Wat onze gezins verzorging droevig stemt tijd met de fiets kwam; zelfs de hevige ijzel van de vorige winter kon haar niet weerhouden uit Enter te komen. Om met zo'n goede gezondheid afscheid te ne men valt enerzijds niet mee, omdat men nog wel blijven wil, anderzijds is het goed juist nü te gaan omdat men dan nog van het pensioen kan genie ten en de activiteiten kan verleggen naar het vlak van de dingen die niet in de werksfeer, maar in de ontspanning liggen. Zo ongeveer werd mejuffrouw Voortman toege sproken door de heer A. H. ter Horst en werd haar een Delftsblauw bord aangeboden met een afbeelding van de huishoudschool er op en haar toegewenst dat zij nog heel veel jaren van haar pensioen mag genieten. is voor enkele gezinsverzorgsters de mooiste dag van hun leven. Dat klinkt geheimzinnig tegen strijdig en om u uit de droom te helpen, het heeft met de Ware Jozeph te maken van wie er zóveel zijn dat zij van tijd tot tijd onze gezinsverz sters in de huwelijksboot meevoeren onder motto: „Niks meer te gezinsverzorgen, nü 't eigen huis en je eigen man". En daar staan wij dan, geen enkel argument kan hen weerhouden elkaar het „ja"woord te geven, 't is wel geprobeerd, maar zonder resultaat, hoe aardig die jongens overigens ook waren om mee te praten, maar daar zit hem juist de kneep voor die meisjes, dat aardige!! En zo gingen dit jaar Derkje Ligtenberg en Jan- neke Dannenberg een huis bouwen, hoog boven in de Es en Jannie Vos volgde hen in het oude Rijssen op. Derkje is inmiddels op de 6e mei ge trouwd om onder de naam Harbers verder door 't leven te gaan. Ria Ilbrink werd op 26 augustus mevrouw Van Vondel en op 27 september heeft Janneke Dannenberg eveneens haar eigen naam een duwtje gegeven om er Vos voor te zetten. Rest nog Jannie Vos, die naar zij hoopt aan het eind van het jaar in het huwelijk zal tre^^ zodra haar huis klaar is. En om nu nog helen^^. de deur dicht te doen, komt daar vlak voor het ter perse gaan van dit Anker ook nog Annie Zwienenberg zeggen dat zij gaat trouwen, moge lijk november, anders in januari. Ja, wat doe je wanneer je a.s. man een huis vindt in de plaats waar hij werkt. Dus Annie zien wij naar Haaksbergen vertrekken en wij raken haar helemaal kwijt. Gelukkig dat Derkje eerst nog halve dagen bleef werken en Janneke en Jannie dit ook doen, zodat onze groep eerst langzaam een wijziging onder gaat. Maar 't is niet zo donker of het wordt wel weer licht. Twee nieuwe gezinsverzorgsters zijn alweer aangetreden en aan hun mooie taak begonnen. 6

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 6