J3tj de intrede van het nieuwe jaar an een toespraak welke onze Directeur, de Heer A. H. ter Horst, ter gelegenheid van de jaarwisseling hield, ontlenen wij de volgende bijzonderheden. Nadat wij aan het begin van 1955 ernstig te kampen hadden met een tekort aan personeel, mochten wij tot ons genoegen vaststellen, dat in de loop van het jaar dit probleem werd overwonnen. De zaken hadden een betrekkelijk gunstig en rustig verloop, ondanks de toenemende concurrentie. Aan allen, die bijdroegen tot deze gang van zaken komt een woord van dank toe. Ons streven moet blijven de klanten tevreden te houden en ons toe te leggen op kwaliteitsproducten en nóg meer te gaan specialiseren. In dit verband zei de Heer A. H. ter Horst, dat de brede-getouwen weverij haar voltooiing nadert, terwijl de nieuwe machines regel matig worden geplaatst. In totaal komen er 25 van deze getouwen. Ook werden 13 nieuwe linoleum-getouwen voor vlugge levering besteld. Wij hopen dit jaar in Holten te kunnen beginnen met een weverij. De nieuwe wevers uit Holten, die op het ogenblik hier wor den opgeleid, voldoen reeds goed. De weverij „Beek" zal dit jaar worden ingericht voor de opmaak van lange rollen, terwijl tevens de Spoelerij zal worden gemoderniseerd. Onderzocht wordt verder de mogelijkheid te komen tot een nieuwe papier-spinnerij De Heer Ter Horst bracht hulde aan allen, die in het afgelopen jaar hun beste krachten wijdden aan de geschetste ontwikkeling. Namens de gehele Directie hoopte hij van harte, dat al onze werkers met hun gezinnen een goed en prettig jaar tegemoet zouden gaan en dat de zieken spoedig hersteld zouden zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 2