4j^uïóhondjekool 7 Examenvreugd 7 De examens van de Huishoudschool Ter Horst &j Co. N.V. zijn achter de rug en evenals vorige jaren hebben we weer een groot aantal diploma's kunnen uitrei ken, terwijl we bovendien op één der avon den de tong hebben kunnen strelen bij het diner, dat verzorgd werd door de juist ge slaagde leerlingen. Enige meisjes volgden zelfs twee cursussen en kwamen zo in het bezit van twee diplo ma's voor verschillende vakken. De namen van de cursisten zijn: ^^piploma naaien: Dini Mulder, Gerda Lammers, Mini Ger ritsen, Janna Averesch, Gerrie Koster, Proukje Denekamp, Hendrika Goossen, Ger rie Kosterbok, Sien Groot Wassink, Mina Smalbrugge, Janna Smalbrugge, Janna Brunnekreef, Hanna Kwintenberg, Truus Harbers, Mien Ditsel, Dini Dommerholt, Dini Dreijer, Marie Mensink, Hanna Men- sink, Johanna Huisken, Bertha Hegeman, Janna Roosink, Fenneke Bouwhuis, Jenny Koedijk, Hendrika Meenks, Hanna Lefe- rink, Marie Lohuis, Jannie de Lange, Dien- tje Baan, Hanna Brinkman, Dika Kappert, Marie Ligtenberg, Hanna Baan, Janny Poortman, Manna Harbers, Reintje Vosse- beld, Hendrika Zandvoort, Johanna Dreije- rink, Maartje Rooiman, Hendrika Baan, Riek Velnaar, Janny Ligtenberg, Marie He geman, Jo Kosterbok. Diploma kinder- en ziekenverzorging: Mini Gerritsen, Hanna Leferink, Maartje Rooiman, Marie Lohuis, Hendrika Men sink, Jenneke Spenkelink, Dini Dommer holt, Olfien Pol, Jo Waanders. Diploma koken: Jenneke Gerritsen, Jantje de Lange, Riek PaauweRensen, Dina Poortman, Dini Jan sen, Janneke Brinks, Truus Harbers, Janna Smalbrugge, Mina Smalbrugge, Janna Brunnekreef, Janna Willems, Willemien Nieuwenhuis, Hendrika Slettenhaar, Johan na Huisken, Froukje Denekamp, D. ten Bol- scherBouwhuis. Na het examen: jonge eetsters in oude dracht

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 7