Holten uit de hand geslagen wordt met alle gevol gen van dien. U heeft dan vetoplossende middelen nodig om de vlek te verwijderen, maar het helpt U niet, wanneer U deze slechts oppervlakkig met een doekje af neemt. Ogenschijnlijk zijn de vlekken weg, maar de volgende dag zitten ze er weer. U moet ze weken in een bakje met te- tra (niet brandgevaarlijk, maar wel bedwel mend; doe het dus bij een open raam). Het enige dat overblijft is de lucht, maar wanneer U het kledingstuk buiten hangt, verdwijnt ook dit laatste euvel. Wit goed kunt U uitkoken, zodat ook dan de tetra- lucht is verdwenen. Likeur Dat is een drankje, dat hier in Riessen veel geschonken wordt. De vlekken van likeur worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de grote hoeveelheid suiker. Deze kunt U dus het beste oplossen met doodgewoon water; is het heel erg, dan de plek weken. Machineolie Deze vlekken behandelt U als alle gewone vetvlekken. Eerst een flinke onderlaag van een handdoek of zo en daarna met tetra, benzine of ether. (Dit alles buiten bereik van vuur). Mayonaise De vlek wordt in twee gedeelten verwijderd. Allereerst verwijdert U de vettigheid met benzine of ether. Daarna, als de plek hele maal droog is geworden, wast U de rest uit met lauw water en ammonia. Mayonaise op kleedjes en stoffen die gekookt kunnen wor den, kunt U in de gewone was doen. Melk: Als U melk op een stuk stof hebt gemorst, is die helemaal niet moeilijk af te nemen met lauw water, zolang de vlek vers is, maar als ze al is ingedroogd, dan wordt het moeilijker. Het is de caseïne (kaasstof) die het schoonmaken bemoeilijkt. Caseïne wordt verwijderd met borax. Bevochtig de vlek met water en wrijf er borax in, daarna goed uitwassen met lauw water. Menie en olieverf Verse vlekken hoogstens één dag oud kunt U verwijderen met terpentijn, benzine of petroleum. Oude vlekken moeten inge smeerd worden met zachte zeep, die U "er 2—10 uur laat intrekken, al naargelang dj^ ouderdom van de vlekken. Daarna schraatl^J U de zeep en de verf er af met een mes en de laatste sporen verdwijnen met zeepwater. Mercurochroom (z.g. rode jodium): In plaats van jodium-tinctuur, die bruin ziet en zo prikt in een wond omdat er alco hol in zit, gebruikt men vaak de zogenaam de rode jodium, die niets met jodium te ma ken heeft en mercurochroom heet. Deze is erg lastig van stof te verwijderen, maar het gaat wel door de vlek in wat.erstof-peroxyde 10% te leggen en er, terwijl de stof er in ligt wat ammonia on te laten druppelen. Dit kunt U echter beslist niet doen met gekleur de stoffen, omdat de kleuren dan verdwij nen. Jn het vorig „Anker" werd de toezegging gedaan, in dit nummer gegevens over de bouw in Holten te verstrekken. Hier volgen ze. De weverijruimte meet 40 x 64 cm. Er is daar plaats voor een flink aantal getouwen, maar de ruimte zal daarvoor nog niet ten volle worden uitgebuit. De beschikbare reserve ruimte zal voor opslag worden gebruikt. Tevens is nog een aparte expeditieruimte van 10 x 25 m. aanwezig, waar een verdiepte inrit voor is aangebracht, zodat de laadbak van een vrachtauto op dezelfde hoogte komt als de vloer. Verder zijn er de nodige toiletruimten, was- en kleedlokalen, een ruimte voor de ver warming, cellen voor transformatoren, een

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 16