SPAARFONDS Personalia 9 Op zaterdag 19 april werd de traditio nele spaaravond gehouden in de grote zaal van het parkgebouw. Door verschillende omstandigheden moest deze datum enige keren verschoven worden, waardoor deze bijeenkomst enigszins ver laat werd. Ondanks het mooie lenteweer waren toch plm. 275 leden aanwezig. Na de koffie nam de heer Jordaan het woord en heette de aanwezige leden har telijk welkom. Vervolgens gaf spreker een overzicht van het afgelopen spaarjaar, waaraan wij het volgende ontlenen t Saldo per 31 -12 - '56 f 284.572,64 P Rente over 1957 f 6,984,92 Netto gespaard in 1957 f 68.477,79 Saldo per 31 -12 - '57 f 360.035,35 Het aantal spaarders in 1957 bedroeg 638, waarvan 443 personen volgens het regle ment in aanmerking komen voor het door de firma beschikbaar gestelde bedrag. De heer Jordaan merkte hierbij op, dat in het afgelopen jaar goed is gespaard en sprak de wens uit, dat dit in 1958 ook zo moge zijn. Spreker dankte hierbij allen, die met de administratie, enz. bij dit sparen be trokken zijn. Vervolgens deelde spreker mede, dat de Direktie besloten heeft eenzelfde bedrag aan prijzen beschikbaar te stellen als vorig jaar en dat daarnaast op elk boekje voor de spaarders, die hebben voldaan aan het gestelde in artikel 6 van het spaarregle- ment f 4,zal worden bijgeschreven. Verder zegt spreker, dat na de trekking van de prijzen een aantal korte filmpjes zullen worden vertoond. Dit keer zal de firma Zandvoort dit doen, met zijn smal filmapparaat, aangezien i.v.m. de bioscoop- luiting geen normaal-films kunnen wor- 'en gedraaid. e heer Jordaan besluit hiermede en wenst allen verder nog een gezellige avond. Een luid applaus van de leden onderstreep te deze belangrijke mededelingen. De volgende 20 minuten was er een voel bare spanning toen de namen werden be kend gemaakt van de spaarders voor wie een grotere of kleinere prijs werd ge trokken. Hierna werden enige korte filmpjes ver toond, die met betrekking tot de liefheb berijen in Rijssen wel heel erg in de smaak vielen. O.a. zagen we: „Onze dorpsvogels"; „Het leven van een ui"; „Grote vissen (visvangst)"; „Houthakkersfeest" „Jachthonden" en twee tekenfilmpjes. Na afloop van deze filmpjes sprak de heer Ligtenberg een kort slotwoord, waarbij hij de hoop uitsprak, dat de vertoonde filmpjes „voor elk wat wils" zijn geweest en dat zij velen even in hun element heb ben gebracht, als jager, visser, of vogel liefhebber. Hierop aansluitend dankte de heer Van Putten namens de spaarders, de Direktie hartelijk voor de financiële bijdragen aan de spaarders en het gebodene op deze avond. Spreker meent van deze gelegen heid gebruik te moeten maken om te at tenderen op het mooie in de natuur, dat ons dagelijks omringt en met name op de eerbied voor het leven van de dieren in het algemeen en dat van de vogels in het bijzonder. Geboren 11-3-1958 Hermannus Marinus, z.v. H. J. Ebrecht (Weverij) en M. A. Aan stoot. 24-3-1958 Grietje Klasina, d.v. J. v. d. Haar (Kantoor) en K. Winter. 28-3- 1958 Gerrit Jan, z.v. J. Baan (Cen trale Werkplaats) en H. Pijf- fers. 16-4-1958 Jenneken, d.v. J. Harbers (Spoe- lerij) en G. Scheppink. 28-4-1958 Johanna Albertha, d.v. J. Sep- penwoolde (Wij) en A. Swiers. 4 - 5 -1958 Gerritdina, d.v. M. Nijland (C.W.) en J. Smit. Aangenomen 1-4-1958 J. Alink (Kantoor). 3-5-1958 A. Slagman (Schoonmaakster). Overleden 16-3-1958 B. J. Wilmink (Kantoor). 21-3-1958 G. W. v. d. Maat (Gepension.) 6-4-1958 J. W. Altink (Gepension.) 1-5- 1958 G. Zandvoort (Gepension.) 2-5-1958 W. H. Pas (Gepension.)

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1958 | | pagina 9