Gedecoreerd De heer J. Seppenwoolde vierde op 6 september jl. zijn 40-jarig dienstjubileum. De jubilaris, die altijd in de Spoelerij werkzaam is geweest, werd op de dag zelf, samen met zijn vrouw, op het kantoor door de directie ontvangen. Hierbij werd hem bij monde van één der direc teuren hartelijk dank gebracht voor het werk dat hij gedurende de afgelopen veertig jaar voor het bedrijf heeft verricht. Als erkenning hiervoor werd hem een enveloppe met inhoud aangeboden en tevens het zilveren insigne verwisseld voor een zilveren insigne met gouden kroontje. Mevrouw Seppenwoolde werd niet vergeten inj de dankwoorden en zij ontving een prachtig boe ket bloemen. De heer en mevrouw Seppenwoolde vierden deze dag verder in huiselijke kring waarbij het hen ze ker niet aan belangstelling heeft ontbroken. Tegelijk met de heer Seppenwoolde, dus ook op 6 september jl., vierde de heer M. Voortman zijn 40-jarig jubileum waarbij hij tevens de bronzen medaille in de Orde van Oranje Nassau ontving. De heer Voortman, die momenteel werkzaam is als keurder in de Kalanderij, heeft ook gewerkt in de afdelingen Weverij en Spoelerij. De jubilaris werd, samen met zijn vrouw, ontvan gen door de directie, waarbij tevens burgemeester Landweer aanwezig was om hem namens H.M. de Koningin de bronzen medaille op te spelden. Namens de directie werd de heer Voortman voor zijn lange en trouwe diensttijd hartelijk dank ge zegd en werd hem als erkenning hiervoor een enveloppe met inhoud aangeboden. Mevrouw Voortman ontving als haar deel in de hulde een prachtig boeket bloemen. Samen werd nog gezellig nagepraat na het offi ciële gedeelte, waarbij men zich de koffie met gebak goed liet smaken. Hierna nam men afscheid om deze dag verder in huiselijke kring te vieren. 4

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 4