PARKAGENDA 14 EEN LEUK HANDWERKJE De zomer is weer voorbij en de winter met z'n lange en gezellige avonden staat voor de deur. Op zo'n avond wil men wel eens iets anders dan anders doen. Nu is een handwerkje wat weinig kost en gauw klaar is, altijd welkom Als het resultaat dan ook nog prachtig is, zal men gauw beginnen met een lapje grijs of naturel-kleurig handwerklinnen op te zoeken of te kopen, een restje oranje en hardgroen vilt, een streng zwarte perlé borduurzij en U hebt het materiaal voor een aardig kleedje of kussen. U begint nu eerst met een beetje handig heid het verkleinde schema te vergroten op een stuk papier. Als U dit zelf niet kunt mag ook gerust een broer of zus of zoon of dochter dit voor U doen. Daarna brengt U met carbon het motief over op de stof. U knipt nu eerst 12 rondjes van 2 cm. middellijn van het oranje vilt en de blaadjes plm. 2 a 2'A cm. lang van groen vilt. De rondjes en de blaadjes spelt U nu op de aangegeven plaatsen, waarna U ze vast hecht met een draadje stikzijde in dezelfde kleur. De nerven op de blaadjes worden eveneens met de groene stikzijde opgewerkt. Daarna voltooid U het borduurwerk met de zwarte borduurzij in steelsteek verwerkt. Het kleedje wordt afgemaakt met een zoom van plm. 4 cm. breed. Een kussen of theemuts op dezelfde ma nier gemaakt zullen het ook prachtig doen. U kunt zelf natuurlijk ook een ander mo tief bedenken en Uw eigen kleuren kiezen! Veel succes en veel prettige uren. Dit motief ook in de rechter bovenhoek optekenen en opwerken. H. B. L. V. Dinsdag 18 november Liefdadigheidstoneelvereniging „De Gong" met: „lm weissen Rössl". Vrijdag 21 en zaterdag 22 november: Provinciale pluimvee- en konijnen tentoonstelling te organiseren door „De Eendracht". Dinsdag 25 november: Toneelgezelschap „Johan Kaart" met„Potasch, Perlemoer en de Pekinees". Donderdag 27 november Contactavond Personeel Kamgare® spinnerij „Riessen". Vrijdagmiddag 5 december: St. Nicolaasmiddag voor de kinde ren van het personeel van Ter Horst Co. N.V. Zaterdag 13 december: Jubileum-uitvoering „Wilhelmina". Doordat op 21 en 22 november en 13 de cember de zaal niet beschikbaar is, wordt de filmvoorstelling verschoven naar resp. maandag 24 november en maandag 15 december.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1958 | | pagina 14