I Kom met PASEN veordelig mm iMSiiSi Textielvakschool feestelijk en voorde dag! Gebr. Schuppert SEIft DIKKERS N.V, TER HORST CO. N.V. Vrouwen eventueel ook voor halve dagen. Jongens en Mannen Eis met kièm merk KLM staanplaatsen Gebuw Jresie" ALARM IN DE PACIFIC ©iikruidbestrijdlsig f «VOOS BE FEESTDAGEN! I SLAGERIJ HARRY GAZAN TEXTIELMKSCSOOl - 'iUVERiM DalsforrslseSie A PRUiMEDANTEN 250 gram Sparzegels KOFFIEMELK 95 NIMROD Fa. Gebr. Maats EXTRA Voorjaarsvoordeel, DUBBEL ZEGELS! KIJK EENS wat een goede aanbiedingen in de advertenties staan Berenpoofjes 250 gram 75-1 6. MAATS - Dorpsstraat 72 T. KOOPMAN - Dorpsstraat 16 i f GROTE SORTERING PARAPLU'S sde Zaterdag 14 april 1962 HOLTENS NIEUWSBLAD pagina G Op en fop vrouw benf u jn zo'n modieus mantelpakje. Pas er maar eens één bij ons. Dan merkf u, dat u daarin gezien mag worden. U vindt bij ons de beste kwaliteiten, voordelige prij zen en aparte modellen. Om chic, trés chic, gekleed te gaa"- Kledingmagazijn Prima resultaten. KOPEN BIJ DE SPAR IS SPAREN BIJ DE KOOP- Sparretje van de week: KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ WEVERIJ R1JSSEN VRAAGT: voor haar op te richten NAAI-ATELIER te Holten: Jlö dSJjttS vanaf 15 jaar; Verder hebben wij in ons bedrijf nog plaats voor: Voor belanghebbenden worden gaarne nadere inlichtingen verstrekt: te HOLTEN op woensdag 18 april a.s. 's avonds van 78 uur bij de heer Beltman, Dorpsstraat 9, Holten. Tevens kan men ook thuis voorgelicht worden, waarvoor men zich da gelijks kan wenden tot het kantoor van het bedrijf of de heer Beltman voornoemd, de heer H. Soer, Larenseweg 3 en mej. Coby Meesterberends, Neerdorp 11 te Holten. Een kinderoverall nodig want... 1 serie behangsels eens Verkrijgbaar bij: Fa. WONNINK DE ORANJEFEESTCOMMISSIE wenst voor de feestelijkheden op 30 april a.s. onder ingezetenen te verpachten voor kraampjes, enz. voor: a. bier en limonade, vis, snoep en fruit in het sportdal; b. vis, snoep en fruit op de Smidsbelt en (tijdens taptoe en vuurwerk) in Kalfstermansweide. c. de rijwielstalling op het plein van de ULO- school. Afzonderlijke of gecombineerde inschrijvingen per briefje aan de secretaris der commissie, de heer J. Beldman, Rörikstraat 10, vóór 21 april aanstaande. npnjimiiiniiiiniiiniiniinniiiniiiniiiiiiiniiiiiniiiiiiimiiininipjiiüiiiniiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Zondag 15 april des avonds 7.30 uur vertonen wij I de enorme en spannende avonturenfilm met in de hoofdrol de wereldbekende ster Ed die Constantine. Alarm in de Pacificen Eddie grijpt in! Een avonturenfilm zó ongelofelijk spannend, dat u in ademloze spanning zult meeleven! Toegang 15 jaar. Voorverkoop entreekaarten bij H. J. Beltman, Dorpsstraat. llllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDlllllllllllillllllllllllllllllllllllllin Weer grote keuze in brom fietsen: Batavus Combie en Super Sport, bouwjaar '62; Sparta 1962; RAP 1962 en 1961; Victoria Avanti 1961: Germaan 1961; Berinie '61; Magneet Sport 1961; Mag neet 1961 en I960; NSU TT 1960; DKW Hummel 1959; 8 Sparta's Toer en Sport 1961, 1960, 1959, 1958; 7 Batavus Combie en Super Sport '61, 1960 en 1959; Zündapp 1958; Simplex 1958 enz. Met ga rantie. Inruil en financie ring mogelijk. VAN OLST, Vennekesgaarden 62, Rijs- sen. Zondags niet. TE KOOP PL.M. 50 ST. 8-WEEKSE JONGE HENNEN W. LAMMERS. Aalpolsweg 2a, Holten. kijken. groot blik Frwlfcscktciii van 140 voor -10% Vraagt u eens inlichtingen over: de mooiste verf voor de amateur-schilder te Holten verkrijgbaar bij: Dorpsstraat 49, Tel. 470 Komt u ook onze nieuwe TE KOOP 7-WEEKSE HENNEN wit x rood. B. W. KRIKKINK, Beuseberg 55, Telef. 572. DUBBEL ZEGELS VÖ0RJAAR5 VOORDES. 0APUCIJNERS literblik 68 28 14 ct PAASBONBQNS ,5o8r™ 98 40 20 ct ZOOTJES S^rSd! pakje 60 24 12 cf BEAUJÖLA1S F'°n" '"IS 335 134 67 cl SNIJWORST vers 100 gram 45 18 9ct Paaskoekje met 10% EET FEESTELIJK SPAAR 20%/ Paasschuim 100 gram 25 -10% Mayonaise iube 59-10% Ontbijtspek zonder zwoerd ir 100 gram 40-10?^ Zalm fancy pink biik, moten DESPAR m geldig van 11 l/m 17 april SPARWINKELIEKS: g ROLLADE fc 9 BRAADSTUK BIEFSTUK ROSBIEF g EXTRA RECLAME: 1 kg KARBONADE 4.30 SOEPCOMPLèT 1.65 VLEESWARENSCHOTEL 1.80 150 gram HAM 0.80 P 150 gram BOERENMETWORST 0.65 Karbonade en rollade graag vóór P k woensdagavond bestellen. V Telefoon 372 WWWWWW WWW «fWWWWWl'lS'W U kunt Uw zoon aangeven bij de Hoofden van de Lagere Scholen of aan de Textielvakschool, Weverstraat 4a te Nijverdal. (Dagelijks van 10.3012.00 uur). Weet SCHUPPERT een interieur samen te stellen, waarin het prettig is te wonen. Ga dus in elk geval even kijken bij is opengesteld. Toelatingseis: 6 klassen lager onderwijs. De gelegenheid tot aangifte van Uw zoon als leerling van de rwaren* ENTERSTRAAT 31 RUSSEN TELEFOON 2390 (K 5480)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 6