Maak zelf Uw Kmiswoord-puzzle! (In totaal ruim f 5000,- uitgeloofd) Van het Hoofdbestuur van Het Nederlandsche Rode Kruis ontvingen wij het verzoek weer een kruiswoordpuzzle te plaatsen. Het Rode Kruis is een instelling die ons aller sympathie en steun verdient en daarom hebben wij gaarne aan dit verzoek voldaan. Dit maal is het een puzzle waaraan iedereen kan meedoen en wij verwachten dan ook, dat vele van onze lezers een oplossing zullen inzenden. Veel succes en win één van de geldprijzen 15 Aantal door mij behaalde punten Invullen met blokletters 1. Wat U moet doen. Vul de open vakjes in met een der hieronder vermelde woorden. HELP en GEEF moeten op hun plaats blijven staan. Een woord mag slechts éénmaal worden ingevuld. Het gaat erom een zo hoog mogelijk aantal punten te behalen met onderstaande punten waardering a=l, e=2, 1 3, 0 6, u=7, y 8 punten: verder zijn b, c, d en f 4, g, h, j en k 5, 1, m, n en p 6, r, s, t en v 7 en w, x en z 8 punten. Als totaal aantal punten geldt de waarde van de letters in de 56 vakjes, dus ook van HELP en GEEF. Bijvoorbeeld: rasp 7 +1 7 6 of 21 punten, maar rood 7 6 6 4 of 23 punten,

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1958 | | pagina 15