IPecambetovetpelnzincjen 2 December, leren wij op school, is de win termaand, maar tegenwoordig zouden wij gelijktijdig kunnen zeggen „ca- deau-maand", want deze laatste maand van het jaar staat in het teken van het geven. We worden hiertoe door de winkeliers uitge nodigd, die ons met hun prachtige helver lichte etalages lokken en er een romantisch tintje aan geven, zo romantisch, dat we voor niets ter wereld onze decembermaand zouden willen missen, ook al is deze ander zijds de meest donkere en sombere maand van het jaar. Er is toch altijd een bepaalde elk jaar weer opnieuw Het begint al in novem ber, wanneer ongeveer op de helft van de maand St. Nicolaas ar riveert. De waardige oude grijze heer, komt met z'n schip aan bij de Prins Hendrikkade voor het Centraal Stati on te Amsterdam en evenals bij de aan komst van vorsten en vorstinnen, wordt ook St. Nicolaas met veel eerbetoon ontvangen. Dikwijls is ook onze Koningin met Haar kinderen aanwezig om de Sint te begroeten. De route langs het Damrak, de Dam en de Leidsestraat naar de plaats van bestemming is één zegetocht. 700 kinderen van verschillende tehuizen wachten hier al met een enorme spanning op de goede Sint met z'n gevolg van wel 40 Pieten en het is roerend wanneer al deze stemmetjes „Zie ginds komt de stoomboot" beginnen te zingen. Het tram- en autoverkeer wordt omgelegd en heel Amsterdam is werkelijk op de been en gelukkig vraagt zich niemand af van welke richting de Bisschop is. Sinterklaas is Sinterklaas, waar we nu eenmaal een gro te eerbied voor hebben, die voor de kinderen het waarheid geworden sprookje is en waar van wij later nog zeker weten, dat hij de enige man in ons leven is geweest, voor wie we zonder meer een diep respect hebben ge had (en dan behoeven we verder nog geen enkele man tekort te doen En zelfs wanneer we bekende zwarte schoe nen onder St. Nicolaas z'n mantel zagen uit komen, was dit nog geen feit van herken ning, want het waren ondanks dat toch St. Nicolaas z'n schoenen en daarmee uit. Het was en is allemaal even heerlijk. Altijd weer zijn het dezelfde soort kindersnoetjes, die verlangend uitzien naar de tijd van 5 de cember. Natuurlijk spelen de cadeautjes ook een grote rol bij dit alles. St. Nicolaas, die geeft en geeft en met gulle hand ons be deelt, zonder te vragen„Wat ontvang ik er voor Hij is al blij, wanneer ieder kind zijn beurt wat hooi en een wortel in z^^P schoen doet voor zijn paard. Hieruit blijkt, dat St. Nicolaas ook het dier niet vergeet. Het is hier geen kwestie van „Voor wat hoort wat", maar alleen van geven en om dat alle kinderen hun schoen vullen met voer voor het paard, kan het even oud wor den als zijn baas, wat zo gemakkelijk is met het oog op de routine, die de oude schim mel bij het berijden der daken gekregen heeft. Het Kerstfeest staat in een geheel ander licht en waar het St. Nicolaasfeest -g. door een ieder op vrijwel -S v A- gelijke wijze wordt ge vierd, is dit met het Kerst feest een gans andere zaak. We zijn wat dat aangaat al enige jaren aan het ver anderen in Nederland. In vloeden uit andere landen spelen een rol en we pas sen ons aan naarmate we geaard zijn. Er zijn men sen die nu de kinderen groter worden niet meer aan St. Nicolaas „doen". „Wij vieren het altijd met Kerstmis" en dan wordt be doeld„Wij geven elkaar cadeautjes met Kerstmis". Daarbij komt dan een intiem dinertje bij kaarslicht, waar altijd een bij zondere sfeer door ontstaat, tenminste als iemand gevoelig is voor het zachte licht der kaarsen. Er zijn mensen die hiervoor geen greintje gevoeligheid aan de dag leggen en die na zich vijf minuten goed te hebben gehouden bezwerend een haze- of konijnepoot ophef- sfeer waar wij ons op verheugen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 2