Overgenomen uit tiet personeelsorgaan van een van onze Duitse afnemers VAN OOP OP NIEUW Li' i „Beste Medewerkers: U hebt beslist ook wel eens gedacht: werk meer dan genoeg. Men zou 4 handen moeten hebben. Die wens is helaas niet te vervullen. Er wordt alles gedaan om meer collega's, die allen 2 han den aan hun lijf hebben, naast u te krijgen. Maar zelfs dat is moeilijk te verwezenlijken. Overal ontbreekt het aan arbeidskrachten. Bij ons is het bijzonder merkbaar in de Spoelerij. Bovendien ontbreken hulpkrachten voor de Sterkerij, We verij en Ververij. Een verzoek: Let u er toch eens in uw kennissen kring op of iemand wenst te veranderen. Maakt u „hem" of „haar" op de open plaatsen opmerk zaam. U doet zichzelf daarmee een genoegen. De produktie van onze onderneming kan slechts gehandhaafd worden, als flessenhalsen in de pro duktie vermeden worden. Nieuwe medewerkers die ons door u aanbevolen worden, zijn ons bij zonder welkom, omdat wij dan reeds onmiddellijk op een harmonische samenwerking rekenen kun nen". Dit stukje werd gepubliceerd in juni van dit jaar. Intussen is er ook in Duitsland, men kan het le zen in de kranten, een terugslag gaande. Het aan tal werkzoekenden stijgt, de overspanning op de arbeidsmarkt neemt af. Bij ons bedrijf is de situatie gelukkig zo dat het^. bovenstaande artikel volledig van toepassing is.™' Daarom hebben wij het trouwens overgenomen! VKitaire colonne geeft geen •verkeer van rechts: colonne geeft voorrang aanv>,j yverkeer van reent s 'bvl verkeer ~.fp, colonnes, uitvaartstoeten, enz. moeten vanaf 1 januari verkeer van rechts voor laten gaan. Als de colonne of uitvaartstoet eenmaal bezig is een kruising te passeren moeten de andere weggebruikers wachten tot de formatie voorbij is. Dat geldt ook op een kruising waar het verkeerslicht op groen springt terwijl de colonne/ uitvaartstoet passeert. Dan toch wachten tot ook de laatste wagen voorbij is en dus niet 'doorsnijden'. 8

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 8