p c c r) -®-C zx: gMj h£MÜ -0—Q X x 0—M0X X£k-(5 zm sto°c *fu^o^Z) M»<0— ft*»* ZZJ X TPRQAT2AMMA "-HOB GAAN WJ3 MOBGENS AAN -HET WEKK MOPPER EN ZET PE V» EKK.EE AF KREUN EM RfK U tilT KRUIP UIT BEP •STEEK HET UCHT OP (^^)*8^5 OW VKOUW WAKlCEgj)^NEErj) k<ER IS HET DONkER7 DE TEMPElJ^rk^JE BENEDEN 2o'C *(neen)- DOE HET UCHT WEER UIT S DE TEMPERATUUR BENEDEN 0°d X V_y kachel DE OP rruiPweer IN BEP REAGEER N|ET ONTB'JT EN L££$ DE KRANT kleed u AAN Vt2AA3T UW VRO OIM GELD PRQTEar6E52 Harris VRAAGT -X J> HOG- '^MAALS OM GELD (GEEF LANGER. DAN B JAARGETROUWD fcuS uw VROUW tAK^ER DAN JA#* getrouwd Kus Vrouw Nog eens BE$lu»t DE WEICKÉQ. VOOO.TAAN EEfiPER TE zetten GA NAAR DE AUTO RL>D NAAR UW WERK GA TERUG. SLEUTELTJE B'JU? ff A op verkorte Voorste lling

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 13