W/aat komt dat wootd vandaan UltiLag jau^eL Ketitnummet 18 LOMMERD. en meer officiële naam voor Lommerd is Bank van Lening. Terwijl de Amsterdam mer spreekt van „Ome Jan", bedoelt ook hij het pandjeshuis. Het woord Lommerd of Lombard stamt uit de tijd toen hoofdzakelijk Italianen uit Lombardije zich bezig hielden met de woekerhandel op grote schaal en met het uitlenen van kleinere bedragen tegen onderpand en een behoorlijke rente. Later werd een en ander overgenomen door particuliere of stedelijke banken van lening, die men Lommerd bleef noemen. De Pandhuiswet van 1910 regelt dit bedrijf in Nederland. Als regel geldt het volgende De beleensom bedraagt ten hoogste 75 tot 90 van de geschatte waarde van het onderpand. De pandgever ontvangt een lommerdbriefje en moet binnen 6 maanden zijn pand weer inlossen. Komt hij niet binnen die gestelde tijd, dan wordt het door hem in pand gegeven voorwerp verkocht. De pandgever, dus de geldlener, ontvangt het bedrag, dat het pand méér opbrengt dan de beleensom, maar een eventueel tekort is voor rekening van de Lommerd. In Nederland is deze methode van geldlenen prak tisch uit de mode. Dat de Bank van Lening eer tijds echter wel in trek was, blijkt duidelijk uit de volgende officiële gegevens. In 1921 werden door de Stadsbank van Lening te Amsterdam 668796 panden beleend, waarop 6.104.588,75 (ruim 6 miljoen gulden) werd voorgeschoten. Opmerkelijk daarbij was, dat het grootste aantal voorschotten was gelegen tussen 3.en 10. In haar wekelijks Passe-partout vertelt Anne H, Mulder ons, dat een deel van de Amsterdamse Lommerd op 12 november j.l. in gebruik is genomen door het nieuwe „Theologisch Instituut". Daar stond, vertelt zij, al een heerlijk vers die ochtend op het collegebord van de theologische faculteit „Tot tranen toe ben ik bekommerd, Nu kan ik nooit meer naar de lommerd fl Omdat mijn hele inventaris al daar is". De puzzel in het „Anker" van december bleek nogal aan de moeilijke kant te zijn. Er kwamen in het geheel 8 goede oplossingen binnen. Met opzet was deze puzzel moeilijk gemaakt om de ware puzzel-pieten tijdens de feestdagen eens de kans te geven, te laten zien, wat ze eigenlijk in hun mars hebben en dit is beslist niet tegengevallen. Hier onder volgt de oplossing Horizontaal i 42 pa 1 helen 43 kloof 5 Almen 46 odium 9 m.o. 48 kip 10 alg. 49 ra 12 ui 51 m.n. 14 es 52 rum 16 stabiel 53 e.k. 19 k.p. 54 kegelen 20 rek 57 re 22 ar 58 ure 23 o.g. 59 esp 24 sla 61 kwast 25 kloof 62 pruim 28 opper 30 ank Vertikaal s 31 alp 2 cm 33 eem 3 los 35 Dior 4 naar 36 smet 5 agio 38 eb 6 mul 40 met 7 ei 8 zerk 37 hammen 11 l.b. 39 blik 13 spar 41 e.d. 15 sela 42 puur 17 taf 44 op 18 ego 45- frees 19 klem 46 oneer 21 kond 47 ir. 24 spet 50 ag. 26 okido 51 ml. 27 el 54 kra 29 peerd 55 e.a. 31 arm 56 N.S.U. 32 pst 58 Uw 34 wekker 60 pi. Na loting kwamen de drie volgende prijswinnaars uit de bus 1 J. Nijhuis Kantoor 2 J. Kreykes Kalanderij 3 W. Baan Spinnerij Deze drie puzzelpieten kunnen hun prijsjes o; halen op de Sociale Afdeling. Goede oplossers zijn 1 A. Baan Kantoor 2 J. Nijhuis Kantoor le 3 M. Pijffers Kantoor 4 W. Gerritsen Naaierij 5 J. Kreykes Kalanderij 2e 6 G. W. Wolterink Kalanderij 7 W. Baan Spinnerij 3e 8 H. Wolterink Smederij

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 18