Uit Al et atoot vetLoj} 20 's Morgens werden ze op het kantoor door de Directie ontvangen, die voor deze gelegenheid voltallig aanwezig was. Hoewel afscheid nemen zoals dit meestal minder prettig is, omdat het gedachten oproept dat men iets achterlaat, mocht het toch niet de goede stemming bederven. Onder gezellige kout liet men verschillende voor vallen uit vroegere tijden de revue passeren die vaak aanleiding gaven nog eens hartelijk te lachen. Uit de afscheidswoorden die de heer J. J. ter Horst tot de scheidenden richtte citeren wij het volgende „Bij dit afscheid rust op mij de aangename plicht U allen namens de Directie hartelijk dank te zeggen voor de lange en trouwe dienst en het vele werk dat ge voor Ter Horst Co. N.V. hebt verricht. We zijn dan ook blij, dat ge deze dag hebt mogey^L beleven. Zonder onderscheid kunnen wij zegge^pF dat U allen het pensioen, dat wij LI hierbij aan bieden, ten volle hebt verdiend. Onze wens is, dat U hiervan nog lang in goede gezondheid met de Uwen zult mogen genieten". Verder bood de heer Ter Horst hun nog een fraai wandbord aan als herinnering aan hun diensttijd bij Ter Horst Co. N.V. Met een handdruk en de beste wensen zowel voor de Directie als voor het bedrijf namen hierna „de gepensioneerden" afscheid. Jammer was het dat mej. J. Voortman en de heer E. Paalman wegens ziekte niet bij dit afscheid aanwezig konden zijn. Om hen toch in deze gebeurtenis te betrekken werd hen thuis een bezoek gebracht. Namens de Directie werd hen eveneens dank gebracht voor hun bij drage in het Ter Horst-werk. Wij hopen, dat beiden spoedig weer hersteld zullen zijn en wensen ook hun nog een goede pensioentijd toe. Op 31 december j.l. verlieten onderstaande per sonen ons bedrijf met pensioen. J. H. Geerling G. Ligtenberg G. J. van Brussel H. Tijhof D. Zandvoort J. Bargboer H. Baan A. J. Nijland J. Siemerink E. Paalman Mej. J. Lohuis Mej. J. Boerman Mej. J. Voortman Mej. W. J. Ruiterkamp van de afd. Krasserij Krasserij Krasserij W everij Weverij W everij Weverij Weverij Smederij Plaatswerkers Kalanderij Naaierij Kalanderij Spinnerij a, we hebben 't weer gehad. Al maanden hadden we ons er op verheugd. Hun komst werd door velen met nauwelijks verholen ongeduld verwacht. En nu is het al weer voorbij. Een paar uurtjes maar en daar maken we ons nu zo dik over. Kolossaal, wat kan één zo'n prof plotseling een leven veroorzaken in ons toch anders zo rustige stadje, 't Was net alsof een fietsband langzaam aan steeds harder werd opgepompt om eindelijk met een harde klap uiteen te spatten. Je voelde de spanning als je op straafc liep. We hebben ons verwonderd over de plotsi^F linge impuls van vergrote levenskracht, die de samenleving die dag in december vertoonde. De middenstand deed goede zaken; de bloemist leverde bouquetten, welke onze hulde grotere luister moes ten geven; de garage-bedrijven konden nauwelijks aan binnengekomen rijopdrachten voldoen, zodat reeds een uur voor de aanvang van de voorstelling de eerste klanten voor een lege en wachtende schouwburgzaal arriveerden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 20