HOLTENS NIEUWSBLAD SPORT No. 16. Jaargang 10 (Tweede Blad). ZATERDAG 19 APRIL 1958. MOTORSPORT. VOORJAARSRIT VAN DE K.N.M.V. Zaterdag werd de 11de K.N.M.V. voor- jaarsrit gehouden. De tocht ging door Salland en het westelijk deel van Twen te en was 120 km lang. 's Morgens half 10 startte de eerste der deelnemers bij het café restaurant „De Elf Provinciën". De finish was in de omgeving van de startplaats, 's Middags om half 2 werd er weer gestart voor precies het zelfde tra ject, zodat de deelnemers in totaal dus 240 km. hadden af te leggen. De uitslagen waren als volgt: P. de Haan, Strijen op N.S.U. 0 straf pun ten; A. Plevier, Oterleek, op Maico en H. Steman, Voorburg op N.S.U. 2 strafpun- ten; C. C. v. d. Zwan, Den Haag op D.K.W. en W. van As, Meteren op James, 3 strafpunten; L. Gadellaa, Zeist op Be- rini, A. van Butzelaar, Enschede op Mai co en W. M. R. A. M. Verbeek, Hoogland op D.K.W., 4 strafpunten; A. Th. M. Wertz, Grathem op T.W.N., 5 strafpunten; Th. Janbroers, Haarlem op Maico, 7 straf punten; H. Stam, Holten op Sparta 7 strafpunten; B. P. Emmelkamp (met pass. Veenendaal) 10 strafpunten; J. A. van Hoof, Waalwijk, op D.K.W., 11 strafpun ten; M. A. Dohmen, Geulle op D.K.W., 13 strafpunten; J. H. Wertz, Grathem op Zündapp, 15 strafpunten; G. Snijders, Rotterdam op Victoria, 22 strafpunten; H. H. Vergouw, Uithoox-n op D.K.W., 24 strafpunten; H. Th. Benten, Sittard op B.S.A., 26 strafpunten; N, L. Pols, Waal wijk op D.K.W., 30 strafpunten; L. Hop- pezak, Rotterdam op Berini, 51 strafpun ten; J. van Dobben, Zwammerdam op Jawa, 55 strafpunten; C. van Ewijk, IJs- selmonde op C.Z., 56 strafpunten; A. H. Vrolijk, Bovenkerk op Puch, 58 strafpun. ten; J. J. de Troge, Hoensbroek op D.K.W. 70 strafpunten; J. Nieuwenhuizen, den Haag op N.S.U., 91 strafpunten; A. J. Gij. senbergh, Rotterdam op Berini, 10 straf punten. In het geheel waren er 36 deelnemers. De senioren krijgen bij 0 strafpunten goud en zij die onder de 15 strafpunten liggen zilver. Bij de junioren is het goud voor degene met het minst aantal straf punten. De heer Majoor, voorzitter van de cen trale sportcommissie van de K.N.V.B., bracht, voor de bekendmaking der uit slagen dank aan de organisatoren van deze rit n.l. de heren Jansema, Huiskes, Winkel en Duymaer van Twist. Verder merkte spreker op, dat de deelname bit ter slecht was geweest, zowel wat de junioren, als de cracks betreft. De laat- tsen hebben als zesdagenrijders een zwa_ re training nodig. Door hen moeten min sten hebben als zesdagenrijders 'n zwa- voordat aan de zesdaagse mag worden deelgenomen. Voor hun wegblijven moe ten ze zelf de consequenties dragen. OVERIJSSELRIT K.N.M.V. Het bestuur van de afdeling van de K.N.M.V. ox-ganiseert op zaterdag 26 april a.s. met medewerking van de ver schillende motorclubs in de provincie de jaarlijkse betrouwbaarheidsrit voor mo toren, beter bekend als de Overijsselrit. Stax't en finish zijn dit jaar bij Hotel „De Kleine Viaduct" van de heer G. Muller aan de Deventerweg. Het traject van 110 km, dat door de deelnemers tweemaal gereden moet wor_ den, loopt door oosterlijk Salland en wes- terlijk Twente en bevat veel terrein-ob stakels. Er wordt 's morgens om half ne gen gestart voor de eerste ronde en om plm. twaalf uur voor de 2e ronde. De rit zal om plm. 15.30 uxir eindigen voor de eerste deelnemer. Naar wij vernemen zullen deze keer ook bromfietsen aan deze rit kunnen deelnemen. VOETBAL. Het is Holten I in de uitwedstrijd te gen Wierden II niet gelukt de volle winst te behalen. Als excuus kan worden aan gevoerd dat, na het uitvallen van T. Deijk, niet minder dan vijf spelers uit het tweede elftal meespeelden. Gelukkig hoefde Holten II zelf niet te spelen zodat haar eerste plaats in de 4e klasse gehandhaafd bleef. Holten 3 ver loor evenals Holten a op eigen terrein. WIERDEN n HOLTEN I 3-3 Na enkele aanvallen waax-bij beide keepers werden betrokken, kreeg links buiten Kalfsterman de bal en na een lange, snelle rush plaatste hij de bal voor het doel waar Ulfman klaar stond om in te schieten 0-1. Het werd echter spoedig 1-1, toen keeper Stegink misgreep op een hard, doch houdbaar schot. Holten antwoordde fel en verkreeg opnieuw een voorsprong. Dit gebeurde na een snelle aanval waarbij de Wierdense achterhoe de voor vermeend buitenspel bleef staan. Kalfsterman liep door en passeerde met een hard schot de jonge Wierden- keeper 1-2. Even later schoot Kalfsterman scherp voorlangs het doel. Dit had evengoed een doelpunt kunnen zijn. Wierden kwam door goed samenspel sterk opzetten en Holten moest het mid denveld prijsgeven. Doordat Wierden I (2e klasse K.N.V.B.) niet speelde had Wierden II een sterk elftal en Holten had het beslist niet gemakkelijk. Door een tweetal blunders van de Holterkeeper verkreeg Wierden dan ook een voor sprong die wel verdiend mocht worden genoemd 3-2. Noch voor de rust kwam Holten weer op gelijke voet. De manier van scoren was precies hetzelfde als de eerste goal en weer was Ulfman de af- werker van de aanval, die door Kalf sterman was opgezet 3-3. Rechtsback T. Deijk kreeg even voor de rust weer last van een oude enkel blessure die hem noodzaakte het veld te verlaten, hij werd door G. Vincent ver vangen. Na de rust was Wierden wel iets sterker doch kon niet tot scoren komen. Stegink herstelde zich in de tweede helft goed en werd toen ook niet meer gepas seerd. Holten kwam ook niet meer tot scoren en zo eindigde de wedstrijd, die onder goede leiding stond, in een gelijk spel, 3-3, waarmee Holten wel tevreden kon zijn. HOLTEN m - S.Ö.S. n 3-5 Holten speelde zonder reserves en had voor de rust een licht overwicht. De achterhoede speelde in de tweede helft vaak te prutserig en' zo hadden zeker en. kele goals kunnen worden voorkomen. De ruststand was 1-1. De Hellendoor- ners kwamen eerst aan een voorsprong door hun midvoor die een aarzeling in de Holter achterhoede goed afstrafte 0-1. W. Buit maakte na goed hard in te schie ten. Na de rust was SOS sterker en het werd al gauw 1-2. J. Nijland zette een directe vrije trap in een doelpunt om (2-2) en zo was de stand weer gelijk. SOS liep toen snel uit en scoorde nog drie keer. 2-5. Het laatste doelpunt werd 0.1. in buitenspelpositie gescoord. De Hol tenaren protesteerden hier tegen doch dit hielp hen niet. Holten begon toen fel ler te spelen en J. ten Velde verkleinde de achterstand tot 3-5. Het laatste kwar tier was Holten veel sterker, doch de voorhoede sprong te nonchalant met de kansen om, zodat de stand zo bleef. HOLTEN A - DE ZWEEF A 1-2 De Holtense jongens hadden geduren de de hele wedstrijd een licht overwicht dat slechts met èèn doelpunt van M. K1. Velderman werd bekroond. De eerste goal was voor de Nijverdallers. Keeper Stokkers greep toen volkomen mis op een schot van verre afstand. Het verre opdringen werd Holten in de tweede helft noodlottig en dit betekende dat de Holtenaren tegen een achterstand op ke ken, die ze niet meer konden wegwer ken, Zondag 20 april moet Holten in een uitwedstrijd tegen Nijverdal II spelen. Holten zal het beslist niet gemakkelijk krijgen in deze wedstrijd. De Holtense spelers G. Traanman en A. Vincent zijn door ziekte vermoedelijk de eerste wedstrijden niet beschikbaar. Ho pelijk zal de elftalcommissie Holten II niet te zwak maken. Deze moeten op het Holten-terrein namelijk in een belang rijke wedstrijd tegen Enter 3 uitkomen. De uitwedstrijd in Enter leverde een ge lijkspel (2-2. op. Stand van koplopers in de 2e klasse E. 1. Omhoog I 12 8 3 1 19 35-11 2. Holten I 10 6 2 2 14 30-16 3. Rietvogels II 11 6 1 4 13 26-22 4. Heracles V 10 5 2 3 12 22-21 Nu de avonden weer langer worden kan er op de donderdagavonden in het „Sportdal" getraind worden. Aanvang 6.30 uur. PROGRAMMA Zaterdag: Holten a S.O.S. a, 3.30 uur; Excelsior d - Holten b 3 uur. Zondag: Nijverdal 2 - Holten 1, 2.30 uur; Holten 2 Enter 3, 2.30 uur; Holten 3 - Bornebroek 3, 12 uur. VERGADERING A.R. JONGEREN Donderdagavond hield de afdeling van de AR jongeren haar maandelijkse vergadering in gebouw „Rehoboth". De heer Joh. Schuppert hield een po litiek overzicht en stond o.a. stil bij de staking van de KLM-piloten en de toestand in Indonesië. Er volgde op dit overzicht een geanimeerde bespreking. Na de pauze "had bestuursverkiezing plaats. In plaats van mej. D. Haze- winkel werd als secretaresse gekozen mej. M. Schuppert, terwijl als algemeen adjunct werd gekozen de heer W. Aan stoot. Wegens verhindering van de heer J. v. d. Meulen werd deze vergadering ge leid door de 2e voorzitter, de heer H. Beldman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1