24 van die babycommode liever een klein bu reautje zou hebben om aan te tekenen en te knutselen. Probeer daarom ook bij het aan schaffen van kindermeubels iets te kopen, waar U of het kind ook later nog iets aan heeft, al was het maar door een eenvoudige ombouw of een ander verfje. Ga ook na, welke behoeften U precies hebt ten aanzien van meubilair. Wanneer U bij voorbeeld zeker weet, altijd veel aanloop te krijgen, dan is het logisch, dat men veel zitmeubels koopt: een aantal gemakkelijke fauteuils, een bank. Maar als dat n-iet het geval is, beperk dan liever het aantal meu bels, dat U in Uw zitkamer zet; ze staan U toch maar in de weg, U moet ze schoon houden en U heeft er weinig aan. Die enkele keer dat er wat meer visite komt, kunt U voor die korte tijd heel goed wat andere, rechte stoelen aanschuiven. Uw kamer blijft dan ruim en gemakkelijker te onder houden. Houdt Uw kamers zo ruim mogelijk en de wandversiering kan daarbij goed helpen. Eenvoud is ook hierbij het kenmerk van het ware: een paar goede en gezellige pla ten aan de wand maken de kamer licht en vrolijk. Wie de vier kamerwanden volhangt met foto's, platen en de produkten van de handenarbeid van de kinderen zal de kamer steeds kleiner zien worden, hoewel het wel eens moeilijk is, te voorkomen dat de mu ren op deze wijze door kinderlijke produk ten worden „versierd".... Tenslotte: een goede raad om nog iets an ders te voorkomen, speciaal voor hen, die zich met hun huwelijk gaan inrichten. Pro beer te voorkomen, dat men U wandversie ring, lampjes en dergelijke zaken ten ge schenke geeft, die U niet zelf heeft uitge zocht en besteed daarom grote aandacht aan het maken van een verlanglijst, die ver standig is samengesteld, en waarop die lampjes en wandversieringen niet voorki« men. Als ieder van Uw kennissen weet, a* U bij voorkeur iets heeft van die verlang lijst, dan zal men er minder toe komen U op te schepen met gruwels, die U niet kunt opbergen, maar die in Uw kamer geheel en al misstaan. En dat werken met die ver langlijst, steeds weer aangevuld met passen de geschenkmogelijkheden, kunt U lang vol houden, ook wanneer er kinderen komen Ook hier geldt weer, wat ten aanzien van de gehele woninginrichting Uw richtsnoer moet zijn: Uzelf en Uw gezin moeten pret tig en comfortabel in en met Uw inrichting kunnen leven. Laet het kostelijckst van al, U niet roeckeloos ontslippen, Dat's de tijd, die snel gaet glippen, Zonder dat hij keeren zal. Joost van den Vondel (15871679)

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 24