9 lijk - wetk vei lit W6ES0WEUJK vet*™} 8 Lidmaatschap voor personen van 19-25 jaar 3.65 per jaar plus 0.90 inschrijfgeld. Lidmaatschap voor personen van 25-36 jaar 4.65 per jaar plus 0.90 inschrijfgeld. Lidmaatschap voor echtgenoten 2.55 per jaar plus 0.90 inschrijfgeld. Lidmaatschap voor dienstpl. militairen 2.05 per jaar plus 0.90 inschrijfgeld. Logieskosten voor personen van 14-19 jaar 0.95 per persoon per nacht. Logieskosten voor personen van 19-25 jaar 1.10 per persoon per nacht. Logieskosten voor personen van 25-36 jaar 1.35 per persoon per nacht. Warme maaltijden 1.05, ontbijt 0.50, lunchpakket f 0.50, 3 x thee 0.25. Plaatsbespreken is veelal aan te bevelen; wij hebben daarom een jeugdherberg-gids ter inzage op kantoor (telefoon nr. 221). Tenslotte volgen hieronder nog enkele tips, welke aanstaande trekkers ter harte kun nen nemen: 1. Bewaar je Kampeerkaart goed, want ben je deze kwijt, dan word je niet meer toegelaten tot de kampeerplaatsen. 2. Neem je geen slaapzak mee, maar ge wone dekens, gebruik dan dekenspel- den om met behulp daarvan toch een improvisorische slaapzak te kunnen maken. 3. Ga vooral niet zonder grondzeil op stap, want dat moet je 's nachts be schermen tegen kou en vocht. 4. Kook je zelf je potje, neem dan een primus mee, die op petroleum werkt en stook daarin vooral geen benzine. 5. Neem naast zomerkleding vooral ook wat warms mee, bijvoorbeeld een wol len trui en wollen sokken, voor het ge val de zomer dit jaar niet precies in onze vakantie zou vallen.Natuurlia^ is ook regenkleding een onmisbaar o!^ derdeel van onze kampeeruitrusting. Vanzelfsprekend zijn we hiermede nog lang niet uitgepraat over trekken, maar ons ad vies isprobeer het maar eens. Zonnig Spoor J. W. R. OZ Deze man struikelt over de trekboom van een transportwagen. Alshij niet in gedachten was verzon ken geweest, had hij uitgekeken. I I VEILIGHEIDSINSTITUUT A11 3 2 Alshij uitgekeken had, was dit niet gebeurd. Alszijn collega (of misschien hijzelf?!) die trekboom niet zo achteloos achter zich had laten vallen, maar even de moeite had genomen deze behoorlijk op te zetten, dan was er ook niets gebeurd. Als, als, als Als wij allen eens iets verder nadenken bi.i alles wat we doen, zullen we spoedig tot de ontdekking komen, dat we met een beetje aandacht en zorg veel onnodige narigheid kunnen voorkomen. Het geregeld opgeruimd houden van on^ werkomgeving, waar we toch zo'n groot de^ van ons leven in doorbrengen, lijkt op het eerste gezicht misschien tijdrovend, maar brengt ons tijdwinst, doordat we niet meer behoeven te zoeken naar materialen en ge reedschappen. We werken prettiger en vlot ter in een nette omgeving, en bovendien hebben we minder kans op ongevallen. Wist U, dat ongeveer 80% van alle ongeval len veroorzaakt wordt door onnadenkend heid en slordigheid van de mensen Daar tegen helpt de mooiste machine niets. Dit kunnen we alleen zelf verbeteren. Geef alles z'n vaste plaats en houd de vloer vrij van rommel. Het is Uw eigen voordeel

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 8