7 Dankbetuigingen 23 Ondergetekende betuigt hiermede zijn har telijke dank aan bazen en arbeiders van de Weverij „Geurne" voor de prachtige fruitmand, die hij van hen ontving. H. BRUINS. Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank aan bazen en arbeiders(sters) van Spinnerij „Boomkamp" en „Bijvank" voor de fruitmanden, die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. D. J. ROUWENDAL. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan Ter Horst Co. N.V. en aan Mej. Vink, voor de blijken van belangstel ling, ondervonden bij de ziekte en het over lijden van onze lieve moeder Wed. J. Haze- winkelSorleij. Fam. HAZEWINKEL. Voor de vele blijken van medeleven, zeg ik, mede namens mijn ouders, het perso neel van de spinnerijen hartelijk dank. Voor het financiële cadeau, alsook voor de mooie fruitmand van spinnerij „Bijvank" wil ik allen hartelijk dank zeggen. Vanuit Enschede de hartelijke groeten. M. LIGTENBERG. Hierbij betuig ik mijn hartelijke dank aan bazen en medearbeiders uit weverij „Bij vank" voor de prachtige fruitmand, die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. JOH. TEN HOVE. „Wanneer de mensen over gelukkige ogen blikken spreken, halen zij altijd herinne ringen op. De oorzaak hiervan is deze, dat het geluk de eigenschap heeft slechts zicht baar te worden als het voorbij is". „Een ieder heeft het in zijn macht een persoonlijkheid te zijn, indien hij slechts de moed bezit te wezen wat hij is". Öp gezette tijden zijn we gewend de balans op te maken over een achter ons liggende periode. Wij menen, dat dit een goede gewoonte is, die vooral bij de jaarwisseling een bijzondere betekenis heeft. En ook al zullen anderen U in deze weken soortgelijke beschouwingen voor schotelen, wij menen, dat een terugblik in „Het Anker" niet mag ontbreken. Het wereldgebeuren in 1958 kunt U over enige dagen in dag- en weekbladen weer eens lezen, zo U al in dat weinig verhef fende geïnteresseerd mocht zijn. Daarom zoeken wij het meer in onze eigen kring, dat maar een heel klein onderdeeltje is in die grote wereld, maar waarmee wij bijna onverbrekelijk zijn verbonden. Ook wij allen, personeelsleden van Ter Horst Co. N.V. maken met elkaar nieuws, al staat dat niet altijd in de krant. Teruggaande naar de eerste maanden van het jaar herinneren wij ons hoe een ieder zich met grote zorg afvroeg hoe wij zou den kunnen blijven produceren. De voor raden waren schrikbarend groot geworden en de afzet van onze produkten liep ter zelf- der tijd nog terug. Wat anderen in die tijd van „bestedingsbeperking" reeds voor ons hadden moeten doen, bleek ook in ons bedrijf onafwendbaar en zo werd op 17 fe-

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1958 | | pagina 25