Dankbetuigingen 19 20-9-1966: P. de Ruyter, Spoelerij, terug uit mil. dienst. 21-9-1966: Mevr. J. Nijkamp-ter Haar - Naaierij. 21-9-1966: A. J. Kippers - Weverij. Geboren: 7-6-1966: Jacobus, zoon van J. Beldman (Sterkerij) en G. Schellevis. 8-6-1966: Martinus Arnoldus, zoon van J. Jansen (Spoelerij) en A. Perdon. 10-6-1966: Yvonne, dochter van C. Post (Weverij Holten) en W. Grobben. 15-6-1966: Johanna Christina, dochter van J. Meyerink (Kantoor) en J. P. A. Lubbers. 17-6-1966: Johanna Willemina, dochter van A. Pijffers (Spinnerij) en G. Pijffers. 21-6-1966: Richard Hermanus, zoon van J. W. Veltjen (Weverij) en G. M. Wijnene. 24-6-1966: Egbert Johannes, zoon van J. Alink (Kantoor) en H. J. Landhuis, k 2-7-1966: Gerritdina Hendrikje, dochter van J. Borkent (Batchingkamer) en H. Boers. 6-7-1966: Maarten Hendrik, zoon van J. v.d. Haar (Kantoor) en K. Winter. 8-7-1966: Johan, zoon van J. W. Dommerholt (Centr. Werkpl.) en H. G. Wildeman. 28-7-1966: Christina Helena, dochter van F. Nijland (Spinnerij) en F. Schippers. 6-8-1966: Henny Maria Gesina, dochter van H. ten Berge (Weverij) en H. M. G. Tienstra. 13-8-1966: Johanna Jacoba, dochter van G. H. Ligtenberg (Spinnerij) en M. Eijzeren. 19-8-1966: Hendrik Dinant, zoon van H. Beldman (Spinnerij) en J. Rolleman. 19-8-1966: Henk Carel, zoon van G. Kippers (Weverij) en A. Kastenberg. 19-8-1966: Bartus, zoon van H. Seppenwoolde (Weverij) en S. Fokkert. 23-8-1966: Teunis Gerhard, zoon van T. G. Gerrits (Weverij) en G. ten Hartog. 26-8-1966: Hendrik Jan, zoon van J. G. Peters (Weverij) en M. Vosebelt. 30-8-1966: Hendrika, dochter van G. J. Lubbers (Weverij) en H. Vrugteveen. 7-9-1966: Jennita Henriëtte, dochter van B. Nieuwenhuis (Centr. Werkpl.) en H. van Pijkeren. 8-9-1966: Gerritdina, dochter van H. J. Averesch (Spinnerij) en S. H. J. Waanders. 11-9-1966: Erwin Gradus Maria, zoon van C. J. Kochanowski (Batchingkamer) en B. M. Velnaar. 12-9-1966: Aleida, dochter van W. Smalbrugge (Sterkerij) en A. Roosink. 13-9-1966: Hilbert, zoon van H. Gerrits (Weverij) en A. Schutte. 15-9-1966: Willem, zoon van J. W. Koster (Spinnerij) en K. de Ligt. 16-9-1966: Hendrikus, zoon van H. G. E. Groot herder (Weverij Holten) en H. J. Pongers. Gehuiod: 27-5-1966: G. J. Keizer (Weverij) en F. Hammers. 3-6-1966: J. H. Compagne (Weverij) en G. G. Bosch. 7-7-1966: H. Harbers (Spinnerij) en H. Vrugteveen. 19-8-1966: W. A. J. Bergboer (Weverij) en J. A. M. Koerhuis. 19-8-1966: G. J. v.d. Vegt (Weverij) en A. W. Fokkert. Overleden: 1-6-1966: G. ten Berge - Gepensioneerde. 27-6-1966: Joh. Kastenberg - Gepensioneerde. 22-7-1966: G. Assink - Gepensioneerde. 27-8-1966: J. H. v.d. Riet - Gepensioneerde. Mijn hartelijke dank aan de di- uectie voor het prachtige wand bord dat ik bij mijn pensionering mocht ontvangen en voor de har telijke woorden tot mij gericht. Mejuffrouw Voortman - huishoudschool. Allen, die hebben bijgedragen om ons gouden huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag te maken, be tuigen wij onze oprechte dank. A. ten Berge F. ten Berge-Rouwendal Spuitstraat 22, Rijssen Toen ik uit het ziekenhuis kwam ontving ik van het personeel van de Geurne een prachtige fruit mand. Hiervoor zeg ik hartelijk dank. Ook zeg ik mejuffrouw Vink dank voor haar bezoek tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. D. Nijsink. DANKBETUIGING FRUITSCHAAL VAKANTIE Gaarne willen alle zieken, die een fruitschaal kregen omdat zij de vakantie niet konden opnemen, van harte hiervoor dankzeggen. Na mijn afscheid als leken-con- troleur zou ik gaame de directie willen bedanken voor de prettige ontvangst en de hartelijke woor den mij toegesproken. Tevens wil ik de Personeelsafde ling dankzeggen voor het cadeau dat erg toepasselijk is voor een gepensioneerd man. H. Hofstede. Langs deze weg zeg ik allen har telijk dank voor de financiële bij drage die ik na het overlijden van mijn man mocht ontvangen. Ook ben ik zeer erkentelijk voor de betoonde belangstelling en het medeleven. Wed. Voortman-ter Harmsel. Mijn hartelijke dank aan mejuf- vrouw Vink voor het fruit en haar bezoek en de bazen en personeel van Weverij Geurne voor de prachtige fruitmand tijdens mijn ziekte ontvangen. H. Averesch. Hartelijk dank aan mej. Vink voor haar bezoek en de directie voor de fruitmand, die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. D. v.d. Noort - Krasserij Beek. Hiermede zeg ik bazen en colle ga's van de Spoelerij hartelijk dank voor de fruitmand en mej. Vink voor het bezoek tijdens mijn ziekte ontvangen. G. Stegeman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 19