Ond ernemingsraadvergadering gehouden op 26 oktober 1966 De voorzitter antwoordt dat dit breeddoekgetou- wen zijn. Gelukkig is de levertijd erg kort en zul len deze getouwen reeds in november komen. De heer Kiers vraagt of deze met automaten zijn, waarop de voorzitter ontkennend antwoordt. Wel zal er een proef met automaten genomen worden en als deze gelukt dan zullen op de oude ge touwen ook automaten gemaakt worden. De heer Borkent stelt de vraag of de gehele ver huizing van machines naar België niet erg scha delijk is in verband met de invoerrechten. De voorzitter antwoordt, dat in Benelux-verband hierover alleen maar omzetbelasting moet wor den betaald en geen invoerrechten. Voor de ga renbomen behoeft men ook geen invoerrechten te betalen als deze weer teruggaan naar België, voor het te weven doek. Men noemt dit namelijk een veredeling. Zelfs als men dit in Duitsland zou doen, hoefde hiervoor geen invoerrechten be taald te worden. De heer Borkent meent dat het dan geen extra belasting is voor het bedrijf, waarop de voorzitter opmerkt, dat het alleen duurder wordt door het vervoer, maar dit weegt weer op tegen de meerdere produktie die op deze wijze verkregen wordt. De heer Seppenwoolde stelt de vraag hoe het in Lokeren gaat met de inslaggarens als de bomen na in de Sterkerij behandeld te zijn, weer naar België gaan. De voorzitter antwoordt, dat van de copsen.die daar gemaakt zullen worden; de copsen die daar nodig zijn, er blijven, terwijl de rest hier naar toe zal gaan. Het sterken van de bomen zal hier gebeuren omdat het daar te klein is om er een Sterkerij en Voorboomzaal te maken, maar hoe dit in de toekomst nog verder zal gaan moeten we ook nog afwachten. De eerste rollen doek die daar geweven waren, waren prima en wij hopen natuurlijk dat dit zo blijft. Er worden nog garens bijgekocht in België; wij hopen dat men daar binnenkort genoeg garens maakt om in eerste instantie zich zelf te kunnen voorzien. Wij trachten zoveel mogelijk dezelfde soorten daar te laten maken en te verwerken, maar dat kan ook nog wel eens veranderd moeten worden in verband met een spoedorder. De heer Beunk brengt een klacht naar voren be treffende de watervoorziening in de Spinnerij en Spoelerij Beek, vooraan bij de W.C. Spreker zegt dat deze watervoorziening erg slecht is. Enige jaren geleden was deze verstopt en is toen ook gemaakt, maar nu is er weer het zelfde euvel. De heer Beunk zegt dat deze kraan erg veel ge bruikt wordt, want ook de mensen uit Spoelerij Beek maken van deze kraan gebruik. De voorzitter beloofd dat hiernaar geïnformeerd zal worden. De heer Nijland merkt op dat men in Spoelerij Boomkamp helemaal geen water heeft en vraagt of het nu, nu men toch bezig is e.e.a. te verande ren, mogelijk is hieraan iets te doen. De voorzitter zegt hiervan niet op de hoogte te zijn maar zal er toch naar informeren. De heer Borkent zegt dat er achter de papiermachine ook een kraan is, die al 3 jaar niet gewerkt heeft. Ook dit zal genoteerd worden. Daar geen der O.R.-leden nog vragen heeft, sluit de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezi gen voor hun opkomst de vergadering. Aanwezig de heren: H. Jordaan, G. van Put ten, Js. Harbers, J. H. Seppenwoolde, A. Borkent, J. Spenkelink, J. H. Nijland, G. J. J. Beunk, J. Bruins, J. W. Baan, J. Heuver, G. Kiers, G. Wes- sels,- G. Tijhof, W. Harbers en V. K. Pavlicek. 22

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 22