tik Nieuws Fokveedag Kalfstermansweide AGENDA No. 39. Jaargang 5. ZATERDAG 3 OCTOBER 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dü blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Iioltens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5^83 - 234 Adv.-prijs: 115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 In ons vorig nummer werd door ons een verslag opgenomen van de Donder dag gehouden fokveedag, uitgaande van de Fokvereniging van het Roodbonte- en Zwartbonte veeslag, in samenwerking met de afdelingen van de B.O.O. en de C.J.T.B. met hun kalveropfokclub. Hieronder volgen de uitslagen. Afdeling1 Roodbont Klasse 1, Stierkalveren geb. na 1 Jan. 1953: 1 Hetty's Peter, eig. Joh. Wansink; 2 Emma's Paul, eig. H. Beldman. Klasse 2, Melkgevende koeien, geb. voor 1 October 1948, NRS: la Bertha II, eig. H. Meijerman, 2a Lientje, eig. Joh. Wansink, 2b Grada 4, eig. W. J. ten Den, 2c Mina, eig. Joh. Wansink, 3a Bontje, eig. M. Veltkamp, 3b Marie II, eig. H. Beldman, 4a Anna, eig. G. H. Teeselink, 4b Annie, eig. G. H. Teeselink, 4c Trui 26, eig. J. Jansen, 4d Toosje, eig. J. Jansen. Klasse 3, Melkgevende koeien geb. 1 October 194830 September 1949 NRS: 1 Grada 7 eig. W. J. ten Den, 2a Alida 8 eig. W. J. ten Den en 2b Hetty eig. Joh. Wansink. Klasse 4, Melkgevende koeien, geb. 1 October 1949—30 September 1950: la Lyda 2 eig. G. Landeweerd, lb Bertha 2 eig. G. Bekman, lc Lida eig. Joh. Wan sink, 2a Boukje 2 eig. M. Veltkamp, 2b Olga III eig. Joh. Wansink, 2c Toosje II eig. J. Jansen, 3a Alida eig W. J. ten Den, 3b Erwins Coba eig. H. Beldman, 4a Grada 9 eig. G. J. Rensen, 4b Joke eig. G. H. Teeselink. Klasse 5, Droogstaande staniboekkoeien la Alida 7 eig. W. J. ten Den, lb Gonda eig. Joh. Wansink, 2a Miesje eig. Joh. Wansink, 2b Hentje eig. Joh. Wansink, 3a Jannie55 eig. M. Veltkamp en 3b Sjoerda eig. Joh. Wansink. Klasse 6, Melkgevende vaarzen vol bloed: la Marie 4 van H. Beldman, lb Coba II eig. G. Bekman. Klasse 7, Melkgevende vaarzen, niet volbloed: 2a Mièntje eig. ¥1. Boode, 2b Mina 55 eig. H. Bosman. Klasse 8, Melkgevende koeien, niet- stamboek: la Truida 4 eig. H. Meijei'man, lb Liesje eig. J. G. Holterman, 2 Betje eig. J. W'. Temmink, 3a Lientje, eig. M. Boo de, 3b Mientje II eig. M. Boode, 3c Jetta eig. G. J. Rensen. Klasse 9, Dragende vaarzen volbloed, geb. voor 1 October 1951: 1 Truida 6 eig. H. Meijerman, 2a Paulien eig. Joh. Wan sink, 2b Cora eig. H. Beldman, 3a Boukje 11 eig*. H. Landeweerd, 3b N. N. van J. Jansen, 3c Freule 9 van W. F. Reilink. Klasse 10, Pinken volbloed geb. 10 Oc tober31 December 1951: la Jannie 3 eig. M. Veltkamp, lb Olga 4 eig. H. Meijerman, 2 Coba 13 eig. H. Beldman, 3a Betsie eig. W. J. ten Den, 3b Annie 3 eig. G. PI. Tee selink, 4a M'inie eig. G. J. Rensen, 4b Co ba III eig. G. Beldman, 4c Bodine eig. H. Landeweerd. Klasse 11, Pinken volbloed, geb. na 1 Januari 1952: la Martha eig. H. Beldman, lb Grada 11 van W. J. ten Den, 2 Grada 12 eig. W. J. ten Den, 3a Geesje van H, Slijkhuis, 3b Bontje 2 eig. M. Veltkamp, 4 Hennie 2 eig. H. Slijkhuis. Klasse 12, Pinken niet volbloed, geb. voor 1 October 1951: la Mien eig. H. J. Stevens, lb Janny eig. wed. A. J. Nijland, 2a Minetje eig. M. Boode, 2b Mina 2 eig. G. H. Luggenhorst, 3 Roza eig. G. J. Ren sen, 4a Cafco 2 eig. H. Slijkhuis, 4b Janny eig. J. G. Holterman, 4c Dinie eig. PI. J. Stevens en 4d Naatje 2 eig. J. G. Holter man. Klasse 13, Pinken, niet volbloed, geb. 1 October31 December 1951: 1 Doortje 3 eig. H. Worsink, 2a Clara 1 eig. PI, Lan deweerd, 2b Antje XI eig. J. Jansen, 2c Minetje 6 eig. M. Boode, 3a Rozanna eig. H. Oolbekkink, 3b Willy 3 eig. wed. G. H. Stegeman, 4a Mina 2 eig. G. J. Jeurlink, 4b Neeltje eig. wed. A. J. Nijland. Klasse 14, Pinken, niet volbloed, geb. na 1 Jan. 1952: 1 Jo II, eig. J. H. Sprok- kereef, 2a Marie 7 eig. H. Kloosterboer, 2b Roosje II eig. G. J. Jeurlink, 3a Gon da II eig. J. H. Overmeen, 3b N.N. eig. F. Veneklaas, 4a Clara eig. H. Bosman, 4b Gerrie II eig. H. Bosman. Klasse 15, Vaarskalveren, volbloed, geb. 1 October31 December 1952: la Marijke eig. wed. T. Boode, lb Annie's Grada 4 eig". H. Vrolijk, lc Wamda III eig. Wed. T. Boode, 3a Coba eig. G. J. Rensen en 3b Mina 3 eig. Wed. G. H. Stegeman. Klasse 16, Vaarskalveren, niet volbloed, geb. 1 September31 December 1952: la Bertha 2 eig. H. J. Bosschers, lb Roosje 2 eig. wed. H. Nijland, lc Marjan eig". H. Kloosterboer, 2a Paulina eig. H. Oolbek kink, 2b Elsje 5 eig. J. W. Boode, 3a Mina III eig. wed. D. J. Klein Lebbink, 3b Zwaantje 6 eig. H. J. Bosschers, 3c Petro- nella eig. G. E. Nlyland, 4 Grada III eig. H. Vrolijk. Klasse 17, Vaarskalveren, geb. na 1 Jan. 1953 volbloed: la Janny 8 eig". wed. T. Boode, lb Ladia eig. H. Beldman, 2a Mar griet eig. M. Boode, 2b Christina eig. W. F. Reilink, 2c Bodine II eig. H. Lande weerd, 3 Flora 4 eig. M. Boode. Klasse 18, Vaarskalvcren, geb. na 1 Januari 1953 niet volbloed: la Betsie eig. J. W. Rietberg, lb Roza 6 eig. G. PI. Lug genhorst, lc eLida's Rooie eig. G. H. Lug genhorst, 2a Manna 4 eig. H. Kloosterboer, 2b Willy III eig. J. H. Overmeen, 2c Lien tje II eig. M. Boode, 3a Dora II eig. H. Landeweerd, 3b Leida 10 eig. G. H. Lug genhorst, 3c Oorrie II eig. J. H. Over meen, 4a Doortje eig. H. Worsink, 4b Dine II wed. D. J. Klein Lebbink, 4c Willy III eig. 'G. J. Rensen. Collecties van een eigenaar: la Joh. Wansink, lb W. J. ten Den, 2a H. Meijer man, 2b H. Beldman, 3a M. Boode, 3b M. Veltkamp en 4 G. H. Teeselink. Afdeling Zwartbont: Klasse 1, Melkgevende stamboekkoeien geb. voor 1 October 1948: la Saakje eig. P. G. Cats, lb Janke 14 eig. H. W. Vene klaas, 2a Baarda eig. G. H. Volkerink, 2b Betje eig. H. W'. Veneklaas, 2c Aaltje 3 eig. J. W'. Reilink Mzn., 3a Klaske eig. J. W. Reilink Mzn, 3b ALie eig. J. W. Rei link Mzn, 4 Wietske eig. G. W. Baltus. Klasse 2, Melkgevende koeien geb. 1 Maart 19491 April 1950 stamboek: la M'ina 17 eig. G. PI. Volkerink, lb Tecla 3 eig. P. G. Cats, 2a Mina 2 eig. D. J. Brons voort, 2b Teuntje eig. D. J. Bronsvoort, 3a Annie eig. H. J. Stegeman Wier den,, 3b Sietske eig. G. W. Baltus, 3c Saak je VI eig. P. G. Cats, 4a Aukje eig. G. H. Volkerink, 4b Saasinga's Betje eig. E. Aal- tink, 4c Zwartje 31 eig. H. J. Stegeman Wierden, 4d Coba eig. G. H. Volkerink. Klasse 3, Melkgevende koeien niet-stam- boek 3 jr. en ouder: la Janke II H. Meijer man. Klasse 4, Melkgevende vaarzen: vol bloed NRS: 1 Willy eig. E. Aaltink 2 Wie- brigje eig. G. H. Volkerink, 3 Doetje 20 eig. P. G. Cats, 4a Martha eig. P. G. Cats, 4b Martje eig. E. Aaltink en 4c Wiepkje eig. G. H. Volkerink. Klasse 5, Melkgevende vaarzen niet- volbloed: 1 Carrie 4 eig. P. G. Cats, 2 Rienske eig. P. G. Cats, 3 Akke eig. G. H. Volkerink. Klasse 6, Pinken, volbloed, geb. voor I Januari 1952: la Koosje V eig. P. G Cats, lb Martha 90 eig. H. Meijerman, 2 Renske II eig. H. Markvoort, 3 Aukje I eig. H. Krikkink, 4 Teuntje, eig. D. J. Bronsvoort. Klasse 6a, Pinken enz.: 1 Daantje eig. H. Slijkhuis, 2 Bontje 13 eig. H. Meijer man. Klasse 7, Pinken volbloed geb. na 1 .Januari 1952: la Ciampie eig. H. W. Ve neklaas, lb Boukje 21 eig. P. G. Cats, lc Sjoukje III eig P. G. Cats, 2a Daantje 8 eig. D. J. Ribbink, 2"b Jantje 4 eig. B. J. Veneklaas Slots, 2c Anneke 11 eig. H. W. Veneklaas, 2d Mina 3 eig. D. J. Brons voort, 3a NN eig. H. Krikkink, 3b Antje II eig. E. Aaltink, 3c Sietske III eig. P. G. Cats. Klasse 8, Pinken niet volbloed geb. voor 1 Januari 1952: 1 Gerrie eig. H. Klaasses, 3 Annie 48 eig. T. Pinkert. Klasse 9, Pinken, niet-volbloed geb. na 1 Januari 1952: 2a Geertje II eig. G. H. Volkerink, 2b Rierkje II eig. dezelfde, 3a Toosje eig dezelfde, 3b Cato 2 eig. D. J. Ribbïnk, 4a Annie eig. B. J. Veneklaas Slots, 4b Geesje II eig. D. J. Bronsvoort. Klasse 10, Vaarskalveren geb. voor 1 Januari 1952: 1 Wiepkje 10 eig. G. H. Vol kerink, 2 Coba II eig. dezelfde, 3a Aukje eig; H. Krikkink, 3b Renske III eig. H. Markvoort, 4a Aagje II eig. B. J. Vene klaas Slots, 4b Keesje 8 eig. H. W. Vene klaas. Klasse 11, Vaarskalveren volbloed geb. na 1 Januari 1953: la Mina 18 eig. G. H. Volkerink, lb Tecla 4 eig. P. G. Cats, lc Stoukje 4 eig. P. G. Cats, 2a Entje III eig. E. Aaltink, 2b Hiske 48 eig. J. W. Rietberg, 2c Hiltje 5 eig. J. W. Rietberg, 4a Teuntje III eig. D. J. Bronsvoort, 4b Lutske 8 eig. D. J. Bronsvoort. Klasse 12, Vaarskalveren niet-volbloed, geb. voor 1 Januari 1953: 1 Elsje III eig. D. J. Ribbink, 2 Grietje PO eig. W. Mei link, 3 Juni 12 eig. dezelfde, 4a Gerda II eig. dezelfde, 4b Beatrix eig. H. Klaasses. Klasse 13, Vaarskalveren niet volbloed geb. na 1 Januari 1953: la Entje 4 eig. E. Aaltink, lb NN eig. H. Bekkernens, 2a NN J. Lubbersen, 2b Akke II eig. G. H. Volkerink, 2c Aaltje 5 eig. B. J. Veneklaas Slots, 2d Roosje II eig. E. Aaltin,k 3a Geertje 10 eig. W. Meilink, 3b Carrie 5 eig. P. G. Cats, 4a IJfke eig. J. W. Riet berg, 4b Anna II eig. J. Haverslag. Klasse 14, Stierkalveren: 3 Adrie eig. H. J. Stegeman "Wierden. Collecties van 1 eigenaar: 1 P. G. Cats, 2 H. W. Veneklaas, 3a G. H. Volkerink, 3b E. Aaltink, 4 D. J. Bronsvoort. Afdeling Vaarskalveren van de kalver opfokclub: Afdeling Roodbont Rubriek I niet volbloed gereg. fokvee, geb. van 1 October31 December 1952: la Dinie eig. E. Stam Gzn, 2a Roosje II eig. D. B. Nijland, 2b Corrle II eig. J. Nijland, 3a Neeltje eig. E. J. Keuterman, 4a Roos je III eig. H. Schutte. Rubriek II, Vaarskalveren geb. 1 Jan. 1 April 1953: Gereg. fok.: la Lientje II eig. JBoode Mzn., lb Christina IV eig. A. Rei link WFzn, 2a Dora IV eig. J. H. Sprok- kereef, 3a Toos III eig. J. Meijerink, 3b Bex-tha IV eig. G. J. Klein Teeselink, 3c Coba IV eig. J. Ulfman. Rubriek III, geb. 1 October31 Decem ber 1952 ongeregistreerd: 2a Roza eig. G. J. Meijer, 2b Trui III eig. G. Hulsman PTzn, 3a Jenny IV eig. J. Oolbekkink, 4a Fieke eig. D. J. Jeurlink. Rubriek IV, geb. 1 Januari1 April 1953: la Dina IV eig. J. W. Hulsman Hzn, 2a Roza eig. H. Landeweerd, 2b Rozette V Ieig. A. Groteboer, 3a Koosje II eig. M. Bolink, 3b Jansje eig. G. J. Jansen. Rubriek V, Afdeling Zwartbont, geb. 1 Jan.1 April, volbloed: la Mina 18 eig. B. Volkerink, lb Tecla IV eig. P. G. Cats, lc Entje 3 eig. E. Aaltink, 2a Willemke 23, eig. G. Meijex-man, 2b Aukje eig. J. W. ITulsrftan, 3a Jantje IV eig. G. J. Ve neklaas Slots, 3b Eva II eig. J. G. Meijer man. Rubi-iek 6, Niet volbloed gereg. fokv. geb. 1 October31 December 1952: la Elsje III eig. A. J. Ribbink, 2a Aukje II eig. D.'B. Krikkink, 3a Anna II eig. J. W. Vruggink, 4a Aagje II eig. J. Vene klaas Slots. Rubriek VII Ongeregistreerd geb. 1 Oo- tobei-15Januari 1953: 2b Bleske II eig. H. Beldman, 3a Siep II eig. Joh. Lubber sen, 3a Jaantje eig. J. A. J. Groteboer, 4a Wtèly eig. J. W. Aanstoot. Rubriek VIII geb. na 16 Jan.1 April 1953: Ja Boukje VI eig. H. Bekkernens, lb Henny 3 eig. H. B. Lubbersen, 3a Fina 8 eig. J. W. Haverslag, 3b Geesje III eig. J. Bolink. AFSCHEID PLOEGBAAS BOSSCHERS De spoormannen en -vrouwen, zowel uit eigen ploeg als de wachters en wach teressen, en het stationspersoneel hebben de scheidende ploegbaas, de heer H. J. Bosschers, die op 1 October j.l. met pen sioen is gegaan, Woensdagavond in het café van de heer M. Kalfsterman een hartelijk afscheid bereid. De heer Bosschers, die met zijn echt genote, zoon en schoonzoons aanwezig was, werd allereerst toegesproken door de onderploegbaas, de heer Joh. Nekkers, die met enige hartelijke woorden wees op de prettige samenwerking, welke er altijd met de scheidende ploegbaas heeft bestaan. Hij bood hem uit aller naam een rookstandaard aanbood. Namens de afdeling van de Vereni ging van Vervoerspersoneel sprak de voorzitter, de heer H. Sigger, de heer Bosschers bij dit afscheid toe en bood hem een wandelstok aan. Niet zoals de heer Sigger zeide, omdat zijn medeleden vinden, dat hij nu een oud man is, maar als een blijk van vriendschap en als her innering aan zijn langdurig lidmaatschap. De heer Bosschers heeft eerst de men sen uit zijn ploeg bedankt voor' hun spon tane medewerking en hartelijke vriend schap, steeds door hem ondervonden en ook de overige collega's en het stations- personeel bedankte hij voor hun prettige samenwerking. Onder 't genot van een tractatie bleef men nog geruime tijd gezellig bijeen. EXPOSITIE BELGISCHE SCHILDERS WAS EEN SUCCES. Na hun geslaagde tentoonstelling in de raadzaal hebben de Belgische schil ders Zaterdagavond voor een besloten gezelschap een afscheidsavond gegeven, waarbij behalve de burgemeester, de gemeentesecretaris, dokter Nagelhout en hun dames ook de hotelhouders en hun echtgenoten en de voorzitter van de V.V.V., de heer A. J. Goldstein, aan wezig waren. Er zijn daarbij behalve door de heren Liard en de Maegd ook door burgemees ter Enklaar en de andeer gasten harte lijke woorden gesproken, waarbij de heer J, M, Metzger de gevoelens van vriend schap vertolkte van de hotelhouders. De families Muller en Vosman waren, we gens ziekte en verblijf buitenslands niet aanwezig. Van de ruim twintig doeken en aqua rellen, welke niet mee naar België zijn gegaaxx, komen vijf schilderijen te han gen in de hotels. Zij vormen de prijs voor het verblijf van deze buitenlandse kun stenaars aldaar. De overige werken zijn aangekocht door particulieren, zodat de schilders ook uit dien hoofde met genoe gen op hun verblijf in Holten kumien terugzien. De werken, die zij hebben meegenomen naar huxi vaderland zullen de komende tijd zeker een plaatsje krijgen op de ex posities, welke zij aldaar zullen arran geren. De naam van onze gemeente wordt op deze wijze in goede zin in het buitenland uitgedragen. MEESTER KENEMANS IN HET ZIEKENHUIS. Onze oud-plaatsgenoot „Meester Ke- nemaxxs", practisch bij iedere Holtenaar bekend als het hoofd van de school met de Bijbel, die vele jaren in het gemeen schapsleven zo'n belangrijke plaats heeft ingenomen, is, naar ons eerst pas is be kend geworden, in zijn woonplaats Utrecht een ernstig ongeluk overkomen en vertoeft momenteel in een ziekenhuis aldaar. Hij is bij het oversteken van de straat door een fietser aangereden en ten gevolge daarvan met zo'n smak op het wegdek terecht gekomen, dat hij met een zware hersenschudding ter verple ging moest worden opgenomen. Zijn toe stand is thans echter vooruitgaande. De heer Kenemans had onlangs bij zijn ver blijf alhier nog gezegd, dat hij zijn rijwiel wilde afschaffen, omdat hem het fietsen te gevaarlijk werd in de stad. VRIJSTELLING EN UITSTEL. Aan de dienstplichtige der lichting 1951 D. Aanstoot werd een jaar vrij stelling van de dienstplicht vexleend we gens persoonlijke onmisbaarheid. De dienstplichtige W. Geltink kreeg een jaar verlenging van uitstel van eer ste oefening wegens studieredenen. PAARD OP HOL. Het paard van de landbouwer W. B. uit Dijkerhoek, dat bij de Coöp. Land bouwersvereniging stond te wachten, en vermoedelijk schrok voor een trein, sloeg op hól en rende Dinsdagmiddag met de wagen achter zich aan de Stationsstraat door en de Dorpsstraat over, waar het tegen het hek van de hoofdonderwijzers woning tot, stilstand kwam. Het bleef gelukkig bij enige materiele schade, want de kinderen van de school met de bijbel waren net weg en er was toevallig geen verkeer in de anders gevaarlijke Dorps straat op dit punt. VERVOER ZUIGELINGEN CONSULTATIEBUREAU. Het Bestuur van liet Groene Kruis verzoekt ons mede te delen, dat met in gang van Dinsdag a.s. een aanvang zal worden gemaakt met een proef (voor lopig drie maanden) om de moeders met zuigelingen, welke het consultatiebureau willen bezoeken en daarvoor te ver van het dorp wonen, voor rekening van de vereniging voorzover men niet zelf een gedeelte wil bijdragen per auto te vervoeren. Daarbij wordt gedacht aan het afhalen van centrale punten, waar schijnlijk om de 4 weken. Zij, die hiervan gebruik willen maken worden verzocht daarvan heden, Zater dag 3 Oct., vóór 6 uur opgave te doen aan de wijkverpleegster Zuster I. J. Ron- ner, Kerkstraat, alhier. Aangezien het nog niet valt te overzien of de kosten ook boven de draagkracht der vereniging uitgaan en nagegaan moet worden of dit plan met het oog op het verblijf van Br Uni wel uitvoerbaar is, wordt deze maatregel bij wijze van proef genomen. Wel wordt aangeraden, indien zij niet zo naar het consultatiebureau kunnen komen, dat alle moeders met baby's hieraan deelnemen. Het is voor de zui gelingen uitermate belangrijk. GESLAAGD. Onze plaatsgenoot de heer J. A. Bouw huis G.Jzn. slaagde te Rotterdam voor het examen leerling-horlogemaker, afge nomen door de Corporatie tot het afne men van examens in het uurwerkmakers- bedrijf. Hij heeft daarbij een prachtig stukje werk gemaakt. VOOR DE KANKERBESTRIJDING. De collecte voor het Wilhelminafonds ten bate van de kankerbestrijding heeft f 163.75 opgebracht. VEEL BELANGSTELLING VOOR PUZZLERIT TE PAARD. Evenals het vorige jaar bestaat er ook deze keer weer veel belangstelling voor de puzzlerit, die door de Laxidelijke Rij— vereniging „De Hertruiters" Zaterdag 3 October wordt gehouden. Er hebben zich reeds meer dan 30 deelnemers aan gemeld en de gelegenheid om xnee te puzzlen blijft nog open tot Zaterdag middag 2 uur, zodat het aantal deelne mers ongetwijfeld nog belangrijk gro ter zal worden. De start zal plaats hebben op 't oefen terrein aan de Borkeldseweg. Er zal in 2 klassen worden gestald, n.l. een klasse voor leden van rij verenigingen en een klasse voor hen, die geen lid zijn daar van. De prijzen zullen bestaan uit ge- bruiks- en kunstvoorwerpen. Hoofd prijs is een wisselbeker, beschikbaar ge steld door de fa. H. J. Bouwhuis. OPLEIDING BRANDWEER. De leden van de Holtense eix Dijker- hoekse brandweer zullen de komende maanden een brandweercursus volgen voor opleiding tot brandwacht 2e klas. Deze cursus wordt gegeven door de heer D. Schotveld, hoofdinstructeur der BB bij de Almelose brandweer, in één der lokalen van de o.l. Dorpsschool. Tot de brandweer zijn als nieuwe le den toegetreden de heren M. den Heijer en G. Steunenberg te Holten en E. Weclx- stapel te Dijkerhoek. Bij de aanvang der cursus, Maandag avond j.l., heeft de burgemeester, Mf. Enldaar, na een welkomstwoord van de brandweercommandant, de heer Beijcrs, de heer Schotveld dank gebracht voor zijn bereidheid om deze lessen te geven cn er zijix voldoening over uitgesproken, dat de vrijwilligers deze lessen gaan vol gen, welke de paraatheid van de brand weer slechts ten goede kan komen. De volgende lessen vinden plaats op Vrijdag avond, te beginnen op 9 Oct. a.s. Na af loop van de cursus zal een examen wor den afgenomen. HEIDEBRAND. Bij het afbranden van heide op het ter rein van het Staatsbosbeheer nabij „De Diepe Hel" is het vuur de mensen Woens dagmiddag, waarschijnlijk door het plot seling in kracht toenemen van de wind, de baas geworden, zodat men de assis tentie van de Holtense brandweer moest inroepen/Déze rüktte op het alarm (vier stoten op de stoomfluit) snel uit en met behulp van nog andere toegeschoten krachten ging men het vuur te lijf. De brand liet zich aanvankelijk vrij ernstig" aanzien, maar tegen de kracht van een 30-tal blussers, gewapend met vuurzwe- pen, schoppen en takken was hij niet bestand en na anderhalf uur hard ploe teren was men de toestand dan ook vol komen meester. Ook het aanleggen van. tegenvuren en het vooi'branden bewees hier uitgevoerd ónder deskundige lei ding góede diensten. Een oppervlakte van 6 a 7 H,A. werd volkomen zwart ge blakerd, waarbij ook nog al wat vlieg dennen verloren gingen. Het terrein is- gelegen op de noordwestelijke helling van de berg, waar men een prachtig uit- zich heeft op een groot deel van Sal- land. Er kwamen nog verschillende auto mobilisten een kijkje nemen. Zaterdagnamiddag 3 Oct., 2 uur: Puzzle rit te paard van de „Bergmiters". Maandag 5 Oct.Herfst- en najaarsshow Fa. E. Wonnink in Amicitia (zie an nonce). Maandag 5 Oct.Aanvang verkoop loten 521e Staatsloterij. Maandag 5 Oct.: Maandelijkse oefening brandweer. Dinsdag 6 Oct. 7.30 uur: Ledenverga dering „Biljartclub „De Waag" in het café van de heer K. te Horst (zie de annonce). Dinsdag 6 Oct. 2.30 uur 7 uur: Grote Najaarsshow in het Parkgebóuw te Rijssen (zie annonce). Woensdag 7 Oct. 8 uur: Vergadering commissie Kalveropfokclub Jong Holten en C.J.O. in hotel Holterman. Donderdag 8 Oct.: Kantoor Gemeente ontvanger gesloten. Donderdag 8 Oct. 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging in Irene. Vrijdag 9 Oct.: Excursie van de Boe rendochtersvereniging naar het Vor mingscentrum „Den Alerdinck". Ver trek 8 uur per rijwiel. Maandag 12 Oct.: Filmavond in „Irene" van de afd. Holten van „De Macht van het Kleine". 8 uur kleurenfilm „Een leven staat op het spel". Woensdag 14 Oct.: Cursus welsprekend heid in hotel Holterman. Vrijdag 16 Oct. 7.30 uur in hotel Vos man: Lezing Ir. Hoogendoorn, Rijks- pluimveeconsulent, over Pluimvee houderij. Uitgaande van Bedrijfsver enigingen O.L.M. en C.B.T.B. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 en 10.30 uur Ds Poldervaart van Nijverdal; 7 uur Ds Israël. Collecte voor de Zending onder Israël. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Collecte voor de Zending onder Israël. Geref. Kerk. 10 uur (Voorb. H. Av.) en 3 uur (Bevestiging ouderling) Ds Hoogkamp. De kerkdiensten der Ned. Herv. Kerk zullen in het vervolg steeds weer om 9 uur en 10.30 uur aanvangen. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Matthias Antonius, zv. M. A. Geesing en H. Thonhauser, Aalpolsw. 16. Gehuwd: G. J. Aaftink, 28 jr. en J. W. Krikkink, 28 jr. G. D. A. Klein Tee selink, 28 jr. en G. Rensink, 25 jr. Overleden: W. Roeterd, 50 jr., wedn. van W. C. de Weert, Terwolde (gem. Voorst). VERHUIZINGEN. Ingekomen: F. Wijnsma van Amers foort naar Beuseberg 102; PI. Steenhui zen en gezin van Almelo naar Holter- berg 35; G. A. Sigger van Ei-melo naar Look 31; K. F. Egelman van Djakarta naar Holterberg 42; H. H. Wacht van Hoogkerk naar Dorpsstraat 23. Vertrokken: J. J. C. Jansen van Hol terberg 26 naar 's Gravenhage; G. A. de Groote van Holterberg 16 naar Does burg; G. Gerritsma van Molenbeiterweg 15 naar Hoogezand-Sappemeer. Gevonden en verloren voorwerpen. Gevonden: dop van benzinetank: de ken; snoer parels; doos kleurpotloden; paar dameshandschoenen; hamer; huis sleutel; zak kippenvoer; vulpen. Verloren: doos versierselen; porte feuille met inhoud. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Oranjestr. 55," tel. 352. WIJZIGING DIENSTREGELING. In dë dienstregelingen van trein en bus komt Zondag a.s. met het oog op de winterdienst weinig verandering. Bij de spoorwegen blijven de bestaan de stoptreinen onveranderd. Er komt echter des avonds op werkdagen, zoals we reeds eerder hebben gemeld, een stoptrein bij. Vertrek uit Deventer j.7.58 uur. aankomst Holten 18.12 uur. In de O AD-dienstregeling vertrekken de bussen uit Deventer 5 minuten vroe ger, hetgeen dus in Holten voor de rich ting Almelo eveneens het geval is. Hier door wordt de verbinding met Nijverdal, welke veel te wensen overliet, verbeterd. HERSTELLINGEN VIADUCT NADEREN VOLTOOIING. De werkzaamheden aan de viaduct zijn thans in zoverre gereed, dat de onder- steuninigsstellages voorgoed zijn verwij derd en de stoplichten tijdelijk zijn weg genomen. De muren moeten nog gezand straald worden, hetwelk een week in be slag zal nemen, gedurende welke periode de verkeerslichten nog weer even wor den aangebracht. Er moeten nog her stellingen worden verricht, terwijl de via duct vanonder geheel gesloten zal wor den, zodat geen voorwerpen of faecaliën uit de treinen naar beneden kunnen val len. Er wordt verder een houten boven bekleding aangebracht, waartussen rub berplaten komen. Blijkbaar is dit laatste met het oog op de geluiddemping, waar om, zoals bekend, van de zijde der land bouworganisaties en 't gemeentebestuur is gevraagd. Als alles gereed is, zal de „grote poorte", zoals hier dikwijls wordt gezegd, weer een behoorlijke aanblik opleveren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1