rende het theater uit en bracht de in nachthemd getooide ontroerde onsterfelijke jongeman ovatie op ovatie en die begeleiden nog steeds elke en scenering van zijn geniale werk. Was de eerste ontvangst van „De Barbier" dus bepaald niet glorieus te noemen, anders was het gesteld met „Der Freischütz" van Carl Maria von Weber. De zegetocht, die dit werk sinds zijn première ten deel viel, tart elke beschrijving. De melodieën werden als ware tophits overal en door iedereen gespeeld, gezongen en gefloten. Weber, die in de bloeitijd der Duitse romantiek deze opera schreef, maakte hiermee een schoolvoorbeeld van de ope rakunst in deze epoche. Met zijn romantische overdaad, zijn naïviteit en wisseling in stemmin gen van hoogste pathos tot rijk sentiment, heeft hij nog niets van zijn betovering verloren. Het jagerskoor, het koor der bruidsmeisjes, de prach tige aria van Max „Durch die Walder, durch die Auen", Agathe's „Leise, leise fromme Weise", zullen elke operaliefhebber in verrukking bren gen. Opera-series te Enschede en Hengelo U kunt zich nog opgeven voor een abonnement op de opera-series te Enschede of Hengelo van het Operagezelschap Forum. Bijzonderheden zijn enige tijd geleden per aan plakbiljet te uwer kennis gebracht. Wij gaven hiernaast een korte beschrijving van de inhoud van de vier opera's die op het program ma staan. Wat de vijfde opvoering zal zijn is nog niet pre cies bekend. Waarschijnlijk wordt dit een musi cal. 13

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 13