Z7, i Le /9adku.h at 15 gezonde voeding i ocia vootzienïnj en XPanldtetuiijinj 20 Dikwijls vragen moeders of meisjes me: „Maar wat is nu gezonde voeding' We we ten van veel fruit en veel groente, maar wat moet er bij Ja, er moet van alles zijn, afhankelijk van de tijd van het jaar. Maar je moet in elk geval elke dag van het jaar hebben: Melk of karnemelk of yoghurt of kaas. Fruit, groenten, aardappelen. (Aardap pelen soms vervangen door soep of rijst of macaroni). Eieren of vlees of vis of flink kaas of erwten of bonen. Margarine. In zonloze perioden lever traan. (maanden met een R). Bruin- of roggebrood. Er mag ook wel wit genomen worden, maar bruin- of roggebrood mag niet ontbreken, anders krijgen we te weinig vitaminen, een slecht gebit en verstopping. Eet heel afwisselend, dus veel verschillen de maaltijden bedenken kunt altijd om raad komen bij J. E. v. d. Gaasi^P In de maand april werd in 22 gezinnen een gezinsverzorgster geplaatst. Aan 25 gepensioneerden werd een verj aars- bezoek. gebracht. 12 zieke arbeiders!sters) werden opgezocht. In april werden de volgende aantallen ba den genomen 14e week 15e 16e 17e 1681 1650 1601 1629 Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan de Directie, de bazen en de arbeiders van Batchingkamer „Beek" voor de mooie fruit manden, die ik tijdens mijn ziekte van hen mocht ontvangen. G. W. KOSTER. De Directie van Ter Horst Co. N.V. en de bazen en de arbeiders van Weverij „Beek" zeg ik hartelijk dank voor het mooie cadeau en" het bloemstuk, dat ik bij mijn 50-jarig dienst jubileum van hen heb ontvangen. O. VOORTMAN. Ondergetekende zegt de bazen en arbei ders van zijn afdeling hartelijk dank voor de prachtige fruitmand, die hij tijdens zijn ziekte van hen heeft mogen ontvangen. H. W. v. BRUSSEL (Wev. „Beek") Langs deze weg betuig ik mijn erkentelijk heid aan de Directie voor het cadeau, dat ik bij mijn 40-jarig dienstjubileum van haar heb ontvangen. H. VAN BRUSSEL (Naaierij)

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 20