De 8ste juli 1966 zal door onze collega Tom niet licht vergeten worden. Ten eerste was het zijn/ hun trouwdag en ten tweede werd hij door zijn collega's op een bijzondere manier verrast. Tijden van tevoren was al eens tegen hem geopperd: „Als jij straks trouwt, komen we je daar in Er- melo bezoeken of je nu wilt of niet". Uit taktische overwegingen gaf vriend Torn ook een receptie op Rijsserberg waarmee hij misschien dacht, dat het „gevaar" bezworen zou zijn. Aan vankelijk bezonk het plan tot overrompeling, doch plotseling kreeg het vaart en werden de nodige attributen bij elkaar gezocht en geleend. En zo kon het gebeuren, dat een groep dames in oude kledij van Rijssen en sommige heren, eveneens omgekleed, naar Ermelo vertrokken. Eén der ver klede bestuurders van de auto's raakte nog in een kleine botsing en grote discussie met een Span jaard, doch de samenzwering behield haar karak ter. In Ermelo nam de groep de juiste houding aan en de bezoeksters en bezoekers, niet in het minst het bruidspaar zelf, vielen van verbazing uit hun rol van rustig keuvelen en iets gebruiken. Een gelegenheidsfotograaf nam onmiddellijk z'n kans waar en kreeg de plaatjes van de dag. Het bruidspaar stamelde woorden van dank voor „zo'n verrassing" en spoedig was het een prettig inter mezzo. De beide gelukkigen werd nog in Rijssen- se bewoordingen één en ander toegevoegd, het geen volgens hen leuk was. De groep die een eigen fotograaf-chauffeur bezat, werd meerdere malen geknipt vanwege de fraaie aankleding. De bruid was alras getooid met een versierde „schoe- tert" en de bruidegom rookte dapper de hem aan geboden pijp. Deze pijp was niet zwaar, gezien z'n lachen. Spoedig kon men dan ook het gezel schap volmondig zien zitten praten. Enkele foto's getuigen hiervan. Was de „overval" gelukt, de verbazing volkomen, de ontvangst was eveneens prima. Toen de receptie wat afliep ging bij het gezelschap ook de roep: Viej keunt hier neet bliewn hang'n, al is hier de ruumte non wal!! Het bruidspaar deed allen uitgeleide en „drok teut'nd gung 't op Riessen an!" Intussen hebben we de bruidegom reeds bezig gezien bij z'n huis aan de Markeloseweg. Hij was aan het ramen lappen, doch ondanks de zweet druppels had hij nog dezelfde lach. Dat die zo mag blijven wensen hem de „overvallers" van harte toe!!! 8

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 8