HET ANKER Muziekvereniging Wiltielmina Inhoud: Personeelsorgaan van de Koninklijke Jutespinnerij -weverij Ter Horst Co. N.V. November 1966 Achttiende jaargang - no. 125 pag. Muziekvereniging Wilhelmina naar het concours te Gorssel 2, 3 Gedecoreerd 4 Met pensioen 5, 6 Wat onze gezinsverzorging droevig stemt6, 7 Toch(t) naar Ermelo 8 Door een Belgisch oog 9 Iets over Lokeren 10, 11 Ontspanningsavond Parkgebouw 11 Opera Forum in het nieuwe seizoen 12, 13 Om uit te knippen en bij „de papieren" te leggen 14, 15 Uit de Ideeënbus 15 Ondememingsraadvergadering 16, 17 Inspectie der directe belastingen te Almelo 17 Puzzelrubriek 17, 18 Personalia 18, 19 Dankbetuigingen 19, 20 Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de muziekvereniging „Kunstmin" te Gorssel werd aldaar een concours gehouden en in de Vaandel afdeling heeft onze muziekvereniging Wilhelmina deelgenomen en wederom hoge ogen gegooid. Als verplicht werd gespeeld: „Ouverture di Ballo"^B van Sullivan-Masthon. We waren getuige van een lofwaardige vertol king onder leiding van de heer Albert Sommer. Voor dit nummer werden 55 punten uit het vuur gesleept. Het tweede nummer, het keuzenummer dus, was de compositie van Meindert Boekei „Saint David". De totale indruk van de jury was, dat hier goed werd gemusiceerd, hetgeen tot uitdrukking kwam in de toekenning van 54 punten. Samen meer dan voldoende voor een eerste prijs met 109 punten in de Vaandelafdeling Harmonie. De redactie van het Anker wenst de dirigent en alle musici van harte geluk met dit prachtige re sultaat, de hoop uitsprekend dat op deze weg voortgegaan zal mogen worden en dat nog vele goede resultaten zullen worden behaald. Dat er werd getranspireerd tijdens dit „examen"^ blijkt wel uit de hierbij afgedrukte foto's. Het „buis" ging er zelfs bij uit en van schrik zat zelfs de bas van Kosterbok vast! Al met al hebben we een prettige middag gehad en de stemming zat er best in, vooral toen de muziekvereniging van de K.S.W. 's avonds op de Haar kwam om haar col lega-muzikanten een muzikale hulde te brengen. Concert Wilhelmina Op zaterdag 6 augustus werd door Wilhelmina van Ter Horst Co. N.V., samen met de K.S.W. uit Nijverdal, een tuinconcert gegeven, het ge heel onder leiding van de heer Albert Sommer. 2

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 2