©©©©-©©©=©©©© X cat onije telzciiLiiii diCj- en Een van onze medewerkers heeft de lief hebbers van rekenen en cijferen (en puz zelen weer eens aan het werk willen zetten. Het resultaat ziet U hieronder af gebeeld. Wij wensen U er veel plezierige uren mee toe. Misschien moeten we voor de knappe koppen zeggen: veel plezierige kwartiertjes. Tot het woord minuten dur ven we niet af te dalen. Dat zou bijna een blaam zijn op de samensteller van de puzzel Nieuwelingen op dit terrein moeten weten, dat elk bepaald figuurtje een bepaald cij fer voorstelt. fl De goede oplossers staan een paar prijs jes te wachten, die zo nodig bij loting worden verdeeld. En nuaan het werk en op naar succes. 28

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1958 | | pagina 28