tPankbetuiciïnjen 19 Op 30 november viel de eer te beurt aan: (van links naar rechts) J. H. Brunnekreeft, J. B. J. Brinks, H. Bek- kernens, E. J. Harbers, H. J. Ligtenberg, H. Averesch, A. Kippers, M. Boerman, J. Dangremond, J. A. Lohuis en G. J. Bolink. Nadat hun op het Gemeentehuis door Wet houder Scholman de medaille werd opge speld, kwamen ze, zoals gebruikelijk, op het meer dan 40 jaar voor Ter Horst Co. N.V. hebben verricht en dat zij blij is, dat dit op deze wijze herdacht kan worden. Baas H. J. Ligtenberg dankte hierna na mens de gedecoreerden de heer Ter Horst voor de waarderende woorden tot hen ge richt. Spreker zegt blij te zijn, dat ze deze dag hebben mogen beleven. In de eerste plaats past het ons dank te zeggen aan onze Schepper, die gaf dat wij onze arbeid tot Kantoor. Hier werden ze door de voltallige Directie ontvangen en hartelijk gefelici teerd met hun decoratie. De oudste Directeur, de heer J. J. ter Horst, zei, dat de Directie hen allen zeer erkente lijk is voor het vele werk, dat ze gedurende nu toe konden verrichten en in de tweede plaats aan onze Directie, die als dank voor onze werkzaamheden ons voor deze Onder scheiding heeft voorgedragen. Hierna werd afscheid genomen om deze dag verder in de huiselijke kring te vieren. liermede zeg ik de bazen en arbeiders(sters) van de Naaierij hartelijk dank voor de mooie krentenwegge, die ze bij de geboorte van onze zoon gestuurd hebben. W. SCHULENBURG. Mede namens mijn broer en zusje dank ik de Directie en het personeel van Ter Horst Co. N.V. hartelijk voor de betoonde be langstelling tijdens de ziekte en het over lijden van mijn Moeder en voor de finan ciële bijdrage, die ik van hen mocht ontvan gen. M. NIEUWENHUIS. Hartelijk dank aan de bazen en collega's van Weverij „Beek" voor de prachtige fruit mand, die ik tijdens mijn ziekte van hen heb ontvangen. J. M. PFEIFFER. Het personeel dat op 31 oktober en 30 no vember j.l. een Koninklijke Onderscheiding mocht ontvangen, zegt de Directie en hun collega's uit de afdeling hartelijk dank voor de gelukwensen en de belangstelling hun betoond. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling, bij ons 25-jarig huwelijksfeest ondervonden. Familie MENSINK, Parkgebouw.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 19