Gehachte Heren, De onderhoud der zinken of ijzeren dakgoten in de fabrieken is altijd de oorzaak geweest van vele zorgen, en het binnen lopen van onverwachte wateren door gaten en scheuren der oude dakgoten of plate- formen heeft al veel schade berokent. Oude en versleten zink is heel moielijk te herstellen omdat de verdunde zink het souderen en het zoutzuur niet meer kan verdragen. Nieuwe zink leggen is zeer kostelijk en het uitrekken van de oude zink, om de nieuwe te plaatsen, vraagt veel werk voor het uitbre ken, en er wordt dikwijls veel schade aan de pannen gedaan, en hooid- zakelijk aan de ruiten die zeer kostbaar zijn. Het onze doenwijze en ons produkt de GUMMIBITUUM, een bituum Realieerd met gummi dus onverslijtbaar, zijt U meester van alle situa ties in de fabriek, zelfs als het oude zink, ijzer, lood of andere me talen en in het bijzonder beton is. Het produkt GUMMIBITUUM is een uitvinding onzer Firma en is buiten ons niet op de markt gebracht. Ziehier de werkwijze voor het repareren der scheuren en gaten in de zink of ander materiaal. Men vult een emmer die niet uitloopt met 6 of 7 kilogram bi-^ tuum G en men zet deze op het vuur eener smidse, als het produkt vloei baar is dus gesmolten, plaatst men een laag Bituum G met een witborstel op de scheur of gat, men legt een bandje katoen op de scheur (.altij iets grooter dan de scheur zelve) en een tweede laagje volstaat om een reparatie te bekomen die onsterfelijk is; de ganse operatie heeft 10 seconden geduurt. Vijf kilogram Bituum G volstaat om 20 reparatien te volbren gen op voorwaarde dat het te repareren materiaal droog en zuiver is. De prijs van het produkt is een Gulden de kilogram en wordt in papieren zakken van 52 k. verkocht; het kan te T. in mijn depot afgehaald worden. De bestellingen worden bij onze Firma te B. ontvangen en direkt naar het depot te T. doorgezend. •De Bituum G smelt nooit door de warmte of barst niet door heu friezen, het is onnidelijk hard en kleeft niet aan de voeten als man er op loopt, het is bestand tegen alle ZUREN en is buitengewoon bes» temd voor het leggen van tegels in de ververeien. Onze Firma garandeert ons produkt voor een termijn van ten minste 20 jaren, al is het op oude metaal of beton of tegels. Men is niet verplicht de werkzaamheden door onze Firma te laten uitvoeren, men kan hetzelve doen; maar wij zijn tot Uwer bes chikking indien het noodig is. Hooghachtend 7

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 7