SOCIALE VOORZIENINGEN 13 Een mooi plekje bij de Nutter bronnen haald op muziek en zang door twee jon gens uit Amsterdam. Het was nogal vermakelijk en de jeugd amuseerde zich dan ook weltot er plotseling dikke regendruppels vielen. De hol- en valpartij die toen volgde, was beslist een plaatje waard. Toen de regen minderde ging het in flinke pas huiswaarts, waar we werden opge wacht met een kopje thee. Er werd nog wat piano gespeeld, gezongen, enz. en toen was de dag ten einde. Vermoeid maar voldaan gingen we naar bed. Ook dat veroorzaakte nogal hilariteit vanwege de lage en hoge bedden, maar na een half uur was het ook bij ons rustig. De volgende morgen 7 uur, was het weer tijd om op te staan. Om 8 uur volgde het ontbijt en daarna moest het huis weer op orde gebracht worden om nieuwe trek kers te ontvangen. Onze groep was nu echter vrij en zo kon den we dus tijdig weer vertrekken. Na eerst een eind de straatweg te hebben gevolgd, gingen we op weg naar de „berg- vennen". Er groeien daar allerlei plantjes, die in onze directe omgeving niet voor komen en dus gingen we op zoek. 't Gaat daar doorgaans ten koste van een paar natte voeten, maar wie het zo nauw neemt, is bepaald een kniesoor. Na een poos rondgedwaald te hebben reden we naar de grensovergang Rammelbeke. Ook daar vertoefden we enige tijd en zet ten toen koers naar Denekamp. Vandaar weer naar Ootmarsum, Vasse, Fleringen, richting Almelo. We werden die dag rijke lijk met regenwater overgoten, maar hiel den ondanks dat de moed er in. In Almelo hadden we nog voldoende tijd en gelegen heid om de inwendige mens te versterken en toen moesten we wel weer op eigen huis aan. We genoten allen van dit korte uitstapje en bij het afscheid kwam als uit één mond „het volgend jaar weer, maar dan langer". D. HULST. In de maand juni werd in 18 gezinnen een gezinsverzorgster geplaatst. Aan 23 gepensioneerde jarigen werd een Krjaarsbezoek gebracht en het cadeautje erhandigd. Aan 13 zieken werd een bezoek gebracht. In de maand juli zag het er als volgt uit: In 15 gezinnen werd de moeder door één van onze gezinsverzorgsters vervangen. 33 Gepensioneerde jarigen werden ter ge legenheid van hun verjaardag gefeliciteerd. Aan 20 zieken werd een bezoek gebracht, terwijl aan de patiënten die tijdens de va kantie in het ziekenhuis lagen of thuis bedlegerig waren, een fruitmand werd aan geboden. In de laatste maanden waren er enige van onze gepensioneerden, die hun 50-jarig hu welijksfeest mochten vieren en zijn we hier ook even in de feestvreugde gaan delen en werd een fruitmand aangeboden. De gouden echtparen waren G. Bakker, Huttenwal 29. G. J. Voortman, Banisweg 6. H. Harbers, Dannenberg 39. D. Schuiterd, Lentfersweg 6. Dat het voor hen, kinderen en kleinkinde ren een echte feestdag was, is begrijpelijk, vooral wanneer Moeder en Vader nog ge zond zijn, zoals het bij al onze bruidsparen was.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1958 | | pagina 13