINSDAG: kg VERSE WORST 1D§© Vz kg BRAADWORST 1.50 WOENSDAG Vz kg SPEKLAPPEN 1„48 Vz kg BAKLEVER 1.25 DONDERDAG: kg GEHAKT 1.S0 1 pakje MARGARINE O.0S VRIJDAG EN ZATERDAG: Vz kg KALFSVLEES2.80 3 BIEFSTUKJES Tartaar De hele week als extra reclame: Vz kg KLAPSTUK ÜLS8 1 literblik erwten met wortelen 0.55 Doe uw voordeel en haal dagreclame's bij KEURSLAGER bij het viaduct. Be spar a a busie of DOtie Bfa /jiPRMh Sr'1™* -f- pak busje of potje 50 gram van 188 voor grote 200 gramspot )ffi« zegel ct voordee 4° poederkoff vanó80voor t KOmËMËLK™ Hotelkwaliteit 4* 1/2 l'ter 95-19 ct l/4 jonge edammer 450 gram voor 20% korting op onderstaande Spar-kwaliteitsartikelen. Profiteer er van! AFWASMIDDEL geco"ce"S 95-19ct zegelvoordeel RUMBONEN 200 gram 8^=1 7Cl zegelvoordeel SNIJLUNCHWORST 150 gram 50=10 ct zegelvoordee^ O? 3 .J. geldig va lm 10 okfob Z°"d«gsgrat:nte Gelderse ROOKWC lea. 225 gr. v. 92 voor SPAR 4* 4* 4»^ KOEKJE MET 10% Kermiswafels 200 gram le soorten nu met dubbel zegelvoordeel Edeljam 130-26 Marmelade Jam II h.h. 76-15 ct voordee ct voordeel ct voordeel ct voordeel 5 december-versnaperingen nu voordelig! Speelgoedsnoep g_ 200 gram «3O-10?ó Sint NiGoiaasschuim 200 gram Amandelspekulaas regei pak O-S3 ct voordeet 52-10 «verdeel GRATIS bij 4 pakjes Driekleur margarine een bük JARAMSI PILCHARDS 59 (met 10%) èn Sparzegels SPARWINKELIERS STADION DIEKMAN Zondag a.s. 2.30 uur de grote strijd in de eredivisie Woensdag a.s. half acht kampioen van Duitsland 1962 met o.m. de interna, tionals Schnellinger, Scha- fer en Wilden. Entree ge woon. STEENHOUWERIJ DEVENTER Levering van alle soorten Voor algemene graven reeds vanaf 85. Agent voor Holten: D. J. PEKKERIET Vakantie achter de rug. De tijd om de bressen in het spaartegoed weer aan te gaan vullen; om te gaan sparen voor de volgende vakantie of voor andere dierbare wensen. Breng in oktober minstens één keer iets naar de l|ll!lllllllllilll!lilllllll!lllllll!lllllllill!lllllilll!llllllll!llIIII!lll![|||||||||!IIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllillll|IH Zondag 7 okt. des avonds 7.30 uur vertonen wij H de enorm spannende en sensationele avonturen film in prachtige kleuren EEN BONDSSPAARBANK Kantoren: Assenstraat 61, Zwolseweg 64, v. Calcarstraat 2, Twelloseweg 12 „Ons Huis", Oude Bathmenseweg 5 „De Ark" Zittingen: Raalte: Kerkstraat 12, maandag-, woensdag- en vrijdagavond van 67 uur; Olst: Parallelweg 1, maandagmorgen van 9.3012.10 uur; Holten, Oranjestraat 31, woensdagmorgen van 1012.30 uur. OKTOBERMAAND SPAARBANKMAAND i met in de hoofdrol de populaire ster Alan Ladd. M Een grootse avonturenfilm van heldenmoed, muiterij en strijd, boordevol actie en machtig geweld. Een kei van een film, die het witte doek in vuur en vlam zet! Toegang 15 jaar. Entreekaarten in voorverkoop bij Beltman's Kledinghuis, Dorpsstraat, tot zaterdagavond. Maandag 8 oktober tonen wij u onze nieuwe WINTERCOLLECTIE in zaal „Amicitia". Aanvang: Middagshow 2.30 uur, Avondshow 8 uur. Voorziet u tijdig van een toegangskaart om teleurstelling te voorkomen. MODEHUIS TELEF. 235 Overalls Manchester kleding Witte vakkleding Stofjassen Kinderoveralls Wist U, dat U een goede Brand- Ongevallen- Verplegings- Auto- en Wettelijke aansprakelijkheids verzekering kunt sluiten bij Molenbelterweg 13 - telefoon 420 Dorpsstraat telefoon 223 van modern karakter levert en voordelig Het dagelijks bestuur van het waterschap Salland dat van 5 t/m 18 oktober 1962 in het waterschaps huis te Olst ter inzage van ingelanden ligt: I. ontwerpen eerste wijzi ging van de begrotingen dienstjaar 1961; II. een ontwerp eerste wij ziging van de begroting dienstjaar 1962. Iedere ingeland is bevoegd tot en met 26 oktober 1962 bij het Verenigd College van het waterschap Salland schriftelijk bezwaar tegen de ontwerp-wijzigingen in te brengen. i Olst, 27 sept. 1962. Het dagelijks bestuur voor noemd, H. J. Ankersmit, dijkgraaf, Mr F. A. Vaillant, secretaris.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 6