m Vergadering met de Contact commissie te Holten op woensdag 86 oktober 1966 Aanwezig de heren: H. Jordaan, E. D. Stam, J. Kolkman, H. C. G. Grootherder en V. K. Pav- licek. De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Medegedeeld wordt dat men ditmaal slechts voor enkele punten bij elkaar komt, welke direct be handeld moeten worden. 1. Er is een brief binnengekomen van St. Lam- bertus, betreffende de kandidaatstelling van de heer J. G. Rienties in de plaats voor de heer •H. J. Lammertink. Waar hier geen bezwaren tegen bestaan wordt de heer Rienties aanvaard als lid van de Con tact-Commissie te Holten. 2. Vluchtelingenactie voor Tibetanen De voorzitter deelt mede, dat in de O.R. te Rijs- sen hedenochtend besloten werd om 1,van het loon te laten inhouden e.e.a. op geheel vrij blijvende basis. Men kan voor Holten hiermede accoord gaan en een aankondiging wordt na af loop van de vergadering te Holten aangeplakt. Rondvraag: E. D. Stam In de W.C. wordt de handdoek 1 x per week verschoond, is na 1 dag al smerig en drijfnat. Gevraagd wordt of er niet elke dag een schone handdoek kan komen. De voorzitter zegt dat deze kwestie bekeken zal worden. Verlichting: Er zijn vele T.L.-buizen stuk, terwijl er ook velen •half branden (gelig). Volgens Bs. Stegeman zijn de nieuwe lampen al in Rijssen, doch de elec- triciëns zouden nog geen tijd hebben. De voorzitter zegt dat dit besproken zal worden. J. Kolkman: vraagt de aandacht voor het feit dat er de laatste tijd veel slechte bomen zijn van de Terpaulins 10 porter 52; men heeft er altijd moei lijkheden met het laatste stukje op de boom. E.e.a. is al doorgegeven en men hoorde dat de reden misschien zou kunnen zijn dat een sterk- machine nagekeken zou moeten worden. Momenteel heeft men in Holten nog slechts 2 ge touwen met deze Terpaulins lopen. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun opkomst de vergadering. Doorlopende puzzel I t/m 6: zoogdier. 6 t/rn 11: redevoering. II t/m 16: plaats in Overijssel. 16 t/m 20: mist, damp. 20 t/m 23: traag. 23 t/m 28: centrum. 28 t/m 30: ontkenning. ■30 t/m 32: plaats in Gelderland. 32 t/m 33: lengtemaat. 33 t/m 38: vodden. 38 t/m 42: dier, waarvan de vacht gebruikt wordt. 42 t/m 49: soort groente. 49 t/m 50: t.o.g. van vloed. 50 t/m 53: Europeaan. 53 t/m 57: Spaanse linksbuiten. 57 t/m 64: buitenstaander (Eng.). 64 t/m 67: overgebleven deel. 67 t/m 71: sein. 71 t/m 74: Romeinse keizer. 74 t/m 76: familielid. 76 t/m 80: bloem. 80 t/m 88: bekend Nederlands schilder. 88 t/m 91: vertaler. 91 t/m 95: woonverblijfplaats. 95 t/m 99: hunnebed plaats. 99 t/m 100: boom. 100 t/m 104: griezelige gedaante. 104 t/m 108: voertuig. 108 t/m 112: deel van een fiets. 112 t/m 115 opbergplaats. 115 t/m 117: dol op. 117 t/m 120: niet lang. 120 t/m 123: getal. 123 t/m 127: dorp in Overijssel. 127 t/m 130: kleur. 130 t/m 132: dier. 132 t/m 137: neerslag. 137 t/m 142: jaargetijde. 142 t/m 147: kalm. 147 t/m 149: royaal. 149 t/m 155: bekende plaats in België, Heeft men de juiste oplossing gevonden dan vindt men in deze achtereenvolgende nummers een bekend gezegde. 98, 39, 46, 2, 71, 11, 102, 116, 25, 9, 153, 137, 5, 124, 107. 1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10 II 12 13 46 V 48 4 3 50 51 52 53 54 55 56 57 '4 45 84 85 86 8? 88 89 90 9' 92 9 3 ie 15 44 83 //4 115 116. "7 118 "9 '20 121 94 59 16 43 82 II3 lib 117 158 155 '40 /4/ 112 95 60 '7 42 112 135 '50 151 151 '53 /42 '23 36 61 18 4/ 8o III '34 '43 54 143 '24 97 62 '3 40 79 110 '33 m /4; /46 NS /V 4 115 9<3 63 20 39 78 109 '32 111 Ho '29 128 ,27 116 99 64 21 38 77 108 10} 106 IOS '04 103 '02 101 100 6s 11 J7 7^ 75 79 73 72- 7' 7° 69 68 67 66 23 36 35 34 33 32 3' 30 29 28 27 26 25 24 25

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 25