Met pensioen Onderstaande heren verlieten de afgelopen maan den ons bedrijf wegens het bereiken van de 65- jarige leeftijd. Eind juni: de heer A. Slaghekke met 51 dienstjaren en de laatste tijd als veger werkzaam in Spinnerij Boomkamp, en de heer E. Stegeman, eveneens met 51 dienst jaren en werkzaam als linoleum-wever. Eind augustus: de heer G. J. Bolink met 51 dienstjaren en werk zaam als oplegger bij de breaker/finisher, |en de heer ÉL Zwoferink, eveneens met 51 dienst- rjaren en ook werkzaam bij de breaker/finisher. Zoals uit bovenstaande blijkt, hebben alle vier gepensioneerden een zeer lange, en wij mogen hieraan zeker wel toevoegen, een zeer plichtsge trouwe, diensttijd achter de rug. Hiervan werd ook gewag gemaakt toen zij op het kantoor door de directie ontvangen werden om persoonlijk van hun afscheid te nemen en hun dank te zeggen voor al hetgeen door hen in de achterliggende jaren in het belang van het be drijf was verricht. Als herinnering aan „het stoom" werd hen het mooie handbeschilderde wandbord aangeboden. Onder het genot van koffie met gebak en een si gaar kwamen de verhalen los, waarbij men „de goede oude tijd" niet vergat. Hierna nam men met wederzijds de beste wen sen voor de toekomst, afscheid. Op 14 juli is mejuffrouw G. Voortman met pen sioen gegaan. Zij heeft gedurende 19 jaar op de Huishoudschool aan onze meisjes de kunst van kleding maken en handwerken bijgebracht. Heel veel meisjes heeft zij in de loop der tijd meegemaakt en wat de naaikunst aangaat wanneer de meisjes gingen trouwen, afgeleverd als huisvrouwen die de naald weten te hanteren, zoals dat heet. Op 14 juli werd mejuffrouw Voortman vanwege dit afscheid door de directie ontvangen om af scheid te nemen. Er is nu eenmaal een tijd van komen en van gaan. Natuurlijk werden allerlei herinneringen opge haald over deze jaren en werd nog weer eens gememoreerd dat men bij 65 jaar niet meer over „oud" behoeft te spreken, wanneer men bedenkt dat mejuffrouw Voortman nog nooit verzuimd of te laat was door sneeuw of gladheid en toch al- 5

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 5