o en I EEN SPARTA KALFSTERMAN MUZIEK herenkleding Henk Beltman Henk Beltman OOTSE TEUIi mamhet eiland Oroboma Een goede WONNINK'S iininuwiiiiMiiiiiiiiiiHiiwii 12 percelen gras café „DE POPPE" In 14 dagen bijna 1700 processen verbaal Kledinghuis Slaatje Slaatje iseftireod en Ionen EEN BROMFIETS iarage Rouwenhorst In iebonw „Irene" - Halten Mevrouw flier is uw Keurslager PRISMA horloge H. J. AAFTINK en Zn. UUR OEI fill Nijverdalse drukl Agent: JAN WiOiERS Helweg 14 - Telef. 356 advertentie Heren badkleding Kledinghuis wegens vacantie gesloten. H. I OOLBEKKINK G. H. KOLKMAN Zaterdag 23 juni 1962 HOLTENS NIEUWSBLAD pagina 4 Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje MARIE THéRèSE (Marieëtte) H. KOOPMAN G. KOOPMAN- MANENSCHIJN Holten, 20 juni 1962. Dorpsstraat 16. aoaocaoöocaocao Op zondag 1 juli e.k. q hopen onze lieve Q g ouders 0 0 H. MEERMAN Q J. MEERMAN- A q OOLBEKKINK Q 0 hun 25-jarige echt- 0 Q vereniging te herden- Q ken. i Dat zij nog lang ge I spaard mogen blijven j i is de wens van hun I dankbare kinderen. J JAN en ALI ALI i JOHAN j Holten, juni 1962. j Gelegenheid tot felici- j i teren op maandag 2 I juli d.a.v. van 7 tot 10 uur 's avonds in I café Maats. 080C8Q0Q0800?00s0 DANKBETUIGING Voor de vele gelukwensen, bloemen en cadeaus, die wij ter gelegenheid van ons huwelijk mochten ont vangen, zeggen wij allen, langs deze weg. gaarne har telijk dank. H. J. PAALMAN D. PAALMAN- SCHEPERMAN Holten, juni 1962. Neerdorp 54. DANKBETUIGING Voor alle blijken van be langstelling op 20 mei ont vangen onze hartelijke dank. H. BOUWHUIS G. BOUWHUIS- SCHUT Kledingmagazijn NOTARIS PLUIMERS te Markelo zal op woensdag 27 juni a.s. des voorm. 11 uur in hotel Holterman, ten ver zoeke van de heer Mr. Dr. H. W. lordens te Diepen veen, publiek verkopen: in de Twenhaarsbelten te Holten. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze vader, wijlen de heer J. H. Hilve- rink, zeggen wij u allen zeer hartelijk dank. H. HILVERINK Holten, 21 juni 1962. Borkeld 8. Hiermede betuigen wij on ze hartelijke dank aan fa milie, buren en bekenden voor de vele bewijzen van medeleven en hulp, tijdens de ziekte en overlijden van onze innig geliefde, zorg zame Moeder, Behuwd-, en Grootmoeder JANNA PAALMAN weduwe van H. J. Pekkeriet. In het bijzonder onze dank aan de Weled. Zeergel. Heer Dr. C. H. Rietdijk, voor de liefdevolle behan deling haar bewezen. Uit aller naam: Fam. PEKKERIET Holten, juni 1962. Look 72. TE KOOP TOOM ZWARE BIGGEN G. W. AYTINK Okkenbroek TE KOOP EEN TOOM ZWARE BIGGEN bij B. NIKKELS, Dijkerhoek 15. 4 JONGE HONDJES TE KOOP A. WANSINK, Dorpsstraat 39. TE KOOP Ca. 65 ARE HOOIGRAS MET NA WEIDE aan de tweede dijk. Briefjes inleveren tot en met woensdagavond 7 uur. E. VOORDES, H. J. Wansinkstraat 6. IlllllIlllllillllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllll Zondagmiddag in JOHNY DE VRIES Elec. orgel en accordeon GEZELLIG llllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllüillllllllllllllllll TE KOOP EEN STUK HOOIGRAS bij J.. Meesterberends, Deventerweg N 23, Holten. TE KOOP EEN TOOM BIGGEN bij J. A. KOETSIER, Espelo 42. TE KOOP EEN HOOIHARK bij G. J. BOODE, Espelo 76, Holten. TE KOOP (wegens aanschaf auto) SPARTA MOTOR, 200 cc In zeer goede staat. G. VOORTMAN. Diessenplasstr. 17, Holten TE KOOP PERCEEL HOOIGRAS aan de Scholmansdyk. Briefjes inleveren tot en met woensdag 27 juni bij .J. W. TULLÉR, Kerkstraat 26. En dan allemaal in Amsterdam tegen voetgangers die de zebrapaden negeerden. Een „veilige" weg voor het kopen van is kiezen bij KLEDINGHUIS BELTMAN. Daar heeft u altijd „een streepje voor" en u kunt alles bekijken en keuren omdat er een kéür is van veel moois en het zou onverstandig zijn deze aanbieding te negéren. MAATKLEDING CONFECTIEKOSTUUMS REGENJASSEN plastic, poplin, nylon, terlenka TROUWKOSTUUMS INGEZETENEN EN ZOMERGASTEN! Het adres voor verse groenten en fruit is SLAATJE in de STATIONSSTRAAT Volop BLOEMKOOL - SLA - BOSPEEN enz. SINAASAPPELEN 4, 5, 6, 8, 9 voor 1.— PERS-SINAASAPPELEN 12 voor 0.95 Ruime keuze in APPELEN PRIMA KWALITEIT EN SERVICE TEGEN CONCURRERENDE PRIJZEN EXTRA AANBIEDING: Bij aankoop van een fles WIJN voor 2.40 een literblik AARDBEIEN voor slechts 0.50 Stationsstraat 11, Telefoon 216 KOM KIJKEN DAT IS D E BROMMER Alle modellen uit voorraad leverbaar TE KOOP: EEN SPARTA, 250 cc EN EEN HEINKEL SCOOTER ENKELE OPELS TE KOOP, ZOWEL REKORD ALS OLYMPIA bouwjaar 1958 en 1955. ESSO-PRODUKTEN - TELEFOON 292 IIIIIIII[|lill!l!!llll!ll[IIIIII|[||||l!|[||llll!llllll!llllll!lll!lllll!!lllll!l!llIDIIIIIIIIIII!nilllll[l!l)li!!IIIIIII!!!llllllIinilllilll Zondag 24 juni 's avonds 7.30 uur vertonen tvij op veler verzoek de schitterende Duitse Schla- H ger- en avonturenfilm in prachtige kleuren 1.80 1.50 1.48 1.25 0.59 1.80 3.40 0.25 DINSDAG: Zz kg VERSE WORST Zz kg BRAADWORST WOENSDAG: Vz kg MAGERE SPEKLAPPEN Zz kg BAKLEVER 1 blik CAPUCIJNERS DONDERDAG: Zz kg GEHAKT 1 kg voor hierbij 250 gram MACARONI VRIJDAG EN ZATERDAG: Zz kg DOORREGEN VARKENSLAPJES DE GEHELE WEEK: Zz kg KLAPSTUK 200 gram ZURE ZULT UIT ONZE CONSERVEN AFDELING: literfles LIMONADESIROOP Groot blik NASI GORENG Blik GEBR. GEHAKTBALLEN 9 repen MELK of PUUR KEURSLAGER OOK UW VOORKEURSLAGER 1.35 1.25 0.98 1.00 Examen gedaan? Geslaagd? Als beloning een Een geschenk voor het leven!! Bij hebt u ruime keuze. Verder grote sortering ZONNEBRILLEN en VOORHANGERS w.o. de bekende Polaroid. Elke voorhanger wordt door ons gratis geslepen naar het model van uw bril. AWAWAMMAMMAWWW rWWMM Hang nu uw winterkleding schoon weg. Laat ze door ons reinigen. Wordt iedere dag van de fabriek gehaald, voor woensdagmiddag 4 uur gebracht zelfde week weer gereinigd thuis. 99 79 met in de hoofdrol 's werelds populairste Schla- j gerzanger FREDDY QUINN. g Nieuwe avonturen van de zingende Freddy en g zijn gitaar! Het beroemde trio: Freddy - zijn g Schlagers en de zee in een fonkelnieuwe avon- g tuurlijke kleurenfilm! Wéér een film die de g jeugd van heel Holten wil zien. g Toegang 15 jaar. g Voorverkoop entreekaarten tot zaterdagavond bij M H. J. Beltman, Dorpsstraat. llli!lliinill!l!llllllll!!llllll!!!lllllllllilinüiiilllllllll![!!liil!l van modern karakter leverten voordelig Nijverdal 41. Een schip. Het was lang niet zo'n vrolijk viertal als die morgen, dat 's middags de terug tocht naar het strand ondernam. Ieder was in zijn eigen gedachten verdiept en er werd maar weinig gepraat. „Ja, jonge!" zei eindelijk Jan met de Handjes, „Ut is heus zo makkelijk niet, om effe gauw an wat centjes te komme, neem dat van mijn an. Ik hep me hele leve lang gedacht, dat ut niet zo moei- elijk was, maar daar ben ik allang van terug gekomme!" „Met de looppas!" zei Jan met de Tandjes. „Een schip!" riep Ootje Teur plotse ling. Ze waren bij ccn soort spleet in de rotsen gekomen en door die opening heen konden ze de zee zien. En, juist in dat kleine stukje zee, dat te zien was, .voer in de verte aan de horizon een schip. Nu, je kunt je wel voorstellen, dat de vier mannen dolblij waren! Ze be gonnen eerst een poosje wild in het rond te dansen en zongen en huilden van pleizier. Maar Bram Steng was practisch. „Naar het strand mannen!" riep hij, toen de eerste vrolijkheid een beetje geluwd was. „We moeten een vuur ma ken, zodat ze ons kunnen ontdekken!" doet „wonderen" voor de verkoop! Alles op het gebied voor ZWEMBROEKEN BADDOEK BADLAKENS BADMUTSEN S^AA\AAW'A^/WWmV^iVMVWWMAW Vanaf vrijdagavond 29 juni tot en met zaterdag 7 juli SCHOENHANDEL, Oranjestraat 80. VAN ZATERDAG 31 MAART T/M 30 JUNI 1962 Wli(S VRAAG ONS INLICHTINGEN HIER0VERI RIJWIELHANDEL LARENSEWEG 45 hebben

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 4