De eerste funderingswerkzaamheden zijn op 28 maart gestart. De funderingen voor plm. 3300 m2 hal kwam op 15 april gereed. Tien dagen later, op 25 april, werd met het aanbrengen van de staalconstructie begonnen. Op 6 mei waren de funderingen voor 6000 m2 hal en kantoren gereed en op 2 juni was het ook zo ver met de staal constructie. Op deze dag werden ook de eerste dakplaten aangebracht. Op 20 juni werd met het storten van de vloer begonnen. De eerste wand platen werden op 4 juli bevestigd. Op 15 juli was men reeds zo ver, dat het als weverij ingerichte gedeelte van de nieuwe fabriek in produktie kwam. Op 15 juli was de hal geheel dicht. De eerste foto werd genomen op de dag van het monteren van de laatste spant van de staalcon structie. Hoe het werk er thans uit ziet kunt u op de tweede foto zien. Omstreeks begin november moet de gehele fa briek met het kantoor en de technische ruimten gereed zijn. De bouw van een portierswoning op het terrein zal dan nog enige tijd vergen, doch voor de Kerstdagen moet het bedrijf afgewerkt zijn. ritüiiii 7

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 7