Onje nïeuure pu^et 19 Hieronder volgt de nieuwe puzzel voor het januari nummer. De oplossingen moeten voor 20 februari a.s. ingeleverd worden op de Sociale Afdeling. Ter geleide geven wij bij het oplossen van de puzzel de volgende richtlijnen le. Zowel onder horizontaal als vertikaal ont breken enige nummers, welke wel in de figuren voorkomen. Men volge echter alleen de num mers, die hieronder volgen. 2e. Ook zal blijken, dat er enige woorden in de puzzel voorkomen, waarvoor in de tekst geen nummers zijn opgegeven. Horizontaal. 1. almanak voor kantoorgebruik. 11. afval van gedorst koren. 12. 500 vel papier. 13. maat (afk.). 15. wagen. 16. onbepaalde mensen. 17. met name (afk.). 18. boom (dialect). 20. namelijk (afk.). 21. ouderwetse lengtemaat. 22. zuiver (4 letters). 24. echtgenote. 25. hoofdstad van Gelderland. 26. ergens graag wonen (6 letters). 28. bepaald getal. 32. dierenbek. 37. niet verder. 38. stoffen, die bij een vulkanische uitbarsting te voorschijn komen. 39. calorie (afk.). 40. ontkennend voor voegsel. 41. overblijfsel van vuur. 43. ongewenst gat. 44. reuzenslang. 45. Post, Telegraaf, Telefoon (afk.). 47. bosje rijshout. 48. God der liefde. 50. veldbloemen (13 letters). Vertikaal. 1. vriendschap (13 letters). 2. Nederlandse Spoor wegen (afk.j. 3. Twentse Turn Kring (afk.). 4. grote plaats aan de noordkust van Afrika. 5. borrel voor de matrozen. 6. de onoverwinnelijke vloot. 7. dwarshout aan een wegwijzer. 8. bepaald telwoord. 9. namiddag (afk.). 10. met kleefstof aaneen verbinden (13 letters). 14. binnenwater (4 letters). 17. tijdelijk gebruik. 19. lichaamsdeel. 21. wiel. 24. gram (afk.). 29. afstand tussen twee punten (verkort)30. cilinder. 31. vergevingsgezind heid. 32. hoop. 33. reeds. 34. buiteling. 35. een moment. 40. plaats. 42. als no. 11 horizontaal. 44. erg. 46. dicht. 47. bevel om zich te verwijderen. 49. Sa Majesté (afk.).

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 19