Plaatselijk Nieuws Daar gaan we heen Zomeravond-fes tival De uitslagen vaa de schoSen-sportdag llllllllllillINlIlillllflIllili llllllllllMllflllllllllllllllllllilH AGENDA No. 27. Jaargang 5. ZATERDAG 11 JULI 1953. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD sprijs van dïï blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal 9 nolten ^Teief "k sltT- ^euwsblad Adv.-prijs: 115 m.m. (dcontantf 1.50.lederen Wij laten hieronder nog volgen de ge leverde prestaties door de leerlingen der verschillende scholen in onze gemeente, welke op Donderdag 2 Juli deelnamen aan de geslaagde scholensportdag. OX. Dorpsschool. Jongens 1953. Verspringen: H. J. Kap- pert, 4.15 m.; hardlopen: H. D. v. d. Bos, 9 sec.; balwerpen: W. Oplaat, 62.75 m. hindernis: H. D. v. d. Bos, 20 sec. Records 1952: verspringen: Johan ten Velde, 4.65 m.; hardlopen: Henkie Kap- pert, 8.4 sec.; balwerpen: Kees Bos, 50.60 m. De hindernisbaan is elk jaar enigszins anders dan een vorig jaar. Henkie Jan sen was recordhouder met 22.3 sec. Wim Oplaat en Henk v. d. Bos over troffen de winnaars van 1952 belangrijk Meisjes 1953. Verspringen: H. W. Kalfsterman, 3.75 m.; hardlopen: H. W. Kalf sterman, 8.4 sec.; balwerpen: M. Dijkslag, 31.00 m.; hindernis: H. W. Kalfsterman, 21.2 sec. Records 1952: Verspringen: Els de Jonge, 3.70 m.; hardlopen: Manda Kalf sterman, 8.9 sec.balwerpenMarie v. d. Pluym, 35.90 m.hindernis: Marie v. d. Pluym, 22 sec. Manda Kalfsterman verbeterde haar eigen record 1952 in hardlopen en zette de hindernis ook op haar naam! 25 leerlingen leverden voor alle onder delen minstens een A-prestatie, 61 een B, 36 een C, 9 een D en 4 veroverden zelfs de hoogste onderscheiding, E. Tezamen 135 leerlingen. Van deze kinderen hadden er 46 reeds het vorig jaar een diploma ontvangen voor eenzelfde prestatie. 89 kregen op school een bewijs van hun lichamelijke geoefendheid. Een A-diploma werd behaald door: M. Aaftink, H. Wansink, H. J. Lammers, H. J. Stegeman, H. M. Aanstoot, A. A. Dollekamp, J. W. Krekel, J. Lammers, J. Geesing, H. Vincent, J. A. Pasop, J. H. Schöppers, H. Veltkamp, Jkvr. C. W. v. Coeverden. Een B-diploma door: B. van Beek, J. Bosschers, G. Broekmaat-, E. J. Dene kamp, H. J. Kevelham, J. Nijendijk, J. Paalman, D. W. Schuurman, A. J. Snij ders, H. Petter, J. R. van Beek, J. W. van der Heide, J. W. Pasop, J. H. J. Schorfhaar, A. B. Tuitert, B. J. ten Dam, D. J. Jansen, E. J. Pieffers, G. H. Voor des, A. M. Arfman, H. B. Broekhuis, J. Crans, J. M. Lodeweges, A. M. Meerman, J. M. van Zon, J. Tuitert, M. Aanstoot, M. Achterkamp, St. Klein Teeselink, B. J. Markvoort, H. J. Schutte, H. Deijk, J. G. Vosman, L. H. Nijenhuis, A. G. ten Dam, G. W. Brinks, G. H. Kromdijk, J. Pasop, H. J. Overmeen. Een C-diploma door: G. J. C. Schip pers, F. M. Veneldaas, H. Baltus, J. F. Hofman, W. H. Pieffers, G. H. Vene klaas, A. Vincent, H. Wissink, H. Belt man, B. J. Veneman, H. J. Menkhorst, G. Stegeman, H. J. W. J. Derlcsen, A. P. V. de Jonge, H. F. KI. Velderman, G. J. Rouwenhorst, B. Ulfman, H. J. Crans, A. H. Klein-Ovink, J. G. Pinkert, A. G. Vukking, M. Berends, J. E. van Schooten, J. Temmink, E. Voordes. Een D-diploma door: W. Lodeweges, A. Meerman, T. Stukker,E. M. v. Schoo ten, J. van Beek, W. Beijers, G. J. Krom dijk. Een E-diploma door. M. Dijkslag, H. J. Kappert, W. Oplaat, H. D. van den Bos. School met de Bijbel. Beste prestatie der school: HardlopenmeisjesFenneken Riet man, 9.3 sec.; jongens: Jan Meilink, 9 sec. Verspringen: meisjes: Fenneken Riet man, 3.40 m.jongens: Gerrit Bastiaans, 3.75 m. Balwerpen: meisjes: Dini Aanstoot, 31.5 m.jongens: Ronny Bastiaans, 59 m. Hindernisrace: meisjes: Ali Stukker, 23.5 sec.; jongens: G. M Nijland, 21 sec. Van het aantal deelnemende kinderen behaalde ruim 73 een hoger diploma, 19 handhaafde zijn prestatie, terwijl 8 een geringer prestatie dan voorheen leverde, dan wel voor een diploma niet in aanmerking kwam. Diploma EFenneken Rietman en Ger rit Bastiaans. Diploma D: Dini Hulsman, Heiltje Veldhuis, Gerrit Jansen, Jan Stam, Jan A. Veldhuis, Chris Driessen, Gerrit van Avezaat, Jan Bunt, Willem Hulsman, Johan Landeweerd, Mina Klein Twen- naar, Hanneke Wansink. Diploma C: Willy Aaltink, Gerrie Rietman, Hanny Beldman, Janna Paal man, Dini Rietberg, Dini Bosschers, Dini Stevens, Ali Stukker, Sientje J. Stam, Dineke Tijman, Herman Aaltink, Her man Bekkernens, Eddy van Geffen, Ger rit J. Ulfman, Ronny Bastiaans, Johan van Avezaat, Hendrik J. Pekkeriet, Henk Tempelman, Klaas Veldhuis, Appie El- bersen, Jannes Elbersen, Jan Paalman, Egbert Rietberg, Jan Smit, Arie Wes- terik, Henk Kevelam, Freek Klein Tese- link, Marius Knijff, Jan Manenschijn, Jan Meilink, Gerrit J. Nijland, Albert Pekkeriet, Albert Poliste, Gerhard Veld huis. Diploma B: Mini Brons voort, Jenneken Meerman, Gerda Roel vink, Jopie v. d. Veen, Jenneken Verveda, Annemarie Westerik, Jannie Dijkink, Ineke Hoog kamp, Irene Loggers, Annie Zeldenrust, Dini Aanstoot, Marie Brinkman, Dini Schuppert, Dini Tuller, Dini Vukkink, Jannie Meijerman, Egbert Beldman, Hans Bastiaans, Johan Baltus, Seine Ekkelkamp, Henk Wansink, Jan Aan stoot, Johan Bosschers, Gerrit Jansen, Henk v. Lindenberg, Henk Rietberg, Ger rit Withaar, Henk Zwiers, Henk Groot herder, Henk Rietman. Diploma A: Henk Letink, Jan Ool- bekkink, Wim Rietberg, Egbert Beld man, Berend Jan Oolbekkink, Anton Stukker, Planneke Beldman, Jenneken Kruimelaar, Marie Driessen, Janna El bersen, Janna Beldman, Gerrie Beldman, Dora Mensink, Gerrie Nekkers, Dika El bersen, Marietje Jansen, Gerritje Mege- link, Dini Oolbekkink, Dina Overmeen, Aaltje Rietberg, Diki Rietberg, Guurtje Smedes, Gerrit Tempelman. O.L. School Dijkerhoek. De beste prestaties werden verricht door de volgende meisjes en jongens: Verspringen: Mineke Denneboom, 3.25 m., en Eppie Haverslag, 3.80 m. Hardlopen 60 m.: Alie Rietberg, 9.3 sec., en Eppie Haverslag (ook 9.3 sec.). KastiebalwerpenJanna Brinkman, 30 m., en Eppie Haverslag, 51 m. BehendigheidsproefMarietje Paal man, 24.8 sec., en Wim Bunt, 22.1 sec. 18 leerlingen verbeterden hun presta ties van 't vorig jaar, 22 leverden een gelijke prestatie, 2 behaalden geen diplo ma, omdat zij bij één onderdeel beneden de vereiste norm bleven. Een B-diploma werd behaald door: meisjes: Dika Bosman, Dini Pinkert, Toosje Wegstapel en Diki Wilmerink; jongens: B. Rensen. Een C-diploma door: meisjes: E. G. H. Kers, Dini Oonk, Hanneke Stevens, Dini Veneklaas; jongens: G. Kampen, G. J. Beldman, H. D. Klein Hegeman, J. H. Scheperman en E. J. Kers. Een D-diploma: meisjes: Marietje Paalman, Dika Scheperman; jongens: Egb. Haverslag. OX. School Espelo. Hoogste prestatiesJongensversprin gen: H. J. Stegink, 4 m.harlopen: de zelfde, 9,1 sec,; balwerpen: dezelfde, 44 m.hindernisracedezelfde, 22.4 sec. Meisjes: verspringen: Fenna Krikkink, Jetje Schippers en Derkje Stegink, allen 3.10 m.hardlopen: Dineke Haverslag, 10 sec.; balwerpen: Fenna Krikkink, 36 m.hindernisraceDerkje Stegink, 24.1 sec. Een A-diploma werd behaald door: meisjes: Janna Lubbersen, J. Nijland; jongens: D. ten Dam, H. Koetsier, G. H. Wissink. Een B-diploma door: meisjes: D. Lug- genhorst, M. Mark voort; jongens: W. Bekkernens, G. Haverslag, H. J. Paal man, H. A. Rensen, E. Struik. Een C-diploma door: meisjes: M. Boo- de, M. ten Dam, D. Haverslag, T. Kolk man, J. Schippers, D. Stegink, M. Vrug- gink, A. Wegstapel; jongens: B. J. Bar- velink, F. Boode, G. Kruger, G. J; Paal man, E. R. Tuitert, H. J. Volkerink. Een D-diploma door: Fenna Krikkink; Een E-diploma doorHarry Stegink. 1 i DIJKERHOEKSE SCHOOL MAAKTE TREKTOCHT. Een van de leerlingen maakte er het volgende opstel over: ONS SCHOOLREISJE. Dit jaar hebben we een driedaags schoolreisje op de fiets gemaakt. Woens dag 17 Juni zijn we weggegaan en Vrij dag 19 Juni zijn we teruggekomen. Woensdagmorgen zijn we om acht uur vertrokken. Via Bathmen zijn we naar Deventer gefietst, waar we de Grote Kerk bezichtigd hebben. Vandaar zijn we naar Apeldoorn ge gaan, waar we Paleis Het Loo en 't grote park bekeken hebben. Ook hebben we daar 'nog een flinke onweersbui op het hoofd gehad. Lekker nat zijn we door- gefietst over Elspeet naar Putten. We waren er bijtijds, doch niets te vroeg, want we zagen er uit als straat honden. We waren in een jeugdherberg en konden ons wassen en andere kleren aantrekken, zo gauw we dat wilden. Hè, daar knapten we helemaal van op. Even daarna kwamen er meisjes naar boven en vertelden ons, dat wij naar be neden moesten komen. We moesten de tafels helpen dekken. Precies om zes uur zaten we allemaal aan tafel. Er was ook een school uit Welsum. Na 't eten hebben we een balspel met hen gedaan. Tegen 10 uur moesten alle scho len naar bed, waar we nog veel pret heb ben gemaakt. De volgende morgen waren de mees ten tegen half vier al wakker. We zijn toen bij elkaar in bed gekropen, maar keek of kwam de juffrouw, dan was 't haastje repje, dat je weer in je eigen bed kwam. Na corvee zijn we naar Harderwijk gegaan, waar we „gezwommen" en ge lachen hebben. Ook zijn we daar nog naar de speeltuin geweest. Om 1 uur hebben we een rondvaart langs de Zui derzeewerken gemaakt. Vandaar zijn we over Nunspeet naar Oldebroek gegaan. Onderweg hebben we nogal wat regen gehad, zodat we door nat waren. In Oldebroek hebben we weer in een jeugdherberg gegeten en geslapen. Vrijdagmorgen zijn we van Oldebroek over Epe naar Ernst gegaan, waar we 'n viskwekerij bezichtigd hebben. Hierna zijn we naar Teuge gegaan, waar we ge zien hebben, hoe een zweefvliegtuig op getrokken werd. Van Teuge zijn we over Deventer en over Bathmen naar Dijker- hoek terug gegaan, waar we om onge veer half zes aankwamen. We waren wel erg moe en we hadden veel slaap, maar het waren toch heel prettige dagen geweest en we hopen, dat we het volgend jaar maar weer zo'n reisje op de fiets zullen maken, want het is ons goed bevallen. Hedenavond in het Sportdal Aanvang 7.30 uur. MUZIEK ZANG FEESTVERLICHTING PROF. HERBE-MAISON, Goochelaar, Illusionist, Telepaath. Entree 60 ct. per persoon. SCHOOLREISJE O.L. DORPSSCHOOL (Vervolg) Vader Bosch geeft de nummers van de bedden en de slaapzalen. De kennis making met laatstgenoemden volgt. Het aantal bovenbedden is naar het oordeel van de Holter jeugd wat gering. Ver deling volgt. Om half zeven roept Moe der Bosch haar 208 gasten naar de eet zaal. Rijen borden, waarnaast messen en vorken liggen, staan gereed. Nieuwe aardappels, erwtjes en kool wenken om aan tafel te gaan. Moeder Bosch slaat de gong als ieder zit en verzoekt een ogenblik stilte. Ze doet enige mededelingen en ver zoekt de leiders om hun groepen voor te stellen. Hierna vraagt ze opnieuw stilte en geeft gelegenheid tot gebed. „Smakelijk eten!" De aanval begint, onweerstaanbaar. De pudding komt en verdwijnt. Er zijn nog een paar kom metjes over. Wie? Vingers vliegen om hoog. Je moet er een versje voor zin gen. Jan van Beek treft het. De Denen zingen onder leiding van hun predikant over Danmark. Duitse gymnasiasten krijgen ook hun beurt. Moeder Bosch: „Even stilte. Ik ga de corvee verdelen. Die groep is aan de beurt. Vlug aan pakken straks. Om 9 uur thee in de tuin. Stilte.... Wel bekome het u allen." De rijen drommen door de deur naar buiten. De kinderen rennen door de paadjes onder het dichte lover, heuvel tje op, heuveltje af. Om half negen leest een der leerkrachten het verhaal over de tranenparels voor. De kommetjes thee komen. Er worden trekkersliederen gezongen. Tien uur. Naar de slaapzalen. Een kwartiertje gekheidjes, een kwar tiertje praten. Probeer te slapen. Het lukt ieder niet direct. De lichten gaan uit. De rust komt. Om 7 uur mag je opstaan. Naar de wasgelegenheid. De kranen krijgen druk bezoek. Jongens ploeteren, man nen scheren, meisjes trippelen door haar eigen wasgelegenheid en kleden zich. Bedden opmaken en even naar buiten. Bagage op de fietsen laden. Banden controleren. Rijwiel startklaar. Gong, gong.ontbijten! Brood, boter, jam, suiker, kaas. Of ze het lusten! Eten met mes en vork. 't Gaal wat onwennig. Gluren naar mekaar. De kommetjes vloeien vol thee. De kinderen bedienen elkaar. Karei spoelt zijn happen met thee naar binnen. Joost kauwt eerst alles goed. Frits smakt te veel en Wi- bertus likt zich telkens om de mond. Geurtje eet langzaam, zich zelf contro lerend. Mart je lacht voortdurend en Grietje doet wat druk. Holten, weinig corvee, alleen papier zoeken op het terrein. Opzadelen! Het lunchpakket mee en wegrijden, 't Is wat nattig. Aquarium met viskwekerij en. Afstappen! Leuk en leerzaam. De vis vijvers wemelen van bewoners. Een karper kan 100 jaren oud worden, ver telt de begeleider. Het gootje voert tel kens zuurstofrijk water aan. De fluit gilt. Opzadelen! Openlucht museum. 't Is niet druk in dit stadsdeel. Fietsen stallen en daar gaat het langs de controle. Een paar uur toeft de groep hier. 56 bezienswaardigheden! Veel te veel om serieus te bekijken. Het terrein is 33 ha. grooc. „Het Nederlands Open luchtmuseum wil door het tentoonge stelde een indruk geven van geheel de Nederlandse volkscultuur, d.w.z. van woningen, binnenhuizen, van voertuigen en bedrijven, van kleding "en gebruiks voorwerpen, van leefwijze, zeden en gewoonten vooral van de plattelands bewoner; van de boer, de herder, de arbeider, de visser en de handwerks man, alsmede van hen, die in meerdere of mindere mate dezelfde cultuur als deze hebben. Met dit doel werden dan ook niet alleen roerende, doch ook on roerende cultuur objecten, zoals boerde rijen, molens en bedrijven naar het mu seum overgebracht en provinciegewijs in de verschillende delen van een uit gestrekt prachtig park geplaatst." Aldus het voorwoord in de gids van 't N.O.M. Uit de aard der zaak was de belangstel ling niet overal gelijk. De meisjes had den veel oog voor het woongedeelte, terwijl ook de jongens de schuren en stallen interesseerden. 's Middags naar het zwembad te Beekhuizen, dat enige dagen geleden geopend was. Alleen zij, die schriftelijk bewijs van thuis toonden mochten van de geleiders in 't kopje-onder-gedeelte. Heerlijk weer, prachtig bad. Juist voor de donderbui terug in de jeugdherberg. Voor de thuiskomst in de jeugdherberg staan 2 Holtenaren bij de ingang. De heer en mevrouw Arfman bezorgden deze verrassing, door met de motor even Arnhem op te zoeken om contact te leggen. Tijdens het zware weer leidde de onderwijzeres, mej. E. T. v. d. Zwaag, de aandacht van alle gasten van 't nood weer af, door met de Holtergroep canons te gaan zingen. De maaitijd verliep vlot. Avondwan deling naar het bos. Negen uur, thee. Gezellige kringspelen en samenzang, 't Leeuwerikse oogstte veel succes. Na een goede nachtrust en een stevig ont bijt verdween de jeugdherberg. Vader en Moeder Bosch bleven met hun be slommeringen achter. Deze jeugdherberg miste het intieme dat Meppel had. Arnhem is te groot en te vol. De ouders sloven zich uit om dit bezwaar te on dervangen, doch 't lukt slechts ten dele. De schoolreis gaat naar Velp en Does burg. In Arnhem is 't verkeer ce druk. Verschillende chauffeurs houden zich niet aan de spelregels. Het maakt som mige leerlingen nerveus. Gelukkig, de Velperpoort nadert. Na Velp komt Rhe- den. Oversteken naar Giesbeek. Onder weg wordt er een bezoek gebracht aan een steenfabriek. Mooi, heel mooi. Alles spreekt hier haast voor zichzelf. De kip karren, de kleimolen, paard en wagen met de vormbakken, het drogen, opsta pelen, hakken en afleveren. Brood eten! Veldflessen open! Opstappen. Stop, vooras kapot. Breng die fiets vooruit naar Giesbeek. Eigenaar bij een ander achterop. De troep rijdt naar Doesburg. De kapotte vooras is vernieuwd. Richting Hummelo en Vorden. De lucht betrekt. Vlak voor Vorden ruist het hemelwater neder. Een kruidenier, die onderdak ver leent, heeft er geen scha van. Kees koopt sigaretten voor vader. Joop repen voor de kleintjes. Toos neemt 2 ons snoep. Het onderwijzend personeel verleent bij de verkoop assistentie. Telefoontje naar Holten over onvoorzien oponthoud en latere thuiskomst. Door lichte regen gaat het naar een hotel, waar dorst wordt ge lest. Eindelijk, opstappen. Richting Al- men en Laren. Staring's Berkelbrug uit de „Hoofdige boer" komt in 't zicht, 't Sanatorium, Laren, Larense Broek, de Wippert. Hoera, de kleuters van Holten wachten, „in de houding". Ze racen ner veus mee. 't Liefst voorop, met z'n zes sen naast elkaar. Een auto! Ze trekken zich er weinig van aan. „Jongens aan de kant, afstappen en achteraan. Jullie rijden hier te gevaarlijk. Niet zoveel naast elkaar!" Behouden aankomst op Dikkers plein. Glundere gezichten. Een hoeraatje voor 't reisje. Weg! Nee, een paar jongens bedanken onder handdruk nog even persoonlijk. Heel aardig! Een verrassing. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Israël. In beide diensten Voorbereiding H. Avondmaal en collecte voor 't Jeugd werk. Dijkerhoek. 10 uur Eerw. Heer Wort- man van Markelo. Voorbereiding voor het H. Avond maal en collecte voor het Jeugdwerk. Geref. Kerk. 9.30 uur (Bed. H. Av.) en 3 uur (Bed. H. Av. en Dankz.) Ds Hoogkamp. AFSCHEID IN DE GEREF. KERK. In de namiddagdienst werd Zondag afscheid genomen van de heer Geert van der Meulen, die Woensdag per vlieg tuig naar Canada vertrok. Ds Hoogkamp richtte zich na de pre dikatie met een hartelijk woord van afscheid tot de heer van der Meulen en wenste hem in zijn nieuwe vaderland geestelijk en stoffelijk Gods onmisbare zegen toe. De gemeente zong de scheidende jonge, broeder staande toe het bekende psalm vers: „De Heer zal u steeds gadeslaan" (Psalm 121 4). 5 Juli t.m. 11 Juli: Vacantie Gebr. Dik kers. Vrijdag 10 en Zaterdag 11 Juü: Avond festival van de muziekvereniging „H.M.V." in het Sportdal. Maandag 13 Juli t.m. Zaterdag 18 Juli: Radio Schoneveld wegens vacantie gesloten. Maandag 13 Juli begint de Opruiming bij H. Roelofs, Dorpsstraat. Dinsdag 14 Juli: Laatste dag inzending sollicitaties tijd. administratieve hulp G.E.B. 14 tot 18 Juli: Seizoen-opruiming bij Fa. E. Wonnink (zie annonce). Woensdag 15 Juli: Laatste dag voor aan melding van leerlingen voor de lagere landbouwscho ol. Woensdag 15 Juli: Uitstapje van de ver eniging „Schoolkring Dijkerhoek". Woensdag 15 Juli: Uitvoering in het Sportdal van de Gymnastiekvereni ging „Bato" (zie Vacantie-programma). Vrijdag 17 en Zaterdag 18 Juli: Schut tersfeesten in het Sportdal van de Schietver. „De Eendracht" (zie adv.) Woensdag 22 Juli: Openluchtvoorstel- ling onder de Feestbomen door O.C.H. Opvoering „Zingani" (zie Vacantie- programma). Vrijdag 31 Juli: Demonstratie L.R.V. De Bergruiters met Pushbalwedstrijd op paarden. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerrit Jan, zv. G. H. Vlogt- man en A. Aanstoot, Dijkerhoek 35. Overleden: H. Wiechers, 83 jr., wed. van M. Deijk, Borkeld 82. BEVOLKING. Vertrokken: G. van der Meulen, van Kolweg 15 naar Bellevue (Canada). G. van der Meulen, van Kolweg 15 naar Ede. G. Huurnink, van Kerkstraat 3 naar Gorssel. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Herenhandschoen. Verloren: Wollen damesvest; kinder tasje met inhoud; jongensjasje; heren polshorloge; koffer met kledingstukken; gouden damesarmbandhorloge; jongens jasje (Sportdal). Inlichtingen dagelijks aan 't Groeps- bureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten. Telef. 352. PUZZLERIT. Die Hierv. Commissie voor het Jeugd werk hoopt Vrijdagavond 17 Juli a.s. aanvang half 8, vanaf gebouw „Irene" voor jongens en meisjes boven 16 jaar een puzzlerit per fiets te organiseren. Verwacht worden ook die jongelui, die niet in jeugdgroepen zijn onderge bracht. Er worden verschillende aar dige prijzen beschikbaar gesteld. Laat dit voor heel de jeugd eens een mooie avond worden. De kosten behoeven voor niemand een bezwaar te zijn, want er zal slechts een heel matige deelnemersprijs wor den gevraagd. FRAAI SUCCES. Onze plaatsgenoot, de heer Henk Stokkers, heeft tijdens puzzleritten te Laren (G.) en Borculo resp. de eerste en derde prijs weten te behalen. Duo- passagiere was de verloofde van de heer Stokkers, Mej. J. Prins, die in het behalen van deze successen haar aan deel heeft gehad. UITSTAPJE PERSONEEL Fa. GEBR. SCHUPPERT. Die Firma Gebr. Schuppert maakte Maandag j.l. per OAD-tourwagen met het personeel het jaarlijks uitstapje. Het einddoel van de reis was deze keer Vaals in Zuid-Limburg. Via Nijmegen werd naar Arcen gereden, waar het gezelschap in het Maashotel reeds in de vroegte genoot van een lekker kopje koffie. De tocht werd hierna voortgezet over Heerlen (centrum' van kolenwinning) naar Vaals, waar een bezoek werd gebracht aan het Drie landenpunt. Buitengewoon werd geno ten van het prachtige natuurschoon van het Zuid-Limburgse heuvelland schap tijdens de rit van Vaals over Mechelen-Epen naar Slenaken. Na de koffiemaaltijd in het hotel „De la Frontière" in Slenaken werd een bezoek gebracht aan Margraten (Amerikaans soldatenkerkhofj en Val kenburg, waar de gemeentegrot, het sprookjesbos en de ruïnes werden be zichtigd. Na een zeer verzorgd diner in hotel „Limburgia" in Valkenburg werd de thuisreis aanvaard. Hoogstvoldaan kwam 't gezelschap om ongeveer half twaalf weer in Hol ten aan-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1953 | | pagina 1