Dn t veeld SPORT 11 Op eéne van dée mooie noajoarsdaage, leup ik in 't veeld. De wichtere hak neet biej miej en de vrowwe har gin zin. Ik leup te dwêln en kwam an 't prakke- zeern oawer wak zag. Inweaneg wök een betje bange, want der wot smangs te rijaal oawer de dinge dag (of e-geet neet) ak miej neet /vergisse. Wat zow wat missen awwe neet mèr gengeln konn duur al det moois, awwe neet meèr 't veeld in konn Loawe mèr eèlke wean, nen Riessender is gek met ^^in veeld. Iej wot, zegge, nows' aans. Het is hier mooi, joa De roste koomp hier op oew an. Wat blaan dee zeent al of e-völne, De steurksen zit' er non nog an. Dee kluurt zik non te hoópe In gèl in broen en rood. En wat mèr 't eerste op zin moois is. Det is ook 't eerste doöd. Zö is 't hier op zin kluurigst, ne schilderieje, um zo te pakn. Het zol oew zeèr doon in de zeele, Aij doar een stukke oet mönn hakn. Loaw't zö toch loatn hier, leu. En beume' en buske loatn bestoan; Dan keunt de keender later ok nog, Dit spraanklend kluurnfees oondergoan. Dan zeênt ze oons nog daankboar Vuur waw 'eur hebt an goods bewoart. Dan is'ter aait nog ietskes oawer, Woer 't een meanske duur bedoard. A. J. B Over bovenstaand onderwerp valt in de wintermaanden weinig nieuws te schrijven. De afdeling wandelsport heeft met haar tocht in Oosterbeek het wandelseizoen besloten. Een seizoen waarin het weer onze wandelaarsters nu niet zo erg best gezind was en waar onze wandelsucces sen evenredig aan waren, want dat deze nu zo daverend waren, mogen we toch ook niet zeggen. Maar dat we weer gezellige wandel middagen hebben gehad, staat vast en dit is wel een winstpunt. Wat is er dan ook ge zelliger dan na de volbrachte werkuren de vrije zaterdagmiddag te gebruiken om een flinke wandeling te maken in de vrije na tuur, ver van aile geroezemoes en lawaai Hopelijk zijn er het volgend wandelsei zoen meer meisjes die er zo over denken en zich bij onze groep aansluiten. Over aansluiten gesproken, willen de meis jes die zich voor 1957 weer denken aan te sluiten bij de N.U.W., zich zo gauw mogelijk aan hun leidster in deze afdelingen opge ven. Je weet wat de voordelen zijn van het lidmaatschap der N.U.W. Je krijgt iedere maand het blad „Wandel mee"; dan krijg ie een wandelboekje waar bij iedere gelopen tocht je kilometers in genoteerd worden (eventueel voorzien van een mooie foto van die tocht); verder krijg je op iedere N.U.W.- tocht f 0.25 reductie. En dit alles voor f 1. oer jaar. Me dunkt, dames, dit mag geen beletsel zijn om lid te worden. En zoals ge zegd, zo spoedig mogelijk opgeven, in ieder geval voor 20 december. Laten wij de herensport van het afgelopen jaar nog eens de revue passeren, dan kun nen we niet anders dan zeer tevreden zijn. Want wat is er weer sportief gestreden om de hoogste voetbaleer van de fabriek, name lijk het kampioenschap. Als altijd is het hard, doch sportief toegegaan. Nu onze volleyballers. Wist U, dat ze in de Nijverdalse volleybal-competitie hun eerste winstpunten binnen hebben Nu ja, ze staan nog wel niet bovenaan, maar alle begin is moeilijk en hier zeker wel, want zij moesten overschakelen van de veldsport naar de zaalsport en dit vergt even tijd, doch dat deze enthousiaste groep er wel ko men zal, staat voor mij vast. Wat zij nog wel kunnen gebruiken is een paar leden meer. Kom heren, praat eens met Vlogt- man of Kreijkes, 'k wed, dat ze U zeker warm maken voor deze mooie gezonde sport. J.P.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 11