Opera Forum in tiet nieuwe seizoen Het nieuwe operaseizoen wordt met „Cosi fan tutte" ingeluid. En zonder overdrijving mogen wij wel zeggen, dat dit inluiden de sprankeling en lichtvoetigheid heeft van een carillon. Aan het einde van ieder tijdperk drukt de verveling een stempel op de levens die er zich in bevinden. Als Ferrando en Guglielmo, de beide verloofden van Dorabella en Fiordiligi, schijnbaar moeten ver trekken om aan een veldslag deel te nemen en hun geliefden alleen te laten, vallen deze Napo- litaanse lieftalligen aan een afschuwelijke verve ling ten prooi. Het is deze verveling (geen voor opgezette ontrouw) die hen drijft in de armen van hun verklede minnaars. Don Alfonso, vriend van allen die door levenservaring filosoof geworden zijn, heeft een spel bedacht om zijn vrienden te leren, dat men nooit zijn ziel en zaligheid moet inzetten op de trouw van een vrouw omdat die nu eenmaal is, zoals ze allemaal zijn: „Cosi fan tutte". Als een modern regisseur die zijn vak in alle voortreffelijkheid verstaat, maakt hij toneel op het toneel, daarbij geholpen door het kamer meisje der dames, de intelligente Despina. Het spel wordt zelfs zover doorgedreven, dat de eeu wig trouwen hun verloofden vergeten en in het huwelijk treden met hun, natuurlijk verwisselde, verloofden. Dit nimmer vertragende werk kreeg van zijn geniale maker alles mee wat er in bijna twee eeuwen operacultuur was ontwikkeld. Het is een aaneenschakeling van de prachtigste aria's, duetten en ensembles welke het vast opera-reper toire kent. Mozart is een Forum-traditie! Een tra ditie die het met deze nieuwe enscenering met luchtige rococo-kostuums en atmosfeerrijke decors zal voortzetten. Wanneer wij nu spreken van traditie denken wij direct aan Wagner en diens „Die Meistersinger von Nümberg", omdat dit het derde werk is dat wij in drie jaar tijd na „Der fliegende Hollander" en „Tannhauser" van deze meester brengen. De confrontatie met deze opera zal een onvergetelijke indruk bij u achterlaten. Wij willen hier in de eerste plaats niet spreken van eigen presentatie en evenmin prestatie en de durf een dergelijk groot meesterwerk te brengen. Maar deze Hand- lung in drei Aufzüge, die als „De Meesterzingers van Neurenberg" in het Nederlands haar pre mière beleefde op 12 oktober 1900 met de legen darisch geworden Jos. Orelio als Sachs, verdient de aandacht, welke men aan elk cultureel bolwerk verplicht is te schenken. Aan dit werk, dat Forum in de oorspronkelijke taal, het Duits dus, brengt, zullen een keur van bekende en nieuw verworven kunstenaars medewerken. Forum wil met deze enscenering aantonen, wat het na meer dan tien jaar intensief teamwork vermag te brengen. De cors en costuums werden door Alfred Siercke, een naam van internationale betekenis, ontwor pen, terwijl de regie van Oskar Walleek zal zijn, een naam die geen verdere toelichting behoeft.' Gustav Fiilleborn zal zijn grote voorliefde voor Wagner tonen en in die zin de voetsporen druk ken van wijlen Paul Pella. Met „II barbiere di Siviglia" zetten wij ons reper toire voort. Dit werk is de speelste speelopera, die ooit werd geschreven. „De zwaan van Pesaro" zoals Rossini werd genoemd, schreef het in der tien dagen tijds! In deze opera pur sang, waarin de ene beroemd geworden melodie de andere verdringt, zult u kunnen genieten van al die buffoneske elementen die kenmerkend zijn voor de stijl welke Rossini als geen ander beheerste. Op 5 februari 1816 dirigeerde de jeugdige 24- jarige maestro zelf de première. Was hij toch thuis gebleven! Het werd een catastrofe. De ouverture ging onder het algemeen tumult van het publiek volledig ten onder. En hoewel de jonge held als een veldheer voor zijn lessenaar bleef staan, kon hij niet verhinderen, dat boven hem op de Bühne die dingen gebeurde die elke theaterman als een nachtmerrie bekend zijn. Door' een slecht gestemde gitaar ging de serenade van Almaviva volledig de mist in. De opkomst van de intrigant Basilio was meteen zijn afgang, want hij viel languit op het toneel en zong bloedend en huilend zijn reusachtige aria. De finale van de eerste acte werd een volledige chaos omdat een plotseling wild geworden kater de solisten bedreigde. Begeleid door gestamp, ge schreeuw en geraas onder een regen van het al- leroverrijpste fruit, haastte Rossini zich na de laat ste maten van zijn werk naar huis. Bij de tweede opvoering bleef de grootste luiaard, die de opera geschiedenis kent, in bed. Maar hij had zich ver gist. Deze keer greep zijn muziek het publiek zozeer aan, dat het riep om de maker ervan. Men 12

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 12