VéGé VEILIGHEID GEMAK SHELL BUTAGAS aan de top! KH ten Have's xb sjf MESMARKT Landbouwersenveehandelaren PM. WERKHEMD Saiar Prol Kleuierscft®©! Batavus-Bilonet I <d. t&fouU Qz*» 10 tegen 1! dat U dan een corset draagt, dat niet voor Uw figuur ge maakt is. Dank zij ïduna Pas-Tunetle is er nu voor èlk figuur een passend corset tegen normale prijs, ook voor UKomt U daarom eens het oprichtingsbijeenkomst „NIEUWE KOERS" I t Aangifte Inkomstenbelasting I 1955 Gebr. Schuppert Overkomt bet U wel eens, GfcAT/S AW/5S Fa. Gebr. Seirappert Een verrassmf veer Moeders -/unettc, BONTE AVOND Fa. E. Wonnink Openbare Vergadering jil**' kef/ie voor elk wat wils Propaganda- voorstelüngen Ned. Ver. Dierenbescherming Lompen voor H.M.V. G. v. d. BOS Spaarbank te Holten Neem de krant te baat, Adverteer met regelmaat! Feestavond op 30 april a.s. Waarom zou U het risico nemen, dat Uw aangifte niet juist of te laat wordt ingediend? Te hoge aanslagen en boete kunnen de gevolgen zijn. Laat het over aan de vakman en U bespaart zich moeilijkheden. Accountant en Belastingconsulent Kantoor Holten o.l.v. W. Müller 5 Oranjestraat 34 Tel. K 5483-389 Het is prettig werken'in een Het stifrt van de vakman! sterk -/moderne kleuren - prima pasvorm OVERALLS KLETTERVESTEN WERKBROEKEN STOFJASSEN WERKHEMDEN Dorpsstraat 2 en 31 Holten dat Uw corset of step-in opkruipt op een moment, dat U dit helemaal niet kunt gebruiken of dat U gekweld wordt door een knellend of schuivend corset met prikkende baleinen inwinnen van de Iduna-corsetière, die in onze zaak te consulteren is op Donderdag 26 april deze prachtige koffiezeef met plastic handvat voor di bijzonder lage prijs van 2&e Maak gebruik van deze buitenkans: bi; de winkelier die ten Have's vers gebrande- koffie verkoopt krijgt U, zolang de voor raad strekt, een degelijke koffiezeef mei plastic handvat voor de zeer lage prijs van 20 cent. Doe U voordeel: haal direct zo'n pak versgebrande koffie. Holten Telefoon 223 VEEL GENOEGEN en VOLOP GEZELLIGHEID op onze op woensdag 2 mei a.s. precies 8 uur in Schouwburg „De Zon" te Goor. Charles René's Nederlandse Revue „KOLDER EXPRESS" Kaarten tegen inlevering van 2 volle zegel boekjes verkrijgbaar bij Uw VéGé Kruidenier M. BOLINK, Tel. 309 De bussen vertrekken vanaf de O.A.D. en Smidsbelt om 7 uur. ALLES on UW WONING GE ZELLIG IN TE RICHTEN. HIERDOOR SLAAGT U BETER. WANT U RUNT NU ALLES RUSTIG BIJ ELKAAR PASSEN Manufacturen Confectie Meubelen Bezoekt de in zaal „Amicitia" op donderdag 26 april a.s. 's avonds 7.30 uur. Spreker: Ds. J. FOKKEMA, Ned. Herv. pred. te Ede en A.R. 2e Kamerlid. Onderwerp: HEEFT HET NOG ZIN A.R. TE STEMMEN? Iedereen is welkom! Bestuur A.R. Kiesver. „Nederland en Oranje". vers gebrand BEZOEKT DE op donderdag 26 april a.s Verwacht wordt een DRUKKE KRAMENMARKT en VEEL GEZELLIGHEID. Grote aanvoer van BIGGEN en RUNDEREN. Zet Uw vee aan de markt. Koopt hier Uw biggen. Als kermisattracties hebben ingeschreven een motorglobe, luchtschommel, kinderdraai molen enz. op 28 APRIL in AMICITIA 15 uur: OPENING. 16 uur: VERKOOP VANUIT DE GROTE TEXTIELSTAND. Verder is er o.a. schieten, grabbelton, papagaaischieten, denneboom enz. Als nieuwe attractie: SCHORTENPARADE. 's Avonds zal de trekking plaats hebben van de grote verloting. Er zijn nog enkele loten verkrijgbaar. HET BESTUUR. op 25 april in het gebouw „Irene" van de afd. Holten. Boeiende film: „DIER EN PLANT IN STAD EN LAND", met de begaafde spreker de Weled. Heer IVANG. Niemand verzuime dit evenement bij te wonen. Kindervoorstelling n.m. 4 uur, entree 25 ct. Avondvoorstelling half acht, entree 50 ct. Na afloop onze bekende grote verloting. ZATERDAGNAMIDDAG 21 APRIL INZAMELINGSACTIE IN DE GEHELE GEMEENTE. Huisvrouwen van Holten! GEEF UW LOMPEN MEE TEN BATE VAN „H.M.V."! Op vrijdag 27 april a.s. vindt een plaats van de afdeling Holten van de dem. soc. jongerenorganisatie Spreker: de heer H. A. te Riet, Burgemeester van Diepenheim. Zaal: K. ter Horst. Aanvang 20 uur. in geheel nieuwe uitvoe ring. De beste bromfiets op lange afstanden. Verkrijgbaar bij: Larenseweg. BUTAGAS SHELL NEDERLAND N.V. WASSENAARSEWEG 80 VGRAVENHAGE Bij een inleg van 50 cents kunt U reeds in het bezit komen van een spaarbank boekje. Begin er nu mee. U zult er geen spijt van hebben. ORANJESTRAAT 31 Geopend elke woensdag van 9.3012.15 uur. voor een bezoek aan het grote zijn HOUDT PINKSTERMAANDAG a.s. VRIJ met Wer de 1 CONCOURS-HIPPIQUE brui in Dijkerhting Ned. Zc kam men dire. VOLKSONDERWIJS (Koninginne^1"00 Leden van Volksonderwijs spelen voor U in Amicitia het buitengewoon aardige toneelstuk „DEINING OM DE DORPSDOKTljes, Aanvang: 8 uur precies. P1052 Toegangsprijs voor f 0.75; voor niet-leden f 1.2?anJ: Plaatsbespreken: 30 april van 12 tot 12.30 uur.|"ee^ Kaarten verkrijgbaar na 24 april bij BoekhandcFe^e en Hotel Holterman. (Voor zover nog voorradig^..3 's avonds aan de zaal, echter niet meer na de par^ NA AFLOOP BAL. ka^ scha expl zitte;

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 4