Huishoudschool Ons Badhuis 12 één maand, alleen aan de gepensioneerden. Zij zal dan tot de conclusie moeten ko men, dat de zorg om geen maagkwaal te krijgen, groter is dan die voor de slanke lijn, want die blijft onder alle omstandig heden. En woer mut het hén met Kerstmis en töafelkesaona, wanneer men de hele maand al te veel heeft gesnoept En U heeft vast een beetje medelijden, wanneer bij het schrijven van dit artikel tje nog 7 pakjes klaar liggen ^oor 7 ja rigen van zondag en maandag. Vergeef het dan maar, wanneer het niet mogelijk is de gebruikelijke feesttractatie bij 7 men sen in een paar uur tijds te verwerken. Het gaat erom, dat de band blijft bestaan; dat is de hoofdzaak, daar brengt geen kopje thee of gebakje verandering in. De volgende aantallen baden het Badhuis genoteeerd 48ste week 1076 49ste week 1091 50ste week 1049 51ste week 1109 52ste week 1119 1ste week 1123 2de week 1195 3de week 1211 4de week 1025 5de week 1241 De vorige keer hebben we samen een jon gensmutsje gebreid. Nu haken we een voorjaarskapje. Dit kapje is in een wip gemaakt en staat erg vlot, ook bij paardestaart of Indische rol. Het materiaal behoeft ook geen bezwaar te zijn. Men heeft hiervoor niet veel wol no dig. We nemen dubbele koordwol met daar bij passende haaknaald nr. 1. (Imra). In het laatste nummer van 1957 stond een verkeerde tijd vermeld. Daarom vestigen wij er Uw aandacht op, dat er voor vrou wen en kinderen (onder geleide) beneden de 10 jaar, alsmede voor meisjes van 10 15 jaar gelegenheid tot baden is op: Donderdag van 13.3017.30 uur. Dan nog een verzoek aan de oudere da mes, die van het badhuis gebruik maken. Op vrijdag en zaterdag loopt het storm, maar op vrijdagmiddag tussen één uur en half vier is het niet druk, omdat de kin deren dan nog niet uit school zijn. U kunt in die uren dus heel rustig Uw bad nemen. Dat is prettig' voor Uzelf en U helpt er ons personeel mee. Dus dames zonder kin deren, kom in het vervolg tussen één uur en half vier, om lang wachten te voor komen. We beginnen achter. Haken steeds heen- en teruggaande toeren en steken in d^ achterste lus van de steek in. I Zet 40 losse op. Omkeren. Ie toer: 1 losse, 5 vaste. Haak stokjes tot er nog 6 steken zijn, hierin 6 vaste. Om keren. 2e toer: 1 losse, 5 vaste. Haak stokjes, doch nu meerderen in elke tweede steek, door tweemaal in dezelfde steek te haken, eindig met 6 vaste. Omkeren. 3e toer: als eerste toer. 4e toer: 1 losse, 5 vaste, meerder in elke derde steek en eindig met 6 vaste. 5e, 6e en 7e toer: als de eerste toer. 8e toerals de eerste, maar dan vaster. Nu wenst de één een groter kapje dan de ander, doch dan haakt men de 8e gewoon als de eerste toer en de 9e toer meerdert men in de 8e steek. Dan nog b.v. 3 toeren

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1958 | | pagina 12