22 ook GEEF en HELP tellen mee. De sleu telwoorden moeten natuurlijk „horizon taal" worden verwerkt. De prestatie wordt dus beloond. Een lo terij is dit niet. 3. GROEP I: Twintig verschillende inzen ders met (volgens de jury van het Rode Kruis) de meeste geldige punten, die i;extra postzegels hebben geplakt, krijgen f 0,50 per punt uitbetaald. (Bijvoorbeeld'. 200 a f 0,50 f 100, Alle inzenders in deze groep krijgen een lijst met de uitslag toegezonden. GROEP II: Dertig verschillende inzen ders met (volgens de jury) de meeste geldige punten, die f 0,50 extra postze gels hebben geplakt, krijgen f 0,25 per punt uitbetaald. (Bijvoorbeeld: 200 x f 0,25 f 50, 4. Voorwaarden Oplossingen op een briefkaart plakken of overtekenen. U hoeft Uw „Anker" dus niet te verminken, als U de puzzel in wilt sturen. Totaal aantal punten daarbij vermel den. Op de adreszijde, naast het gewone post- tarief (7 cent) f 1,— extra postzegels plakken, wanneer U f 0,50 per punt wilt winnen GROEP I. f 0,50 extra postzegels plakken, wanneer U f 0,25 per punt wilt winnen GROEP II. Inzenders in Groep II, die een lijst meh uitslagen wensen, moeten f 0,15 extrii postzegels plakken. Uw naam en adres duidelijk schrijven (met blokletters). Adresseren aan: Het Rode Kruis, Prin- sessegracht 27/ Den Haag. Inzendingen moeten uiterlijk 15 janu ari 1957 vóór 12 uur binnen zijn. 5. Een onafhankelijke jury wijst de prijs winnaars aan. Correspondentie over de beslissingen van de jury kan niet wor den gevoerd; wie meedoet onderwerpt zich aan deze afspraak. De namen van winnaars onder onze lezers woorden bekend gemaakt: a. zo mogelijk in het volgende „Anker". b. aan de inzenders in GROEP I door het Rode Kruis. c. aan de inzenders in GROEP II, die 15 cent extra postzegels hebben bijgeplakt, door het Rode Kruis.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 22